Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
53 lines (52 sloc) 1.19 KB
{
"questions": {
"czykompilacja": {
"question": "Czy bardzo przeszkadza Ci kompilacja?",
"yes": [
"answer",
"kompilacjabe"
],
"no": [
"answer",
"kompilacjacacy"
]
},
"czymisiechce": {
"question": "Czy chce Ci się marnować czas na uczenie się nowego systemu",
"yes": [
"question",
"czykompilacja"
],
"no": [
"answer",
"nicnieumiem"
]
},
"czycosumiem": {
"question": "Czy miałeś kiedykolwiek do czynienia z Linuksem?",
"yes": [
"question",
"czymisiechce"
],
"no": [
"answer",
"nicnieumiem"
]
}
},
"answers": {
"kompilacjacacy": [
"Gentoo",
"Sabayon"
],
"kompilacjabe": [
"Debian",
"Arch"
],
"nicnieumiem": [
"Ubuntu",
"Mint"
]
},
"root": "czycosumiem"
}