Skip to content

tamas-ferenci/C19MortalityLineListingHUN

Repository files navigation

A magyarországi regisztrált koronavírusos halottak adatainak elemzése

Ferenci Tamás

Bevezető gondolatok

A hivatalos magyar járványügyi adatszolgáltatás számos, borzasztóan romboló hatású hibával bír. Egyik nehezen érthető vonása, hogy míg a legtöbb téren szinte minden információt, még a legelemibbeket is visszatartja (kizárólag egy járvány kezdete óta összegzett értéket közöl feldolgozható formában, de napi adatot nem, az összegzettet is csak a fertőzöttek, a halottak és a tesztek számáról, ezen kívül a fertőzöttek területi adatait adja meg, egy képfájlban (!) – a tesztek típusáról, a tesztkapacitásról nincs információ, a kórházba kerülő betegek, az elhunytak és a tesztelések területi adatairól nincs információ, a fertőzöttek, kórházba kerülők életkoráról, neméről nincs információ, a kórházi kapacitásról, a kezelések kimeneti adatairól nincs információ stb. stb.; érdemes ezt összevetni egy amerikai vagy az angol adatközléssel, de sajnos akár a macedónnal is), addig egyetlen egy téren viszont páratlanul részletes: ez az elhunytakra vonatkozó adatszolgáltatás. Egyedi adatokat közölnek, életkorral, nemmel, és teljes társbetegség listával. Én az abszolút élharcosa vagyok a teljes transzparenciának, de ez még szerintem is szükségtelen, és nagyon komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel, amiknél még szerintem sem biztos, hogy fontosabb ezen információk nyilvános megismerése. (Nagyjából az első ezer halottig foglalkoztam ezzel az aspektussal, közülük 4-et tudtam névvel-címmel teljes bizonyossággal beazonosítani a sajtóból, és családi, ismerősi körömből származó információk alapján. És ilyen módon megtudni az összes betegségüket, beleértve mondjuk olyanokat, hogy alkoholos májzsugor… Mindeközben arra a kérdésre, hogy a regisztrált eseteknek miért nem közlik legalább az életkori eloszlását, tehát, hogy mennyi eset volt mondjuk 60 és 70 év között tegnap, az a válasz született a hivatalos sajtótájékoztatón, hogy azért, “mert az lekövethetővé tenne embereket”. Így!) Viszont ha már egyszer, akármilyen okból is és csak ezen az egyetlen egy téren, de ilyen részletes adataink vannak, igyekezzünk legalább ezeket felhasználni a járvány jobb megismerésére, megértésére.

Limitációk

Bármilyen adatforrás használatakor az első feladat, hogy megértsük annak korlátait. A halottakra vonatkozó hazai adatszolgáltatás esetén ezek a következők:

 • Az alapbetegségek megadásában semmiféle standardizálás nincs: a bevitelkor nem listáról kell választani (még a leggyakoribbakat sem), nem egységes kódrendszert kell használni a megadáshoz stb. Ez egyszerre éri el azt, hogy megnehezedik az adatot feltöltők munkája, hiszen kézzel kell bepötyögni minden egyes betegség-listát, és azt, hogy borzasztóan leromlik az adatminőség: rengeteg betegség neve néhol magyarul szerepel, néhol latinosan, néhol angolosan, néhol kiírva, néhol rövidítve, máshol betűszóval; mindez megspékelve elgépelések végeláthatatlan sorával. Csak az érzékeltetés kedvéért, azt, hogy az elhunytnak magasvérnyomás-betegsége volt, 24 (!) különböző formában leírva találtam meg az adatbázisban: magasvérnyomás-betegség, magasvényomás-betegség, magasvérnyomás-betegség., magasvérnyomás- betegség, magasvérnyomás betegség, magas vérnyomás betegség, magasvérnyomás -betegség, magas vérnyomás-betegség, magas vérnyomás- betegség, mgasvérnyomás-betegség, magasvérnyomás-betegéség, magasvérnyomás-betegség, magasvérnyomás-betegségi, nmagasvérnyomás-betegség, magasvérrnyomás-betegség, magasvérnoymás-betegség, magas vérnyomásbetegség, rmagasvérnyomás-betegség, magasvérnymás-betegség, agasvérnyomás-betegség, magarvérnyomás-betegség, m. hypertonicus, hypertonia, hipertónia. És még egyszer: ezt az adatminőséget azzal érjük el, hogy komoly plusz-munkát akasztunk az adatszolgáltatók nyakába… A járvány legelején még megértettem, hogy hirtelen kellett valamit kitalálni, és ezért lett az a rendszer, de hogy így, több mint egy év elteltével (beleértve több hónapnyi nyugalmat 2020 nyarán) sem sikerült egy olyan adatszolgáltatási rendszert kialakítani, amiben mondjuk a leggyakoribb 10-20 betegséget bepipálással kell kiválasztani, és az egyebek is lehetőleg egy standard listáról választhatóak, arra semmiféle racionális magyarázatom nincsen.
 • Nincsen szemantikusan jelölve, hogy egyáltalán mi választja el a különböző alapbetegségeket egymástól a felsorolásban, így még azt sem lehet megbízhatóan megállapítani, hogy hol végződik az egyik betegség a felsorolásban, és hol kezdődik a következő. Kézenfekvőnek tűnik a vessző, de nem univerzális: van pontosvessző, pont, sőt, szóköz (vagy dupla szóköz). Azonban azt sem lehet mondani, hogy akkor mindegyik ilyennél vágjuk szét, hiszen a “chr. veseelégtelenség” az egy betegség (chr = krónikus) nem a “chr” és a “veseelégtelenség” betegségek egymás után felsorolva. Hogy a dolog még rosszabb legyen, a probléma fordítva is fennáll, mert még a vessző sem feltétlenül jó szétvágáshoz, előfordul például “szív-, érrendszeri betegség”. Nehéz megérteni, hogy aki ezt ilyen formában begyűjteti, az hogyan gondolhatja azt, hogy ez később bármilyen célra alkalmas lesz (akkor viszont minek begyűjteni?!). A későbbiekben ezt megpróbálom amennyire lehet szövegfeldolgozási eszközökkel megoldni, de megint ugyanaz, hogy komoly munkával igyekszem egy legalább félig-meddig használható formát kicsiholni az adatforrásból, ami azért szükséges, mert az – amúgy is végletesen túlterhelt – kórházaknak és orvosoknak komoly munkát ad, hogy ilyen rossz formátumban közöljenek adatot… Arra meg gondolni sem merek, hogy abból indultak ki, hogy miután iszonyatos munkát adtak az orvosoknak, hogy standard helyett nem standardizált formában gyűjtik az adatokat, utána újra iszonyatos munkát adnak, hogy végigolvassák mind a 30 ezer beteg adatait, hogy a nem standard formát kézzel visszaírják standardra. Márpedig a kézi kikódoláson kívül más lehetőséget nem látok az adatok teljeskörű feldolgozására; ki is fog derülni a későbbiekben, hogy miért.
 • Könnyen megoldható probléma, de azért jellemző adalék, hogy még a halottak nemének a megadását sem sikerült egységesen megoldani… 2021. május 7-i állapot szerint 1524 “Nő” van, 2433 “Nõ” és 9816 “nõ”.
 • Valójában még azt sem sikerült tökéletesen megoldani, hogy a sorszám sorszám legyen. 2021. május 7-i állapot szerint az 1762-es beteg után ismét az 1762-es jön, cserében utána az 1764-es. Apróság, de azért elgondolkodtató, hogy egy olyan nyilvánvalóan (?) automatikus dolog, minthogy a sorszám mindig eggyel nőjön, hogyan tud elromlani. Merem remélni, hogy nem valaki kézzel irogat be eggyel nagyobb számokat?!
 • A halálozások dátuma egész egyszerűen nincsen megadva. (Mindeközben egy – egyébként teljesen felesleges és semmilyen célra nem használható – sorszámozás igen.) Tudom, hogy abszurd, de az egyetlen megoldás a halálozások dátumhoz rendeléséhez az, ha az ember megnézi a napi halálozások számát minden napra (amit természetesen nemzetközi adatszolgáltatásból, vagy lelkes önkéntesek kézzel kiírt tábláiból kell megszerezni, mert ilyen nyilvános hazai adatközlés ugyebár nincsen), majd ilyen lépésekben haladva feldarabolja az adatbázist…
 • A hivatalos adatszolgáltatás sem mondja az ellenkezőjét, de azért tisztázni sem siet, és láthatólag sokan nem is értik, hogy a közlés dátuma a halál jelentésének és nem a bekövetkezésének a dátuma. A hivatalos adatközlés semmit nem szól arról, hogy mi a bekövetkezés dátuma, márpedig a kettő eltérhet egymástól, pláne, ha sok halálozás van és ezért torlódnak az adatok.
 • Bár az adatszolgáltatás részletes, de a további feldolgozást enyhén szólva sem könnyíti meg: egyáltalán nem teszi letölthetővé az adatokat, és a webes megjelenítést 50-esével tördeli, hogy még kézzel kimásolni se lehessen az adatokat.

Technikai részletek

Az adatok letöltése

Az adatok leszedésére, mint az előbb is láttuk, csak gépi úton van remény. Természetesen az rvest csomagot fogjuk használni, mely az egyik legjobb eszköz R alatt az ilyen feladatokhoz.

Az adatbázisok kezeléséhez a data.table, a későbbi vizualizációhoz a ggplot2 csomagot fogjuk használni:

library(data.table)
library(ggplot2)
theme_set(theme_bw())

A scrape-eléshez első lépésben az xml2 csomaggal beolvassuk a központi oldalt, majd egy XPath azonosítással megkeressük a legutolsó oldal számát:

pg <- xml2::read_html("https://koronavirus.gov.hu/elhunytak")
lastpg <- strsplit(rvest::html_attr(rvest::html_node(pg, xpath = "//li[@class='pager-last']/a"), "href"),
          "=")[[1]][2]

Ezt követően már tudjuk, hogy meddig kell menni; ezeket az oldalakat egyesével leszedjük (xml2::read_html) és az rvest::html_table-lel parse-oljuk:

MortData <- rbindlist(lapply(0:lastpg, function(i)
 rvest::html_table(xml2::read_html(paste0("https://koronavirus.gov.hu/elhunytak?page=", i)))[[1]]))

Adjunk rövid neveket az oszlopoknak:

names(MortData) <- c("ID", "Sex", "Age", "Comorbidities")

Nézzük meg mennyire sikerült a neveket egységesen megadni:

knitr::kable(table(MortData$Sex), col.names = c("Írásmód", "Gyakoriság"))
Írásmód Gyakoriság
férfi 10951
Férfi 10207
no 10536
No 8147
1707

Nem túlságosan, úgyhogy ezt javítsuk ki:

MortData$Sex <- as.factor(ifelse(MortData$Sex%in%c("férfi", "Férfi"), "Férfi", ""))

Ahogy volt róla szó, dátumhoz csak úgy tudunk rendelni, ha megnézzük a halálozások idősorát. Szedjük le az OWID-tól, és vonjuk ki egy napot a dátumból, mert az adott napon jelentett halálozások valójában az előző napon történtek:

RawData <- fread("https://covid.ourworldindata.org/data/owid-covid-data.csv")
RawData$date <- RawData$date-1

Vegyük ki Magyarországot, majd a hozzárendelést oldjuk meg olyan módon, hogy minden dátumot megismétlünk annyiszor, amennyi az aznapi jelentett halálok száma. Ha ezek összege nem egyezik a legyűjtött elhunytak számával, a legvégét hagyjuk el (olyan esetek, amik még nem jelentek meg a halálozási idősorban). Mindezek előtt ne felejtsük el sorbarendezni az elhunytak adatai növekvően:

NewDeathsHUN <- RawData[iso_code=="HUN", .(date, new_deaths)][!is.na(new_deaths)]
DeathDates <- rep(NewDeathsHUN$date, NewDeathsHUN$new_deaths)
MortData <- MortData[order(ID)][1:length(DeathDates)]
MortData$Date <- DeathDates

A kapott adatbázist mentsük is el, hogy az esetleges egyéb felhasználóknak egyből elérhető legyen, és ne kelljen a letöltést kivárni:

saveRDS(MortData, "MortData.rds")
write.csv2(MortData, "MortData.csv", row.names = FALSE)

A társbetegségek elvileg teljeskörű kikódolása

Elsőként próbáljuk meg elkülöníteni egy elhunyt listáján belül a különböző társbetegségeket. Ehhez muszáj kicsit kézzel is küzdeni, hogy a nem elválasztást jelentő vesszőket kiküszöböljük, a \n típusú újsorokat elválasztó vesszőre cseréljük (hogy ne bolondítsa meg a későbbi táblázat-kiíratást):

MortData$Comorbidities2 <- MortData$Comorbidities
MortData$Comorbidities2 <- gsub("szív-, érrendszeri", "szív- és érrendszeri", MortData$Comorbidities2)
MortData$Comorbidities2 <- gsub("\n", ",", MortData$Comorbidities2)

Ez után daraboljunk vesszőnél és pontosvesszőnél (a szóköz és a pont, bár előfordul tagoló-jelként, reménytelen). Távolítsuk el a vezető és záró szóközöket, illetve most alakítsunk mindent kisbetűvé (ez javítja a kis- és nagybetűs írásmódból fakadó eltéréseket, bár más szempontból nem biztos, hogy jó, de erre később térünk vissza):

Comorbs <- lapply(strsplit(MortData$Comorbidities2, "[,;+]"), function(x) tolower(trimws(x)))

Nézzük meg mik a leggyakoribb komorbiditások:

knitr::kable(sort(table(unlist(Comorbs)), decreasing = TRUE)[1:50],
       col.names = c("Társbetegség", "Gyakoriság"))
Társbetegség Gyakoriság
magasvérnyomás-betegség 17815
cukorbetegség 11624
magas vérnyomás 8774
iszkémiás szívbetegség 4241
szívbetegség 3284
demencia 2604
daganatos megbetegedés 2228
krónikus veseelégtelenség 2031
szívelégtelenség 1969
nem ismert alapbetegség 1785
veseelégtelenség 1730
szívritmuszavar 1723
tüdobetegség 1670
érelmeszesedés 1320
kóros elhízás 1299
pitvarfibrilláció 1207
vérszegénység 1183
krónikus obstruktív tüdobetegség 1067
elhízás 1060
asztma 1003
stroke 843
agyi infarktus 826
parkinson-kór 823
pangásos szívelégtelenség 719
általános érelmeszesedés 685
epilepszia 640
májbetegség 592
érszukület 542
adat feltöltés alatt 484
reflux 466
csontritkulás 434
alzheimer-kór 416
depresszió 391
vesebetegség 380
szív- és érrendszeri megbetegedés 329
daganatos betegség 322
magas vérzsírszint 309
pajzsmirigybetegség 293
magasvérnyomás betegség 276
pajzsmirigy-betegség 267
obstruktív tüdobetegség 264
idült iszkémiás szívbetegség 258
tüdoembólia 256
pajzsmirigy betegség 253
szív- és érrendszeri betegség 248
pajzsmirigy-alulmuködés 231
pajzsmirigy alulmuködés 229
tüdogyulladás 226
köszvény 213
krónikus tüdobetegség 212

Szedjük ki az egyedi neveket:

IndivComorbNames <- unique(unlist(Comorbs))
IndivComorbNames <- IndivComorbNames[IndivComorbNames!=""]

Az elhunytaknak összesen 5164 egyedi társbetegségük van.

Az elgépelések ellen legjobban védekezni sztring-hasonlóság kereséssel lehet. Használjuk a stringdist csomagot, mely beépítetten a korlátozott Damerau-Levenshtein távolságmetrikát alkalmazza:

# similarityres <- stringdist::stringsimmatrix(IndivComorbNames, IndivComorbNames)
similarityres <- outer(IndivComorbNames, IndivComorbNames, stringdist::stringsim)

Ez megadja valamennyi megadott egyedi társbetegség-pár hasonlóságát. Például azon társbetegségek listája, melyek legalább 0, 8 hasonlóságúak a magasvérnyomás-betegséggel:

knitr::kable(IndivComorbNames[which(similarityres[which(IndivComorbNames=="magasvérnyomás-betegség"),]>0.8)],
       col.names = "Megnevezés")
Megnevezés
magasvérnyomás-betegség
magas vérnyomás betegség
magarvérnyomás-betegség
magasvérnyomás betegség
agasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás- betegség
magasvérnymás-betegség
rmagasvérnyomás-betegség
magas vérnyomásbetegség
magasvérnyomás -betegség
magasvérnoymás-betegség
magas vérnyomás-betegség
magasvérrnyomás-betegség
nmagasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegségi
 magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegéség
mgasvérnyomás-betegség
magas vérnyomás- betegség
magasvérnyomás-betegség.
magasvényomás-betegség
magasvérnyomásos-betegség
magasvérnyomás-betgeség
magas-vérnyomás betegség
magasvérnyomás-betegség-
magasvérnyomás-betegság
magasvérnyomás-betegeség
magasvérnyomás-betegég
magasvérnyomásbetegség
magasvérnyomás-betegségg
magasvvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegsé
magasvérnyomás-betegésg
magas vérnyomásos betegség
magavérnyomás-betegség

A probléma, hogy ekkora listában teljesen reménytelen ezeket kézzel megkeresni. Szerencsére egy ügyes trükkel ezen segíthetünk. Csináljunk egy hierarchikus klaszterezést, majd a kapott fát vágjuk el adott mélységben! Arra vigyázzunk egyedül, ehhez távolságra van szükségünk, így használjunk 1 mínusz hasonlóságot:

h <- cutree(hclust(as.dist(1-similarityres)), h = 0.2)

Szedjük ki az összes halmazt:

res <- lapply(unique(h), function(x) IndivComorbNames[h==x])
resDF <- as.data.table(plyr::ldply(res, rbind))

Ezzel lényegében véletlenszerűen kapjuk meg a halmazokat. Összesen 3373 halmazunk keletkezett. Az egyes halmazok tartalmát jól megadja az első elemük (az első oszlop), mert az mindenképp létezik. Nézzük meg az első 20-at, nem feledve, hogy itt az “első” semmiféle érdemi sorrendet nem jelent:

knitr::kable(resDF[1:20, 1], col.names = "Halmaz első eleme")
Halmaz első eleme
szív és érrendszeri
rosszindulatú daganat
magas vérnyomás
krónikus pancreatitis
alkoholos májkárosodás
aorta stenosis
iszb
pitvarfibrilláció
nincs adat
encephalopathia
hepatopathia
érszűkület
hypothyreosis
tbc
lc
pe
ht
dm
diab. polyneuropathia
mvt

Természetesen könnyen rákereshetünk egy adott kifejezésre:

knitr::kable(resDF[grep("magasvérnyomás-betegség",resDF[[1]])])
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
magasvérnyomás-betegség magas vérnyomás betegség magarvérnyomás-betegség magasvérnyomás betegség agasvérnyomás-betegség magasvérnyomás- betegség magasvérnymás-betegség rmagasvérnyomás-betegség magas vérnyomásbetegség magasvérnyomás -betegség magasvérnoymás-betegség magas vérnyomás-betegség magasvérrnyomás-betegség nmagasvérnyomás-betegség magasvérnyomás-betegségi  magasvérnyomás-betegség magasvérnyomás-betegéség mgasvérnyomás-betegség magas vérnyomás- betegség magasvérnyomás-betegség. magasvényomás-betegség magasvérnyomásos-betegség magasvérnyomás-betgeség magas-vérnyomás betegség magasvérnyomás-betegség- magasvérnyomás-betegság magasvérnyomás-betegeség magasvérnyomás-betegég magasvérnyomásbetegség magasvérnyomás-betegségg magasvvérnyomás-betegség magasvérnyomás-betegsé magasvérnyomás-betegésg magas vérnyomásos betegség magavérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség súlyos mentális hanyatlás
krónikus magasvérnyomás-betegség
leukémia magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség. iszkémiás szívbetegség magasvérnyomás-betegség iszkémiás szívbetegség
magasvérnyomás-betegség (elsődleges) magasvérnyomás-betegség (elsodleges)
cukorbetegség. magasvérnyomás-betegség cukorbetegség magasvérnyomás-betegség cukorbetegség magasvérnyomás-betegség érbetegség magasvérnyomás-betegség szívbetegség. magasvérnyomás-betegség tüdobetegség magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség. demencia
magasvérnyomás-betegség betegség magasvérnyomás-betegség szívbetegség magasvérnyomás-betegség cukorbetegség magasvérnyomás-betegség. cukorbetegség magasvérnyomás-betegség tüdobetegség magasvérnyomás betegség. cukorbetegség
magasvérnyomás-betegség érszukület magasvérnyomás-betegség. érszukület
tüdogyulladás. magasvérnyomás-betegség tüdogyulladás magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség krónikus veseelégtelenség
magasvérnyomás-betegség pajzsmirigy-alulmuködés magasvérnyomás-betegség. pajzsmirigy-alulmuködés
daganatos megbetegedés magasvérnyomás-betegség daganatos megbetegedés magasvérnyomás-betegség
iszkémiás szívbetegség. magasvérnyomás-betegség iszkémiás szívbetegség magasvérnyomás-betegség
pangásos szívelégtelenség. magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség daganatos megbetegedés
kezelt magasvérnyomás-betegség kezeletlen magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség köszvény
magasvérnyomás-betegség szövodményekkel
magasvérnyomás-betegség kóros elhízás
magasvérnyomás-betegség vérmérgezés
magasvérnyomás-betegség. szívmutét
elhízás magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség. cukorbetegség. iszkémiás szívbetegség
szív- és érrendszeri betegség magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség nyelocsofekély
magasvérnyomás-betegség eredetu szívbetegség
agyvérzés magasvérnyomás-betegség
agyi artéria elzáródása magasvérnyomás-betegség
magasvérnyomás-betegség szívritmuszavar magasvérnyomás-betegség krónikus szívritmuszavar
magasvérnyomás-betegség pangásos szívelégtelenség
magasvérnyomás-betegség. cukorbetegség mellitus
magasvérnyomás-betegség parkinson-kór
magasvérnyomás-betegség obstruktív tüdobetegség

(Jól látszik a rengeteg tagolási hiba, elmaradt vessző.)

A lényegében véletlenszerű sorrend helyett logikusabb, ha darabszám szerint rendezzük sorrendbe (mármint, hogy az egyes halmazokban hány elem van); így rendezve az első néhány halmaz:

knitr::kable(resDF[order(apply(resDF, 1, function(x) sum(!is.na(x))), decreasing = TRUE),][1:50])
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
magasvérnyomás-betegség magas vérnyomás betegség magarvérnyomás-betegség magasvérnyomás betegség agasvérnyomás-betegség magasvérnyomás- betegség magasvérnymás-betegség rmagasvérnyomás-betegség magas vérnyomásbetegség magasvérnyomás -betegség magasvérnoymás-betegség magas vérnyomás-betegség magasvérrnyomás-betegség nmagasvérnyomás-betegség magasvérnyomás-betegségi  magasvérnyomás-betegség magasvérnyomás-betegéség mgasvérnyomás-betegség magas vérnyomás- betegség magasvérnyomás-betegség. magasvényomás-betegség magasvérnyomásos-betegség magasvérnyomás-betgeség magas-vérnyomás betegség magasvérnyomás-betegség- magasvérnyomás-betegság magasvérnyomás-betegeség magasvérnyomás-betegég magasvérnyomásbetegség magasvérnyomás-betegségg magasvvérnyomás-betegség magasvérnyomás-betegsé magasvérnyomás-betegésg magas vérnyomásos betegség magavérnyomás-betegség
krónikus veseelégtelenség krónikus vese elégtelenség krónikus veselégtelenség krónikus vesseelégtelenség  krónikus veseelégtelenség krónuikus veseelégtelenség krónikus veseelégtelensége krónikus veseelégtenség krónikus veseeégtelenség kónikus veseelégtelenség krónius veseelégtelenség krónikus veseelgtelenség krónikus vesselégtelenség krónikus veseelégtelen krrónkus veseelégtelenség kórnikus veseleégtelenség króikus veseelégtelenség krónikus veseelégteleneség krónikus veseelételenség krónikus veseelégetelenség krónikus veseelégtlenség krónikus veseelégtelsnég
iszkémiás szívbetegség iszkémiás szívbetegségek iszkémiás szívbeegség iszkmiás szívbetegség iszkémiás szívebetegség iszkémias szívbetegség iszkémiás szívbetegség iszkémiás szivbetegség iszkémiás szívbetegség?  iszkémiás szívbetegség iszkémiás szívbetegség. iszkémiás szívbtegség iszkémiáss szívbetegség iszkémás szívbetegség iszkámiás szívbetegség iszkémiás szívbetgség isszkémiás szívbetegség
szív- és érrendszeri megbetegedés szív -és érrendszeri megbetegedés szív és érrendszeri megbetegedés szív-és érrendszeri megbetegedés szív- és érrendszeri megbetegedések szív és érrendszeri megbetegedések szí- és érrendszeri megbetegedés szív és érrendszeri megbetegdés szív- és érrenszeri megbetegedés szív- és érrendzseri megbetegedések szív- és érrendszeri megbetgedés szív- és érrendszer megbetegedés szív- és érrendszeri megbetegédes szív- és érrendszeri megbegbetegedés szív- és érrendszeri megbetegedés szív- és érrednszeri megbetegedés
veseelégtelenség vese elégtelenség veselégtelenség veseelégteleneség veseelégtelensség veveelégtelenség veseelégtelenésg veseelégteleség veseelégteneség veseelételenség veseelgételenség veseelegtelenség veseelégelenség veseelégetelenség veseelégtelenség. veseeelégtelenség
magas vérnyomás magasa vérnyomás magas vérmyomás magasvérnyomás magas vérnyomás. maga svérnyomás magas vérnyomés magas vérnomás magasv érnyomás magas vérrnyomás  magas vérnyomás magas vérmnyomás magas vényomás magas vérnyomása magas-vérnyomás
krónikus obstruktív tüdőbetegség krónikus obstuktív tüdőbetegség krónikus obstruktív tüdobetegség krónbikus obstruktív tüdobetegség króniksu obstruktív tüdobetegség krónukis obstruktív tüdobetegség krónikus obtruktív tüdőbetegség krónikus obtruktív tüdobetegség krónikus obstriktív tüdobetegség krónikus obstruktiv tüdobetegség krónikus obstruktív tüdobetegségség krónikus obstrukív tüdobetegség krónikus instruktív tüdobetegség krónikus instruktív tüdobetegség krónikus obstruktív tüdobetegség.
pivarfibrilláció pitvafribrilláció fitvarfibrilláció pitvarfibrillácio pitvarfirilláció pitvarfibriláció pirvarfibrilláció pitvafibrilláció pitvaribrilláció pitvarfibrillláció   pitvarfibrilláció pitvarfibriiláció pitbvarfibrilláció pitavrfibrilláció
szívritmuszavar szívritmus zavar szívritmus-zavar szívritmuszavarok szívritmuszvar szivritmuszavar szavritmuszavar szívrtmuszavar szívtitmuszavar szívritmuszvara szívitmuszavar szívrutmuszavar szívritmuzavar
parkinson-kór parkinsor-kór parkinson kór parkinson- kór parkison-kór parkinsonkór  parkinson-kór parkinon-kór parkinson<U+0096>kór pakinson-kór pankinson-kór   parkinson-kór prakinson-kór
emlő rosszindulatú daganata gége rosszindulatú daganata bél rosszindulatú daganata méh rosszindulatú daganata arc rosszindulatú daganata bor rosszindulatú daganata agy rosszindulatú daganata máj rosszindulatú daganata here rosszindulatú daganata emlo rosszindulatú daganata száj rosszindulatú daganata a máj rosszindulatú daganata a bor rosszindulatú daganata
érelmeszesedés érelemszesedés érelmeszsesedés érelemeszesedés érlemeszesedés érelmeszesedéss érelmeszeseés érelmeszesedés. érelmezesedés érelmeszesedás érelmszesedés érelmsszesedés
szívelégtelenség szíveleégtelenség szívelégetelnség szívelégtlenség szivelégtelenség szívbelégtelenség szívelégelenség szívelégtelenég szívelégtelenség. szívelégetelenség szívelégetlenség
cukorbetegség cukorbetegség. cukorbetegég cukorbtegség cukor betegség cukorbetgség cukoerbetegség cukorbeegség cukorbetgeség cukorbetegésg  cukorbetegség
idült obstruktív tüdőbetegség idült obstruktív tüdobetegség idült obstructiv tüdobetegség idült obstruktiv tüdobetegség idület obstruktív tüdobetegség idült obstructív tüdobetegség idült obstruktív tüd?betegség idült obstruktív tüdobetegség. idült instruktív tüdobetegség idült obstruktív tüdo betegség idült obstrukív tüdobetegség
pajzsmirigy betegség pajzsmirigybetegség pajzsmirígybetegség pajzsirigy betegség pajzsmirigy-betegség pajzsmirigy betegsége pajzsmrigybetegség pazsmirigy-betegség pajzsmirigy -betegség pajzsmirigy-betegsége pajzsmirig-betegség
pajzsmirigy alulműködés pajzsmirigy-alulműködés pajzsmirigy alul működés pajzsmirigy alulmuködés pajzsmirígy alulmuködés pajzsmirigy alulműködése pajzsmirigy alulmüködés pajzsmirigy alulmuködése pajzsmirigy alulmuködés. pajzsmirigy alulmuködéss
pajzsmirigy túlműködés pajzsmirigy-túlműködés pajzsmirigy túlműködése   pajzsmirigy túlmuködés pajzsmirígy túlmuködés pajzsmirigy-túlmuködés pajzsmirigy túlmuködés pajzsmirigy túlmuködése pajzsmirigy- túlmuködés pajzsmirigy túlmuködési
szívbillentyű elégtelenség szívbillentyű elégtelensége szívbillentyu elégtelenség szivbillentyu elégtelenség szívbillentyű-elégtelenség szívbillentyuelégtelenség szívbillentyu elégtelensége szívbillentyu-elégtelenség szívbillenytu elégtelenség szív billentyu elégtelenség
szív- és érrendszeri betegség szív és érrendszeri betegség szív-és érrendszeri betegség szív- és érrendszeri betegségek szív- és érrendszer betegség szív- és érrendszerri betegség szív és érendszeri betegség szív- és érrendszer betegsége szív- és érrendszeri betegségei
daganatos megbetegedés dagantos megbetegedés dagnatos megbetegedés daganatos megebetegedés dagaatos megbetegedés daganatos megbetegedést daganatos-megbetegedés deganatos megbetegedés daganatos megtebetegedés
aorta billentyű szűkülete aorta billentyű szűkület aorta billentyu szukülete aorta billentyu szukület aortabillentyu szukülete aorta billentyuszukület aortabillentyu szukület aortabillentyu-szukület aortabillentyű szűkület
vérszegénység  vérszegénység érszegénység vérszegésnység vérszegnység vérszegényég vérzegénység vérszegélység
általános érelmeszesedés általános érelmeszesedés általános érelmeszedés általános érelmeszessedés általános érelmeszedeés átalános érelmeszesedés általános érelmeszesesedés általános érelemeszesedés
obstruktív tüdőbetegség obstruktív tüdobetegség obstruktiv tüdobetegség obstruktív tüdo betegség obstructiv tüdobetegség obsturktív tüdobetegség obstuktív tüdobetegség obrstuktív tüdobetegség
krónikus tüdőbetegség krónikus tüdőbetegségek krónikus tudobetegség krónikus tüdobetegség krónikus tüdobetegség krónikus tüdobetegség.  krónikus tüdobetegség
epilepszia epilepsia epilepzsia  epilepszia epillepszia epliepszia epiliepszia
mélyvénás trombózis mélyvénás thrombózis mélyvénas trombozis mélyvénás trombozis mélyvénás trombosis mélyvénás thrombosis mélyvénástrombózis
agyi keringési zavar agyi keringészavar agyi keringés zavara agyi keringés zavar agy keringési zavara agyi keringési zavarok agyi kerngési zavar
a máj másodlagos rosszindulatú daganata tüdo másodlagos rosszindulatú daganata máj másodlagos rosszindulatú daganata tüd? másodlagos rosszindulatú daganata gerinc másodlagos rosszindulatú daganata a tüdo másodlagos rosszindulatú daganata a tüd? másodlagos rosszindulatú daganata
magas koleszterinszint magas koleszterin szint magas koleszterintszint magas vérkoleszterinszint magas vérkoleszterin-szint magas vérkoleszterin szint magas koleszterint szint
magas vérzsírszint magas vérzsír szint magas vérzsírzint magas vérzsírszit magas vérzsír-szint magas vérszírszint magas vérzsír szinta
szívritmus-szabályozó beültetés szívritmus-szabályzó beültetés szívritmusszabályozó beültetés szívritmus szabályozó beültetés szívritmuszabályozó beültetés szívritmus-szabályozó beültetett szívritmusszabályozó-beültetés
aorta billentyu elégtelenség aorta billentyu elégtelensége aortabillentyu elégtelensége aortabillentyu-elégtelenség aortabillentyu elégtelenég aorta (billentyu) elégtelensége aorta billenytu elégtelensége
pitvarfibrilláció pitvari fibrilláció pitvar fribrilláció pitvar fibrilláció pitvarifibrilláció pitva fibrilláció
szívbetegség szívbetgség szívebetegség szívetegség szivbetegség szívbetegég
verőér elmeszesedés veroér elmeszesedés veroér-elmeszesedés veroérelmeszesedés veroér érelmeszesedés veroér elmeszesedése
hasnyálmirigy gyulladás hasnyálmirígy gyulladás hasnyálmirígy-gyulladás hasnyálmirigy-gyulladás hasnyálmirigy-gyuladás hasnyámirigy-gyulladás
hepatitis b fertőzés hepatitis b fertozés hepatitis c fertozés hepatitis-c fertozés hepatitisz fertozés hepatitis-b fertozés
alzheimer-kór alzheimer kór alzhimer-kór alzeimer-kór alzheimer- kór alzheimer -kór
hepatitis hepatitis c hepatitisz hepatitis b hepatitis-b hepatitis-c
szívizomelhalás szívizom elhalás szívizomnelhalás szívizom-elhalás iszívizomelhalás szívízomelhalás
idült iszkémiás szívbetegség idült iszkaemiás szívbetegség idült isszkémiás szívbetegség idült iszkémias szívbetegség idült iszkemiás szívbetegség idült iszkémiásmiás szívbetegség
koszorúérelmeszesedés koszorúér elmeszesedés koszorúér-elmeszesedés koszorúér elmeszsesedés koszorúér-elmeszesdés koszorúér elmeszedés
prosztata megnagyobbodás prosztata-megnagyobbodás prosztatamegnagyobbodás prosztata megnagyobbodás prosztata megnagyobbodása prosztata megnagyobodás
ritmusszabályzóval élő személy szívritmusszabályozóval élő személy szívritmusszabályzóval élo személy szívritmusszabályozóval élo személy szívritmus szabályozóval élo személy ritmusszabályozóval élo személy
nem-insulin-dependens cukorbetegség nem inzulin-dependens cukorbetegség nem inzulin dependens cukorbetegség nem inzulindependens cukorbetegség nem inzulin depedens cukorbetegség nem-inzulin-dependens cukorbetegség
koszorúér szűkület koszorúér szukület koszorúérszükület koszorúér-szukület koszorúérszukület koszorú érszukület
szívműködési zavar szívműködés zavar szívmuködési zavar szívműködés-zavar szívmuködészavar szívmuködés zavar
hugyuti fertőzés húgyúti fertőzés hugyúti fertőzés húgyúti fertozés hugyúti fertozés húgyuti fertozés

Nagyon fontos: természetesen mindez semmit nem segít a rövidítéseken és a más nyelven beírásokon (tehát a gép azt sehogy nem tudja magától, gépi úton észrevenni, hogy a cukorbetegség ugyanaz mint a diabetes és hogy az ugyanaz mint a T1DM, ami pedig ugyanaz mint az IDDM).

Teljeskörű kikódolásra tehát – egy esetleges végigolvasástól és kézi kikódolástól eltekintve – nincs reális lehetőség az általam ismert módszerekkel.

A társbetegségek célszerű kikódolása

A teljeskörű kikódolással szemben az egyetlen, véleményem szerint reális célkitűzés ha fordítva támadunk: nem az adatokból próbáljuk a betegségeket kikeresni, hanem konkrét betegségeket keresünk az adatokban. Ezzel természetesen komplettül fel kell adnunk a teljeskörűséget, hiszen így csak az általunk megadott betegségeket van reményünk megtalálni (és ezek száma vélhetően nem lehet túl nagy).

Az egyetlen többé-kevésbé megbízható megoldás társbetegségek azonosítására az, ha nem foglalkozunk a tagolásukkal (csak annyi információt akarunk kiszedni, hogy adott elhunytnak volt-e vagy sem), és a kereséshez olyan kifejezéseket használunk, melyek: 1) a lehető legrövidebbek, miközben elég specifikusak (hogy az elgépelések ellen próbáljunk védekezni) és 2) a lehető legtöbb ilyet kapcsolunk össze vagylagosan, orvosi tudást is felhasználva (pl. latin írásmód, bevett rövidítések), hogy minden előfordulást megpróbáljunk detektálni.

Hogy növeljük a hibaállóságot, az ékezetektől megszabadulunk (természetesen ezt majd a keresőkifejezésekben is figyelembe kell vennünk). Nézzük meg milyen karakterek vannak a társbetegségekben:

sort(unique(do.call(c, sapply(MortData$Comorbidities, strsplit, split = ""))))
## Warning in do.call(c, sapply(MortData$Comorbidities, strsplit, split = "")):
## unable to translate 'demencia, Parkinson<U+0096>kór, magasvérnyomás-betegség,
## szívelégtelenség' to native encoding

## Warning in do.call(c, sapply(MortData$Comorbidities, strsplit, split = "")):
## unable to translate 'nyelocso <U+0096> diverticulum, köszvény' to native
## encoding

## [1] "-"   " "   " "   "\t"   "\n"   "\r"   "("   ")"   
## [9] ","   "."   "/"   ":"   ";"   "?"   "”"   "„"   
## [17] "<U+0096>" "0"   "1"   "2"   "3"   "4"   "5"   "9"   
## [25] "a"   "A"   "á"   "Á"   "b"   "B"   "c"   "C"   
## [33] "d"   "D"   "e"   "E"   "é"   "É"   "f"   "F"   
## [41] "g"   "G"   "h"   "H"   "i"   "I"   "í"   "j"   
## [49] "J"   "k"   "K"   "l"   "L"   "m"   "M"   "n"   
## [57] "N"   "o"   "o"   "O"   "ó"   "ö"   "ő"   "p"   
## [65] "P"   "r"   "R"   "s"   "S"   "t"   "T"   "u"   
## [73] "u"   "U"   "ú"   "ü"   "Ü"   "ű"   "v"   "V"   
## [81] "w"   "W"   "x"   "y"   "Y"   "z"   "Z"

Van egy furcsa Unicode-karakter, azt eltüntetjük:

MortData$Comorbidities[grep("\u0096", MortData$Comorbidities)] <-
 gsub("\u0096", "", MortData$Comorbidities[grep("\u0096", MortData$Comorbidities)])

Az ékezetektől legegyszerűbben a stringi csomag transzliterálásával szabadulhatunk meg értelmeszerűen (tehát, hogy az “á”-ból “a” legyen, az “é”-ből “e” stb.):

MortData$Comorbidities <- stringi::stri_trans_general(MortData$Comorbidities, "Latin-ASCII")

Ellenőrizzük le, hogy most már rendben vagyunk-e:

sort(unique(do.call(c, sapply(MortData$Comorbidities, strsplit, split = ""))))
## [1] "-" " " "\t" "\n" "\r" "\"" "(" ")" "," "." "/" ":" ";" "?" "0" 
## [16] "1" "2" "3" "4" "5" "9" "a" "A" "b" "B" "c" "C" "d" "D" "e" 
## [31] "E" "f" "F" "g" "G" "h" "H" "i" "I" "j" "J" "k" "K" "l" "L" 
## [46] "m" "M" "n" "N" "o" "O" "p" "P" "r" "R" "s" "S" "t" "T" "u" 
## [61] "U" "v" "V" "w" "W" "x" "y" "Y" "z" "Z"

Most már jöhet a kikódolás. Én 11 fontos társbetegségekre alkottam meg keresőkifejezést (reguláris kifejezés formájában) a fenti szempontok alapján. A társbetegségek a következőek: pitvarfibrilláció, rosszindulatú daganat, krónikus obstruktív tüdőbetegség, demencia, cukorbetegség, szívelégtelenség, magasvérnyomás-betegség, ischaemiás szívbetegség, krónikus veseelégtelenség, krónikus májbetegség, stroke. A keresőkifejezések a következőek:

Társbetegség Reguláris kifejezés
Pitvarfibrilláció fibril
Rosszindulatú daganat rak|tumor|noma|daganat|metas[z]?t|attet
Krónikus obstruktív tüdőbetegség obstru[c|k]tiv[[:blank:]]tudo|copd
Demencia demen
Cukorbetegség diabetes|cukorbeteg|mellitus OR DM|IDDM|T1DM|T2DM
Szívelégtelenség szivelegtelen
Magasvérnyomás-betegség h[i|y]pertonia|magas[[:blank:]|-]?vernyomas
Ischaemiás szívbetegség isch[a]?emias[[:blank:]]sziv|iszk[a]?emias[[:blank:]]sziv|angina|infar[k|c]tus OR IHD|CAD|CHD|AMI
Krónikus veseelégtelenség kronikus[[:blank:]]vese[[:blank:]|-]?elegtelen|chronicus[[:blank:]]vese[[:blank:]|-]?elegtelen
Krónikus májbetegség kronikus[[:blank:]]maj|chronicus[[:blank:]]maj|majzsugor|majelegtelen|cirr|kronikus[[:blank:]]hepa|chronicus[[:blank:]]hepa|majmegna|alkoholos[[:blank:]]maj
Stroke stroke|sztrok|agyi[[:blank:]]erkat|agyverzes

A kisbetű/nagybetű sehol nincs megkülönböztetve, kivéve a cukorbetegség és az iscaemiás szívbetegség VAGY utáni részét.

A keresőkifejezések jóságát (szenzitivitását/specificitását) formálisan nem validáltam, de informálisan ellenőrzések sorozata alapján elég jónak tűnik.

Kódoljuk is ki ezeket a fenti táblázatnak megfelelően:

MortData$atr_fib <- grepl("fibril", MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)
MortData$cancer <- grepl("rak|tumor|noma|daganat|metas[z]?t|attet", MortData$Comorbidities,
             ignore.case = TRUE)
MortData$copd <- grepl("obstru[c|k]tiv[[:blank:]]tudo|copd", MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)
MortData$demen <- grepl("demen", MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)
MortData$diab <- grepl("diabetes|cukorbeteg|mellitus", MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)|grepl(
 "DM|IDDM|T1DM|T2DM", MortData$Comorbidities, ignore.case = FALSE)
MortData$h_fail <- grepl("szivelegtelen", MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)
MortData$hypert <- grepl("h[i|y]pertonia|magas[[:blank:]|-]?vernyomas", MortData$Comorbidities,
             ignore.case = TRUE)
MortData$ihd <- grepl("isch[a]?emias[[:blank:]]sziv|iszk[a]?emias[[:blank:]]sziv|angina|infar[k|c]tus",
           MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)|grepl(
            "IHD|CAD|CHD|AMI", MortData$Comorbidities, ignore.case = FALSE)
MortData$renal <- grepl("kronikus[[:blank:]]vese[[:blank:]|-]?elegtelen|chronicus[[:blank:]]vese[[:blank:]|-]?elegtelen", MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)
MortData$liver <- grepl("kronikus[[:blank:]]maj|chronicus[[:blank:]]maj|majzsugor|majelegtelen|cirr|
            kronikus[[:blank:]]hepa|chronicus[[:blank:]]hepa|majmegna|alkoholos[[:blank:]]maj",
            MortData$Comorbidities, ignore.case = TRUE)
MortData$stroke <- grepl("stroke|sztrok|agyi[[:blank:]]erkat|agyverzes", MortData$Comorbidities,
             ignore.case = TRUE)

A megjelenítéshez eltárolunk szép neveket is:

ComorbLabels <- data.table(variable = c("atr_fib", "cancer", "copd", "demen", "diab",
                    "h_fail", "hypert", "ihd", "renal", "liver", "stroke"),
              varlabel = c("Pitvarfibrilláció", "Rosszindulatú daganat",
                    "Krónikus obstruktív tüdőbetegség", "Demencia", "Cukorbetegség",
                    "Szívelégtelenség", "Magasvérnyomás-betegség",
                    "Ischaemiás szívbetegség", "Krónikus veseelégtelenség",
                    "Krónikus májbetegség", "Stroke"))

Az adatbázis jellemzői

Jelen elemzés lezárásának a dátuma 2022-02-02, ekkor 41471 elhunyt volt az adatbázisban, akinek halálozási időpontja is beazonosítható volt. Jelen vizsgálat az ő adataik felhasználásával készült.

Az elhunytak életkor és nemi adatai

Kezdjük vizsgálatainkat először a társbetegségeken kívüli két adattal, az életkorral és a nemmel.

Technikai részletek

Bővebb magyarázatot az életkor időben változó eloszlásának vizsgálata igényel.

Elvileg minden naphoz egy ilyen eloszlást lehetne rajzolni, de ezt hogyan jelenítsük meg átláthatóan? A megoldás, hogy a harmadik dimenzió (a sűrűségfüggvény értéke, szokásos ábrázoláson a függőleges tengely, tehát, hogy mennyire gyakori egy adott életkor) ábrázolására színt fogunk használni. Így egy kétdimenziós ábrát kapunk, egyik tengelyen az idő, másik tengelyen az életkor, és a színezés jelzi, hogy adott időpontban adott életkor milyen gyakori. Természetesen ezt nem lehet szó szerint naponként végezni, részint mert lesznek napok, amikor nagyon kevés halálozás volt, ebből csak bizonytalanul lehet becsülni életkori eloszlást, de még ha sok halott van, akkor is érdemes a szomszéd napokat is használni, hogy javítsuk a becslést, hiszen hirtelen változások nem valószínűek. Azaz amire szükségünk van egy simítás, jelen esetben kétdimenziósan; ezt a MASS::kde2d-vel fogjuk megoldani. (A geom_density is ezt használja.) Arra vigyáznunk kell, hogy ez dátumot nem tud kezelni, úgyhogy először numerikussá alakítjuk – ez szerencsére egyszerűen naponként fog nőni egyesével – és majd a végén nem szabad elfelejtenünk visszaalakítani. Egy technikai trükk, de érdemes a simítási sűrűséget úgy beállítani, hogy a pontok száma épp a napok száma legyen (ez szép ábrázoláshoz bőven elég), és így egész dátumokban fogjuk megkapni a sűrűséget.

MortData$NumDate <- as.numeric(MortData$Date)
temp <- MASS::kde2d(MortData$NumDate, MortData$Age, n = diff(range(MortData$NumDate))+1)
rownames(temp$z) <- temp$x
colnames(temp$z) <- temp$y
temp1 <- reshape2::melt(temp$z)
temp1$Var1 <- as.Date(temp1$Var1, origin = "1970-01-01")

(Megjegyzés: sokszor látni, hogy simítás helyett úgy oldják meg a problémát, hogy több napot és/vagy több életkort összevonnak, például havonta és 10 éves korcsoportokban dolgoznak. Ez helytelen, hiszen információvesztéssel jár – elveszítjük a hónapon belüli és a 10 év széles tartományon belüli mintázatot –, nem lehet jól megválasztani a csoportosítást – miért pont hónap és nem 3 hét vagy 38 nap, miért pont 10 év és nem 9 vagy 11 – valamint azt feltételezi, hogy a csoportonként belül állandó a sűrűség, míg a határán abrupt módon ugrik, aminek nyilván nincs biológiai értelme. A korszerű és megfelelő eszköz az, ha a folytonos változókat folytonosként kezeljük.)

Ábrázoljuk az eredményt, minél fehérebb a szín, annál nagyobb ott a sűrűség, minél sötét:

ggplot(temp1, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) + geom_tile() +
 scale_fill_distiller(palette = 'YlOrRd') + 
 scale_x_date(date_breaks = "months", labels = scales::label_date_short()) +
 labs(x = "", y = "Életkor [év]", fill = "") + guides(fill = "none")

Nem túl látványos amit kaptunk, ennek az az oka, hogy egyben van simítva az egész adatsor, így a kiugró halálozási napok magas sűrűsége annyira összenyomja a színskálát, hogy ezen kívül szinte minden megkülönböztethetetlenné válik. Ezen segíthetünk, ha nem lineárisan színezünk:

ggplot(temp1, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) + geom_tile() +
 scale_fill_distiller(palette = 'YlOrRd', trans = "sqrt") + guides(fill = "none") +
 scale_x_date(date_breaks = "months", labels = scales::label_date_short()) +
 labs(x = "", y = "Életkor [év]", fill = "")

(Ez négyzetgyök-transzformációval készült; a nagyon extrém alacsony értékek miatt érdekes módon a logaritmus még annál is rosszabb eredményt ad, mint a kiindulási ábra)

Az igazi megoldás azonban az, ha kiszámoljuk adott napra a feltételes eloszlást, tehát hogy a napon belül milyen volt az életkorok eloszlása. Ezt kézzel megtehetjük könnyen:

temp2 <- as.data.table(reshape2::melt(t(apply(temp$z, 1, function(x) x/sum(x)))))
temp2$Var1 <- as.Date(temp2$Var1, origin = "1970-01-01")

És ezt ábrázolva megkapjuk a megfelelő végeredményt:

ggplot(temp2, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) + geom_tile() +
 scale_fill_distiller(palette = 'YlOrRd') +
 scale_x_date(date_breaks = "months", labels = scales::label_date_short()) +
 labs(x = "", y = "Életkor [év]", fill = "") + guides(fill = "none")

Látványosabbá tehetjük az eredményt, ha feltüntetjük az átlagos életkort (mivel nagyon finom felbontásban megvan az eloszlást, ezt könnyen kiszámolhatjuk, lényegében numerikusan integrálunk), illetve ábrázoljuk csak a relevánsabb életkortartományt; ezt az ábrát fogjuk később használni.

Eredmények

Az adatbázis szerint az elhunytak közül 21117 fő (50.9%) férfi.

Az életkori eloszlás:

ggplot(MortData, aes(x = Age)) + stat_density(geom = "line", position = "identity") +
 labs(x = "Életkor [év]", y = "")

Az elhunytak életkori eloszlása nem szerint:

ggplot(MortData, aes(x = Age, color = Sex)) + stat_density(geom = "line", position = "identity") +
 labs(x = "Életkor [év]", y = "") + theme(legend.position = "bottom", legend.title = element_blank())

(Ez az ábra a csoporton belüli eloszlást mutatja, tehát nem jeleníti meg, hogy a férfiak és nők száma nem ugyanannyi.)

Ez annyiban félrevezető, hogy egybeönti az egész időszak adatait, pedig ezek változhattak menet közben. Márpedig fontos lehet ezt is vizsgálni, hátha eltolódik valamilyen irányba az elhunytak életkora! A férfiak és a nők között nem volt nagy különbség, úgyhogy a továbbiakhoz kezeljük őket egyben, viszont a kérdés vizsgálatához bontsuk meg az ábrát a dátum szerint. Ehhez azonban más ábrázolásra lesz szükségünk. Az alábbi ábrán a vízszintes tengelyen látható az idő, a függőleges tengelyen az életkor, és minél világosabb egy pont annál gyakoribb az adott időpontban az adott életkor előfordulása. Hogy jobban vezesse a szemet, fehér vonal jelzi az átlagéletkor alakulását ahogy az idő halad előre:

ggplot(temp2, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) + geom_tile() +
 scale_fill_distiller(palette = 'YlOrRd') +
 geom_line(data = temp2[,.(weighted.mean(Var2, value)), .(Var1)], aes(x = Var1, y = V1),
      inherit.aes = FALSE, color = "white") +
 coord_cartesian(ylim = c(40, NA)) +
 scale_x_date(date_breaks = "months", labels = scales::label_date_short()) +
 labs(x = "", y = "Életkor [év]", fill = "") + guides(fill = "none")

Értelmezés, következtetések, limitációk

Ami az összesített életkori eloszlást illeti, az ábra mutatja, hogy mely életkorból kerül ki az elhunytak többsége. Csábító lenne azt gondolni, hogy ez mutatja az adott életkor kockázatát, de ez nem igaz (gondoljunk csak a 100 évesekre: nyilván nem arról van szó, hogy ott már nagyon pici a kockázat, hanem arról, hogy eleve is rendkívül kevés ilyen életkorú lakos van, így közülük akár már kis számú halál is jelezhet nagyon nagy kockázatot).

Az előbbi zárójeles gondolat sugallhat egy olyan ötletet, hogy akkor a halottak számát adott életkorban osszuk el az olyan életkorú emberek számával az országban. Ez már tényleg megfelelő kockázat-mutatónak tűnik, de vigyázzunk: ez még mindig nem jó, hiszen a kockázatot – természetesen – az fejezi ki, hogy a fertőzöttek mekkora hányada hal meg (nem a lakosoké). Az viszont nem tudhatjuk, hogy a lakosok hány százaléka fertőzött, pláne nem életkoronként! Lényegében azt mondhatjuk, hogy a fenti leosztás csak akkor működne, ha minden életkorban az egész lakosság fertőződött volna.

Ha legalább az igaz lenne, hogy minden életkorban azonos az átfertőzöttség (ha nem is 100%), akkor még lehetne értelme a leosztásnak, hiszen mondhatnánk, hogy bár a konkrét számok nem igazak, de mindegyik ugyanannyival van elcsúszva (például ha valójában minden életkorban 50% az átfertőzöttség, akkor a valódi kockázat a számolt kétszerese – de minden életkorban kétszerese), így legalább a relatív viszonyok, tehát a görbe alakja jó lenne. Sajnos ezt sem tudhatjuk.

Ennek ellenére egy értelme mégis lehet egy ilyen számításnak: alsó korlátot ad a halálozási arányra! Azt mondhatjuk, hogy még ha 100% is lenne az átfertőzöttség, akkor is legalább ennyi a halálozási arány… a valódi átfertőzöttség ennél csak kisebb lehet, így a valódi halálozási arány csak nagyobb. Ezt az alsó korlátot mutatja az alábbi ábra (első lépésben letöltjük hozzá az Eurostat-tól a korfát, majd életkor és nem szerint rétegezzük az adatainkat, és így kapcsoljuk össze a korfával):

PopData <- as.data.table(eurostat::get_eurostat("demo_pjan"))
## Table demo_pjan cached at C:\Users\FERENC~1\AppData\Local\Temp\RtmpE7ZCEM/eurostat/demo_pjan_date_code_FF.rds
PopData <- PopData[geo=="HU"&sex!="T"&!age%in%c("TOTAL", "UNK")&time=="2020-01-01"]
PopData$age[PopData$age=="Y_LT1"] <- "Y0"
PopData$age[PopData$age=="Y_OPEN"] <- "Y100"
PopData$Age <- as.numeric(substring(PopData$age, 2))
PopData$Sex <- ifelse(PopData$sex=="F", "", "Férfi")

MortData$AgeMax100 <- MortData$Age
MortData$AgeMax100[MortData$AgeMax100>100] <- 100

setkey(MortData, Sex, AgeMax100)
MortDataStratified <- MortData[CJ(Sex = c("Férfi", ""), AgeMax100 = 0:100), .N, by = .EACHI]

MortDataStratified <- merge(MortDataStratified, PopData[,.(AgeMax100 = Age, Sex, Pop = values)])

MortDataStratified$Mort <- MortDataStratified$N / MortDataStratified$Pop*100
MortDataStratified$Sex <- as.factor(MortDataStratified$Sex)

fit <- mgcv::gam(N ~ s(AgeMax100, by = Sex) + Sex, offset = log(Pop), data = MortDataStratified, family = poisson)
MortDataStratified$Pred <- predict(fit, type = "response")*100
MortDataStratified$PredSE <- predict(fit, type = "response", se.fit = TRUE)$se.fit
MortDataStratified$PredCIlwr <- MortDataStratified$Pred - 1.96 * MortDataStratified$PredSE * 100
MortDataStratified$PredCIupr <- MortDataStratified$Pred + 1.96 * MortDataStratified$PredSE * 100

p <- ggplot(MortDataStratified, aes(x = AgeMax100, group = Sex, color = Sex, fill = Sex)) +
 geom_line(aes(y = Mort), alpha = 0.2) + geom_line(aes(y = Pred)) +
 geom_ribbon(aes(ymin = PredCIlwr, ymax = PredCIupr), color = NA, alpha = 0.3) +
 labs(x = "Életkor [év]", y = "Halálozási arány alsó korlátja [%]") + coord_cartesian(xlim = c(20, NA)) +
 theme(legend.position = "bottom", legend.title = element_blank())
p

Az ábrán a vastag vonal a – spline-nal – simított becslést, a halvány vonal az életévenkénti számítás eredményét mutatja; a satírozott tartomány a 95%-os konfidenciaintervallum. Érdemes a jobb láthatóság miatt az ábrát logaritmikus függőleges tengellyel is megnézni:

p + scale_y_log10(breaks = c(1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001), labels = c(1, 0.1, 0.01, 0.001, "0.0001"))

(Megjegyzés: a fenti értelemben vett halálozási arányt, tehát amikor a halottak számát a fertőzöttek számával osztjuk, szokás IFR-nek nevezni. Ez, és csak ez méri a betegség súlyosságát. A halottak számának a regisztrált esetekhez való viszonyítása – rövidítése általában CFR – bár kézenfekvőnek tűnhet, erre a célra alkalmatlan, hiszen az, hogy a fertőzöttek mekkora száma kerül detektálásra, a tesztelési aktivitástól is függ. Emiatt a CFR nem jó mutatója a betegség súlyosságának, hiszen befolyásolja a tesztelés intenzitása is.)

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy minden olyan vizsgálat, ami a halálozásokon alapul természetesen érzékeny arra, hogy pontosan milyen definíciókat alkalmazunk a halálozások halálokhoz rendelésében. Ennek kérdéseit részletese tárgyalom a egy másik írásomban.

Mi a helyzet az életkori arány eltolódásával? Ez kicsit nehezebb kérdés, hiszen elvileg két oka lehet az eltolódásának: a fertőzöttek életkori eloszlásának változása, illetve a korspecifikus halálozás megváltozása. Önmagában a halottak életkorának ismerete nem teszi lehetővé e kettő elkülönítését: egy csökkenés lehet azért is, mert a járvány fiatalabb korosztályban kezd terjedni, vagy azért is, mert megnő a súlyosság (pláne, ha ez elsősorban a fiatalokat érinti), vagy a kettő

Az elhunytak társbetegségei külön-külön vizsgálva

Technikai részletek

A kikódolás részleteit lásd korábban.

Eredmények

Nézzük meg, hogy az elhunytak mekkora hányada szenvedett a 11 vizsgált társbetegségben (azaz mekkora volt a társbetegségek prevalenciája):

SimplePrevs <- merge(melt(MortData, measure.vars = ComorbLabels$variable), ComorbLabels)[
 ,.(mean(value)*100, binom.test(sum(value), length(value))$conf.int[1]*100,
   binom.test(sum(value), length(value))$conf.int[2]*100), .(varlabel)]
ggplot(SimplePrevs, aes(x = varlabel, y = V1, ymin = V2, ymax = V3)) + geom_point() + coord_flip() +
 geom_errorbar(width = 0.4) + labs(x = "", y = "Prevalencia [%]")

Érdekes – és fontos – kérdés, hogy ez hogyan néz ki életkoronként és nemenként. Az életkort (természetesen!) folytonos változóként kezeljük, és megengedjük, hogy az életkori mintázat eltérjen nemenként (azaz, hogy interakció legyen a két változó között). A megfelelő eszköz ehhez a spline-regresszió (GAM), amit az mgcv csomaggal fogunk megvalósítani, mind a 11 társbetegségre külön-külön:

predgrid <- expand.grid(Age = seq(50, 100, 0.1), Sex = c("Férfi", ""))
ComorbPrevs <- rbindlist(setNames(lapply(ComorbLabels$variable, function(v) {
 fit <- mgcv::gam(as.formula(paste0(v, "~ s(Age, by = Sex) + Sex")), data = MortData, family = binomial)
 cbind(predgrid, with(predict(fit, predgrid, se.fit = TRUE),
            data.frame(est = plogis(fit), lwr = plogis(fit - 1.96*se.fit),
                 upr = plogis(fit + 1.96*se.fit))))
}), ComorbLabels$varlabel), idcol = TRUE)
ggplot(ComorbPrevs, aes(x = Age, y = est*100, color = Sex, fill = Sex, ymin = lwr*100, ymax = upr*100)) +
 geom_line() + geom_ribbon(alpha = 0.2, linetype = 0) + facet_wrap(~.id) +
 labs(x = "Életkor [év]", y = "Prevalencia [%]") +
 theme(legend.position = "bottom", legend.title = element_blank())

Érdekes kérdés a komorbiditások együttes előfordulása. Ennek legprimitívebb vizsgálati módszere, ha egyszerűen megszámoljuk a darabszámukat adott elhunytra:

MortData$ComorbCount <- rowSums(MortData[, ComorbLabels$variable, with = FALSE])

Nézzük hogyan alakul ennek a megoszlása:

ggplot(MortData, aes(x = ComorbCount)) + geom_bar() + labs(x = "Társbetegségek száma", y = "Gyakoriság [fő]")

Itt is vizsgáljuk meg a kérdést kor- és nemspecifikusan:

ggplot(reshape2::melt(table(MortData$ComorbCount, MortData$Age, MortData$Sex)),
    aes(x = Var2, fill = forcats::fct_rev(as.factor(Var1)), y = value)) +
 geom_area(position = "fill", alpha = 0.7) +
 facet_grid(cols = vars(Var3)) + scale_x_continuous(expand = c(0, 0), limits = c(50, 90)) +
 scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(suffix = ""), expand = c(0, 0)) + 
 labs(x = "Életkor [év]", y = "Arány [%]", fill = "Társbetegségek száma") +
 guides(fill = guide_legend(reverse = TRUE)) +
 theme(legend.position = "bottom", legend.title = element_blank(), panel.spacing = unit(1, "lines"))

Értelmezés, következtetések, limitációk

Az egyik legtermészetesebb kérdés, amire sokan választ szeretnének kapni, hogy melyik társbetegség növeli meg (és mennyire) a koronavírusban történő elhalálozás kockázatát. A kérdés valóban nagyon fontos, azonban ha a fenti adatok alapján akarnánk rá válaszolni, akkor a következő szempontokra muszáj felhívni a figyelmet:

 • A fenti százalékok önmagukban semmit nem jelentenek. Simán lehet, hogy egy társbetegség, ami az elhunytak 20%-ában van jelen, növeli a kockázatot, és egy olyan, ami 40%-ában, csökkenti. Miért? Mert nem tudjuk, hogy a társbetegség a nem elhunytak mekkora százalékában volt jelen! A “növelni” szó csak összehasonlításban értelmezhető – növelni csak valamihez képest lehet egy adott értéket. Azaz: a fenti százalékok csak úgy jelentenek bármit is, ha tudnánk, hogy az összlakosságban mekkora a társbetegség elterjedtsége. Az, hogy valami az elhunytak 40%-ában van jelen, bár ijesztőnek hangozhat, semmit nem jelent: ha az összlakosságnak 30%-ában, akkor tényleg kockázati tényező, ha 40%-ában, akkor semmi jelentősége, ha 50%-ában, akkor még védőhatású is a jelen járványban történő halálozás szempontjából! Önmagában a 40% mindhárom lehetőséggel kompatibilis!
 • A fenti probléma mélyebb oka, hogy az itt látott százalékok (az elhunytak mekkora része szenved adott betegségben) bármilyen természetesnek is tűnnek, valójában egy teljesen természetellenes kérdésre válaszolnak. Ezek ugyanis azt mondják meg, hogy feltéve, hogy meghal valaki, mekkora valószínűséggel szenvedett egy adott betegségben – holott a gyakorlatban teljesen nyilvánvalóan pont a fordítottja a releváns kérdés, ha valaki szenved egy adott betegségben, mekkora valószínűséggel hal meg! A kettő azonban nagyon nem ugyanaz, épp az előző pontban írtak miatt. Ez lényegében ugyanaz a kérdés, amit az orvosi tesztekről szóló írásomban körbejártam.
 • Valójában még ez az egyszerű összehasonlítás sem korrekt. Hiszen könnyen lehet, hogy az elhunytak és a nem elhunytak egyéb jellemzőikben is eltérnek, nem csak a vizsgált társbetegségben szenvedésben, így ha találunk is különbséget, nem tudhatjuk biztosan, hogy az tényleg a társbetegség, és nem az egyéb különbség(ek) miatt van. A fenti elemzés két fontos szempont figyelembevételét teszi lehetővé: az életkorét és a nemét. Magyarán, nem azt kell kivenni az adatbázisból, hogy összességében mekkora arány szenved egy adott társbetegségben, hanem azt, hogy ez adott életkorban és nemben mennyi, és hasonlóan, ezt nem az országos összadathoz, hanem adott életkor és nem adatához kell hasonlítani. Így legalább az életkor és a nem esetleges zavaró hatásától meg tudunk szabadulni. (Ezért félrevezető egy olyan elemzés, ami ezt a kettőt nem veszi figyelembe. Persze még ez is rossz lehet, ha az életkoron és a nemen túl vannak további zavaró tényezők.)
 • Vegyük azt is figyelembe, hogy az is számít, hogy adott betegséggel mennyi időt töltenek el az emberek. Rosszindulatú daganattal sajnos sokszor csak hónapokat, legfeljebb néhány évet, míg magas vérnyomással minden további nélkül lehet sok évtizedet. Ez azért fontos, mert így természetesen annak is sokkal nagyobb lesz az esélye, hogy valaki magas vérnyomásos, miközben elkapja a koronavírust és meghal, míg egy ráknál erre rövidebb az “időablak”. Tehát nem az számít, hogy az emberek mekkora része hal bele egy betegségbe, hanem, hogy mennyi a vele töltött átlagos idő.

Társbetegségek kombinációi

A fenti elemzés semmit nem mond a társbetegségek együttes előfordulásáról: vannak társbetegség-kombinációk amik aránytalanul gyakoriak, vagy épp ritkák? (Természetesen ne felejtsük semmikor: most kizárólag a koronavírusban érintett, és azon belül is csak az abban meg is haló alanyok társbetegségeiről beszélünk!)

Technikai részletek

Úgy fogunk számolni, hogy minden lehetséges társbetegség-párra elkészítjük a kontingenciatáblájukat, majd abból kiszámítjuk az általában használatos metrikákat – esélyhányados (OR), relatív rizikó (RR), Yule-féle Q, Pearson-féle φ, tetrahorikus korreláció – az asszociáció szorosságának mérésére is (valamint a nyers, együttes előfordulás-számot is):

comorbcombs <- CJ(ComorbLabels$variable, ComorbLabels$variable)
comorbcombs <- cbind(comorbcombs, rbindlist(lapply(1:nrow(comorbcombs), function(i) {
 tab <- table(MortData[[comorbcombs$V1[i]]], MortData[[comorbcombs$V2[i]]])
 data.table(cooccurr = tab[2, 2]/nrow(MortData),
       or = epitools::epitab(tab, method = "oddsratio")$tab["TRUE", "oddsratio"],
       rr = epitools::epitab(tab, method = "riskratio")$tab["TRUE", "riskratio"], phi = psych::phi(tab),
       yule = psych::Yule(tab), tetrachoric = psych::tetrachoric(tab)$rho)
})))
comorbcombs$logit <- log(comorbcombs$or)
comorbcombs <- merge(comorbcombs, ComorbLabels[,.(V1 = variable, V1label = varlabel)], by = "V1")
comorbcombs <- merge(comorbcombs, ComorbLabels[,.(V2 = variable, V2label = varlabel)], by = "V2")

A kor és a nem hatását úgy fogjuk kontrollálni, hogy egy logisztikus regressziót futtatunk le, ismét csak, minden pár között. Igazából a fenti esélyhányadost is megkaphattuk volna egy logisztikus regresszióból, amelyben az egyik társbetegség az eredményváltozó, és a másik az – egyedüli – magyarázó változó. Ebben a keretben már nagyon természetes a kontrollálás: egyszerűen berakjuk pluszban magyarázó változóként az életkort és a nemet is. Az életkort spline-nal kibontjuk, hogy megengedjük az esetleges nemlineáris hatását, valamint az életkor és a nem között megengedjük az interakciót:

comorbcombs$adjor <- sapply(1:nrow(comorbcombs), function(i)
 exp(coef(mgcv::gam(as.formula(paste0(comorbcombs$V1[i], "~ s(Age, by = Sex) + Sex +", comorbcombs$V2[i])),
           data = MortData, family = binomial))[3]))

Eredmények

Nézzük először a társbetegségeket páronként. Kezdjük a legkézenfekvőbb elemzéssel: számítsuk ki a prevalenciákat úgy mint korábban, de most ne az összes beteg körében, hanem csak az adott társbetegséggel rendelkezők körében! Lényegében tehát feltételessé tesszük az elemzést: nem azt nézzük, hogy mekkora arányban van jelen mondjuk a szívelégtelenség, hanem, hogy feltéve hogy demencia jelen van, mekkor arányban van jelen szívelégtelenség (is). Ezt célszerű úgy ábrázolni, hogy adott betegség prevalenciáját tüntetjük fel a különböző feltételek mellett, hiszen ekkor látványosan, egy piros vonallal megjelölhetjük a feltétel nélkül prevalenciát, tehát az összes alany körében mért gyakoriságot:

ggplot(merge(merge(rbindlist(setNames(lapply(ComorbLabels$variable, function(v)
 melt(MortData[MortData[[v]]==TRUE], measure.vars = ComorbLabels$variable)[
  ,.(mean(value)*100, binom.test(sum(value), length(value))$conf.int[1]*100,
    binom.test(sum(value), length(value))$conf.int[2]*100), .(variable)]), ComorbLabels$variable),
 idcol = "Condition"),
 ComorbLabels[, .(Condition = variable, ConditionLabel = varlabel)]),
 ComorbLabels[, .(variable, VariableLabel = varlabel)], by = "variable")[Condition!=variable],
 aes(x = ConditionLabel, y = V1, ymin = V2, ymax = V3)) + facet_wrap(~VariableLabel) +
 geom_point() + coord_flip() + geom_errorbar(width = 0.5) + labs(x = "", y = "Prevalencia [%]") +
 geom_hline(data = SimplePrevs[,.(VariableLabel = varlabel, V1)], aes(yintercept = V1), color = "red")

Az ábrán látható, hogy például a cukorbetegség prevalenciája 30% (ezt eddig is tudtuk), de a krónikus veseelégtelenséggel is rendelkezők elhunytak körében több, 40%, viszont a krónikus májbetegséggel bíró elhunytak körében kevesebb, 20%. Hát ezért is érdekes a társbetegségek kombinációnak vizsgálata…!

(Persze ez még semmit nem mondott arról, hogy ezek a különbségek egyáltalán szignifikánsak e a szó statisztikai értelmében. A másik, hogy minden ilyen csak asszociáció, együttjárás, semmit nem tudhatunk arról, hogy melyik az oka melyiknek. Miért gyakoribb a cukorbetegség a veseelégtelenséggel rendelkező elhunytak körében? A veseelégtelenség okoz cukorbetegséget? A cukorbetegség okoz veseelégtelenséget? Valami harmadik dolog okozza egyszerre mindkettőt? Vagy valami ennél is kuszább okozati lánc van…? Ezekre a kérdésekre önmagában a fenti eredmény nem válaszol.)

Az ábrával az egyetlen baj, hogy elég nehezen áttekinthető. Ráadásul lehetne akár fordítva is ábrázolni, tehát, hogy az egyes társbetegséggel rendelkezők körében a többi milyen gyakori (csak ekkor nem lehetne ilyen szép egyenest húzni az összességében vett gyakorisághoz). További probléma, hogy a helyzet automatikusan szimmetrikus – ha a veseelégtelenek körében több a cukorbeteg, akkor a cukorbetegek körében is több a veseelégtelen – ez matematikai szükségszerűség, de az ábra nem sugallja ezt a szimmetriát.

Tudunk ennél célszerűbb vizualizációt alkotni?

A válasz az, hogy igen. Az alábbi ábra a szín világosságával mutatja, hogy az egyes kombinációknak mekkora a prevalenciája, azaz az elhunytak mekkora hányada szenvedett az adott társbetegség-párban (természetesen nem feltétlenük csak abban a kettőben):

ggplot(comorbcombs, aes(x = stringr::str_wrap(V1label, 15), y = stringr::str_wrap(V2label, 15),
            fill = cooccurr*100)) +
 geom_raster() + scale_fill_continuous(trans = "log10") + labs(x = "", y = "", fill = "Prevalencia [%]") +
 scale_x_discrete(guide = guide_axis(angle = 90))

Vigyázzunk, hogy a színezés logaritmikus, hogy a kis prevalenciák is láthatóak legyenek. A főátlóban találjuk a sima, korábban is látott prevalenciákat, és az ábra természetesen szimmetrikus.

Akkor ebből már láthatjuk, hogy melyik azok a párok amik hajlamosabbak együtt előfordulni? Nem. A probléma az, hogy önmagában az, hogy egy adott pár gyakran fordul elő, még nem jelenti ezt – mert figyelmen kívül hagyja, hogy a pár tagjai külön-külön milyen gyakran fordulnak elő! Ha gyakran, akkor még egy meglehetősen gyakori együttes előfordulás sem feltétlenül jelent összefüggést. Ha az alanyok 60% szenved az egyik társbetegségben, 30%-a egy másikban, akkor 0, 6 ⋅ 0, 3 = 18%-ra várjuk azok arányát akiknél mindkettő előfordul – akkor is ha a két társbetegség független egymástól! Simán lehet, hogy egy sor társbetegség önmagában sincs 18%, miközben ennél a kombinációnál a 18% még azt jelenti, hogy nincs kapcsolat. Ez egyúttal azt is mutatja, hogy mit kell mérnünk: hogy mennyire megy az együttes előfordulás a 18% fölé, ez jelenti ugyanis az együttjárást.

Számos konkrét mutató létezik attól függően, hogy ezt pontosan hogyan mérjük le. Az egyik népszerű a Pearson-féle φ, melynek 0 értéke jelzi, ha nincs együttjárás, pozitív értéke pozitív, negatív értéke negatív kapcsolatot jelent a két társbetegség között:

ggplot(comorbcombs[V1!=V2], aes(x = stringr::str_wrap(V1label, 15),
                y = stringr::str_wrap(V2label, 15), fill = phi))+
 geom_raster() + labs(x = "", y = "") + scale_x_discrete(guide = guide_axis(angle = 90)) +
 scale_fill_gradient2(limits = c(-max(abs(range(comorbcombs[V1!=V2]$phi))),
                 max(abs(range(comorbcombs[V1!=V2]$phi)))))

Egy másik népszerű metrika az esélyhányados (hányszorosára nő az egyik társbetegség előfordulásának az esélye – nem a valószínűsége! – ha a másik jelen van):

ggplot(comorbcombs[V1!=V2], aes(x = stringr::str_wrap(V1label, 15), y = stringr::str_wrap(V2label, 15),
                fill = or)) +
 geom_raster() + scale_fill_gradient2(limits = c(0, max(comorbcombs[V1!=V2]$or)), midpoint = 1) +
 scale_x_discrete(guide = guide_axis(angle = 90)) + labs(x = "", y = "")

Mivel ez egy szorzó (hányszorosára nő), így az 1 jelenti azt, hogy nincs összefüggés, az 1 fölötti értékek a pozitív, az 1 alattiak a negatív kapcsolatot.

Akármelyik mutatót is használjuk, az összkép hasonló: a magasvérnyomás és a cukorbetegség, a pitvarfibrilláció és a szívelégtelenség, valamint a krónikus veseelégtelenség és a szívelégtelenség kiemelten hajlamos együttjárni, ezen felül még az ischaemiás szívbetegség és a pitvarfibrilláció mutat több közepesen erős együttjárást. A rosszindulatú daganat és a krónikus májbetegség viszont mintha “taszítaná” a többi betegséget, azaz, a fennállásuk esetén aránytalanul ritka, hogy más társbetegség is együttesen jelen legyen még. Kiemelten ritkán fordul elő a stroke és a krónikus májbetegség kombinációja.

Érdekes egy kicsit elgondolkozni a rosszindulatú daganat példáját, mert ad egy fontos elemzési ötletet. Mi lehet ezeknek a negatív asszociációknak az oka? Valószínűleg nagyon fontos komponens, amiről korábban szó volt, hogy kevesebb ideig élnek ezzel együtt az emberek, de az a gondolat is felmerülhet, hogy a rákosok egyszerűen fiatalabbak relatíve (ha megnézzük a korábbi eredményeket, ez tényleg így van). Ez utóbbi viszont ad egy ötletet: valahogy kontrollálni kell ezekre a tényezőkre. Használjunk egy többváltozós regressziós modellt, hiszen az pont erre szolgál: az ebben kapott eredmény, ha berakjuk az életkort és a nemet további magyarázó változóként, úgy lesz értendő, hogy adott betegség és a másik között mi az összefüggés ha közben az életkort és a nemet rögzítetten tartjuk. Ez épp a problémánkat szünteti meg, tehát azt, hogy a betegségben szenvedők egyúttal idősebbek, és a másik betegség gyakoribb előfordulásának valójában a magasabb életkor az oka. Az esélyhányados lesz az erre továbbvihető mutató, az ugyanis előállítható egy megfelelően választott ilyen regressziós modellel:

ggplot(comorbcombs[V1!=V2], aes(x = stringr::str_wrap(V1label, 15), y = stringr::str_wrap(V2label, 15),
                fill = adjor)) + geom_raster() +
 scale_fill_gradient2(limits = c(0, max(comorbcombs[V1!=V2]$adjor)), midpoint = 1) +
 scale_x_discrete(guide = guide_axis(angle = 90)) + labs(x = "", y = "")

Látszik, hogy az alaphelyzet nem változott, így most már tudhatjuk, hogy a látottak nem az életkor és nem miatti confounding következményei.

A társbetegségek kapcsolatának van egy további, gyakorlatban népszerű elemzési (és megjelenítési) megközelítése: tekintsük őket egy hálózatnak, matematikusabb szóval gráfnak! Ekkor minden társbetegségnek megfelel egy pont, a köztük lévő kapcsolatokat pedig úgy szemléltetjük, hogy a pontokat összekötjük. A dolog kicsit cicomázható is: a pontok mérete legyen arányos az adott betegség (önmagában vett) előfordulási gyakoriságával, az összekötő egyenes vastagsága pedig a két betegség közti kapcsolat erősségével. Ez akkor jeleníthető meg igazán jól, ha csak a pozitív kapcsolatokat tekintjük, sőt, azt átláthatóság kedvéért csak azokat az összeköttetéseket rajzoljuk ki, ahol az esélyhányados több mint 1,3 (az egyik előfordulása legalább 30%-kal növeli a másik előfordulásának az esélyét):

comorbnet <- igraph::graph_from_data_frame(comorbcombs[V1!=V2&or>1.3, .(V1, V2, or)],
                      vertices = comorbcombs[V1==V2, .(V1, cooccurr, V1label)])
plot(comorbnet, vertex.size = igraph::V(comorbnet)$cooccurr*30,
   vertex.label = stringr::str_wrap(igraph::V(comorbnet)$V1label, 20),
   edge.width = igraph::E(comorbnet)$or*2)

Ez a megközelítés különösen akkor hasznos, ha a fentinél jóval több társbetegséget tudunk vizsgálni.

Végezetül egy szóval térjünk ki arra is, hogy mi a helyzet, ha kettőnél több társbetegség kapcsolatát akarjuk vizsgálni. Ilyenkor a helyzet gyorsan bonyolódik: egyrészt a lehetséges kombinációk száma nagyon gyorsan megnő, másrészt nem lesz egyértelmű, hogy hogyan mérjük az együttjárást (vagy, hogy egyáltalán mit értünk ez alatt).

Egy alternatív lehetőség az ún. UpSet-diagramok használata. Ez egy szellemesen definiált módon megkeresi a leggyakoribb kombinációkat (tetszőleges számú társbetegséggel, lehet 0 is, 1, is, 2 is, de 2-nél több is – ez nincsen megkötve, ezt szintén az algoritmus találja ki!), és ezeket egy jól értelmezhető formában elrendezi:

ComplexUpset::upset(
 MortData, ComorbLabels$variable, keep_empty_groups = TRUE, n_intersections = 20,
 name = "", set_sizes = FALSE,
 base_annotations = list(
  "Intersection size" = (
   ComplexUpset::intersection_size() +
    ylab("Társbetegségek együttes \nelőfordulási gyakorisága \n(első 20)")
  )),
 annotations = list(
  "Koreloszlás" = (
   ggplot(mapping = aes(y = Age)) +
    geom_violin() + geom_boxplot(width = 0.1, color = "grey", alpha = 0.2, outlier.shape = NA) +
    geom_hline(yintercept = mean(MortData$Age), linetype = "dashed", color = "red")
  ),
  "Nem szerinti arányok" = (
   ggplot(mapping = aes(fill = Sex)) +
    geom_bar(position = "fill") + scale_y_continuous(labels = scales::percent_format()) +
    geom_hline(yintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "grey") +
    labs(y = "Nemek aránya", fill = "")
  )
 )
)

Az ábra alján látjuk a kombinációkat: amely betegségeket fekete pötty jelöl és függőlegesen össze vannak kötve, azok kombinációját jelenti a kérdéses oszlop. Felette található az adott kombináció gyakorisága, de fontos, hogy ez úgy értendő, hogy mennyi beteg van pontosan ezzel a kombinációval. (Tehát például ahol egyedül a magasvérnyomásnál van fekete pötty, az nem azt jelenti, hogy hányaknak van magas vérnyomása, hanem azt, hogy hányaknak van csak magas vérnyomása.) Természetesen csak a vizsgált 11 társbetegség körében értve ezt, így például a nulla társbetegség sem azt jelenti, hogy hánynak nincs társbetegsége, hanem, hogy hánynak nincs a vizsgált 11-ből.

A felette lévő két diagram pedig az életkor és a nem eloszlását adja meg a kérdéses kombinációban, így az is érzékelhetővé válik, hogy ilyen szempontból eltérnek-e az egyes kombinációk.

Az ábra a 20 leggyakoribb kombinációt tartalmazza.

Továbbfejlesztési ötletek

 • Korspecifikus halálozás, mint alsó becslés az IFR-re.
 • Másféle KDE (pl. ks csomag) az életkori viszonyok időbeli alakulásának becslésére, vagy spline-ok.
 • További betegségek kikódolása.
 • Konfidenciaintervallum az átlagéletkorra (és külön, ránagyítva ábrázolva).
 • Medián használata az életkor alakulásánál (Hmisc::wtd.quantile vagy numerikusan?).
 • Színskála eltüntetése?
 • Normálisabb konfidenciaintervallum a GAM-ra (gratia?).
 • Komorbiditások számának életkor- és nemspecifikus vizsgálata.
 • Komorbiditások kombinációinak komplexebb vizsgálata.
 • Részletesebb leírás, hogy az UpSet-diagramot hogyan kell olvasni.

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm Balázs Tamásnak, hogy felhívta a figyelmemet az UpSet módszertanra.

Irodalmi hivatkozások

 • Lex, Alexander, et al. “UpSet: visualization of intersecting sets.” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 20.12 (2014): 1983-1992. DOI: 10.1109/TVCG.2014.2346248. Link.
 • Cramer, Angélique OJ, et al. “Comorbidity: A network perspective.” Behavioral and Brain Sciences 33.2-3 (2010): 137. DOI: 10.1017/s0140525x09991567. Link.
 • Hidalgo, César A., et al. “A dynamic network approach for the study of human phenotypes.” PLoS Comput Biol 5.4 (2009): e1000353. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000353. Link.

About

A magyarországi regisztrált koronavírusos halottak adatainak elemzése

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published