Permalink
Browse files

Plugin Odzywki

  • Loading branch information...
1 parent acd0ca9 commit 9c2dd7c1830ddaf972fbecea9c00b1ab1e27a9cf @lessmian lessmian committed May 17, 2010
Showing with 10 additions and 15 deletions.
  1. +10 −15 a8bot/Plugin/Odzywki.pm
View
@@ -19,12 +19,13 @@ sub init {
sub pubmsg {
my ($bot, $data) = @_;
- return "$data->{nick}: ".$db{$data->{msg}}->();
-
+ if (my $resp = $db{$data->{msg}}->()) {
+ return "$data->{nick}: " . $resp;
+ }
+
}
sub chuj {
- my $rand = int(rand(100)/11);
my @resp = (
'Nasi dziadowie na mchu jadali!',
'Trzy ruchy i suchy?',
@@ -36,29 +37,25 @@ sub chuj {
'Kurwa, Bomba, jesteś głuchy, czy pierdolnięty?',
'Jako i Ty szlachetny Panie.'
);
- return $resp[$rand] ? $resp[$rand] : undef;
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub dupa {
- my $rand = int(rand(100)/30);
my @resp = (
'Wypiąć bardziej, niech nie kuli jak pies przy kupci.',
'Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...'
);
- return $resp[$rand] ? $resp[$rand] : undef;
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub jebac {
-# my $rand = init(rand(100)/90);
- my $rand = 0;
my @resp = (
'Zamilcz kobieto, bo nie wiesz co czynisz!'
);
- return $resp[$rand] ? $resp[$rand] : undef;
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub kurwa {
- my $rand = int(rand(100)/11);
my @resp = (
'Też kobieta. Tylko pizda nie ta.',
'O! Ty też?',
@@ -69,25 +66,23 @@ sub kurwa {
'Trzeba płacić. W paszczu pięćdziesiąt, a za seks...',
'Lubisz to suko!'
);
- return $resp[$rand] ? $resp[$rand] : undef;
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub spierdalaj {
- my $rand = int(rand(100)/25);
my @resp = (
'Jakie „spierdalaj”, sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi tapicerkę zapaćkasz!',
'Dobra! To chuj ci w dupę, stary! Ja tu na deszczu, wilki jakieś! Przyrzekaliśmy sobie ten film od lat, ale jak nie, to nie!'
);
- return $resp[$rand] ? $resp[$rand] : undef;
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub ty_chuju {
- my $rand = int(rand(100)/30);
my @resp = (
'Jak śmiesz nazywać mnie cwelem, pierdolona cioto! Moja dupa jest ciasna jak po praniu! A twoja matka to chuj!',
'Nigdy cię nie lubiłem. Nie okazywałaś mi szacunku, w twoich oczach widziałem tylko pogardę. A to boli. Jak drzazga w fiucie.'
);
- return $resp[$rand] ? $resp[$rand] : undef;
+ return $resp[rand($#resp)];
}
1;

0 comments on commit 9c2dd7c

Please sign in to comment.