Masayoshi Takahashi
takahashim

Organizations

@ruby-no-kai @tatsu-zine @rails3recipebook @yamanekko