II-asis lab. "Python" darbas
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
README.md

README.md

II-asis lab. "Python" darbas

Užduotis

Pasirinkti iš pateikto sąrašo arba sugalvoti temą susijusią su Python. Tai gali būti konkrečios Python bibliotekos analizė. Mokslinės problemos sprendimas, panaudojant Python. Ir kitos temos.

Išnagrinėti ir eksperimentiškai išbandyti pasirinktąją temą. Tyrimo rezultatus pristatyti prieš auditoriją 5-10 min. pranešimo metu.

Santrauka

  • Pavadinimas: „Balls‘N‘Birds“
  • Eilučių skaičius: 114
  • Kūrimo trukmė: 4 valandos
  • Trumpas žaidimo aprašymas: pagrindinis žaidimo veikėjas – mažas paukštelis – turi kuo ilgiau išsilaikyti ore, neatsitrenkdamas į kliūtis – į jį skrendančius futbolo kamuolius. Paukštelio skridimo trajektorija valdoma klaviatūros rodyklėmis. Skrendančių kamuolių greitis nuolat didėja, todėl išvengti susidūrimo tampa kaskart sudėtingiau.

Naudojimas

Standartinis programos iškvietimas:

  • python BallsNBirds.py