Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

README.md

Koodiaapinen Data

Tämä tietovaranto on suomenkielinen.

Briefly in English: This repository contains datasets from a Finnish MOOC for primary school teachers to help them make use of coding (programming, computational thinking) as a study tool with their pupils.

Tämä tietovaranto perustuu Koodiaapinen-MOOCissa kerättyyn aineistoon. Koodiaapinen-MOOC järjestettiin ensimmäisen kerran loka-marraskuussa 2015. Lisätietoja: http://koodiaapinen.fi

Aineiston on kerännyt ja julkaissut Tarmo Toikkanen, tarmo.toikkanen ät aalto.fi.

Tämä tietoaineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Tietoaineistot

S2015-kansio: Syksyn 2015 MOOC-toteutuksen aineistot

  • koodiaapinen-taustakysely-anonymisoitu.csv: Kurssin alussa tehty taustakysely, n=1001
  • koodiaapinen-palautekysely-anonymisoitu.csv: Kurssin lopussa tehty palautekysely, n=228
  • koodiaapinen-tutkimuskysely-osa1-anonymisoitu.csv: Kurssin alussa tehty asennekysely, n=333
  • koodiaapinen-tutkimuskysely-osa2-anonymisoitu.csv: Kurssin lopussa tehty asennekyselyn toisto, n=117
  • graduaineisto_siistitty04.sav: Kurssin asennekyselyn siistitty versio SPSS-formaatissa.

Taustakysely on tehty Google Formsilla, muut Webropolilla. Tästä johtuu eri aineistojen vastausformaattien ero. Webropolista tuotettujen aineistojen otsikot ovat kahdella rivillä ja itse aineiston lopussa on kunkin sarakkeen numeroarvojen selitykset.

About

Koodiaapinen

Resources

Releases

No releases published

Languages

You can’t perform that action at this time.