Skip to content
Veritabanı olmadan basit web sayfalarınızı yönetilebilir hale getirmenizi sağlar.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
example
README.md
dynamicForm.class.php

README.md

Ne işe yarar?

Bu sınıf sizin için dinamik olarak sizin belirlediğiniz elemanlardan oluşan form oluşturur ve bu formdaki bilgileri bir dosyaya daha sonra kullanmanız için kayıt eder. Kısaca veritabanı olmadan basit web sayfalarınızı yönetilebilir hale getirmenizi sağlar.

Hangi form tiplerini destekler?

Şuan sınıfı temel anlamda kullanabilirsiniz. İlk versiyon için kullanabileceğiniz form tipleri şunlardır;

 • input [checkbox, radio ve button hariç]
 • select [multiple]
 • textarea

Nasıl kullanılır?

İlk olarak sınıf dosyasını çağıralım.

require 'dynamicForm.class.php';

Ve sınıfı içerisine şu 3 parametreyi girerek başlatalım;

$form = new DynamicForm([
  'path' => realpath('.'),
  'variable' => 'ayarlar',
  'file' => 'ayarlar.php'
]);

Şimdi ise oluşturacağımız form elemanlarını dizi halinde metodda belirtelim.

$form->config([
  ['İletişim Bilgileri'],
  [
    'name' => 'eposta',
    'text' => 'E-posta Adresi',
    'desc' => 'Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin!'
  ],
  [
    'name' => 'hakkinda',
    'text' => 'Hakkında',
    'field' => 'textarea'
  ],
  [
    'name' => 'kategori',
    'text' => 'Kategori',
    'field' => 'select',
    'options' => [
      ['value' => 'blog', 'text' => 'Blog'],
      ['value' => 'css', 'text' => 'Css Dersleri']
    ],
    'multiple' => true
  ]
]);

Artık bunu bir form içinde kullanıp elemanları oluşturabiliriz.

<form action="" method="post">
  <?php $form->create(); ?>
  <button type="submit" name="submit" value="kaydet">Kaydet
</form>

Bilgileri post ettirdiğimizde ise belirlediğimiz dosyaya dizi olarak kayıt ettirelim.

<?php
  if ( isset($_POST['submit']) ){
    $form->update();
    header('Location:index.php');
  }
?>

Evet artık oluşan dosyada bir diziniz ve kullanabileceğiniz elemanlar mevcut. Bunlara herhangi bir dosyada require ederek kolayca erişebilirsiniz. Örneğin;

require 'ayarlar.php';
print_r($ayarlar);

Ya da sınıf içindeki getConf metodunu kullanarakta name'e göre değerlerini alabilirsiniz.

print $form->getConf('eposta');

Form tasarımları nasıl değiştirilir?

Dinamik olarak oluşturulan form elemanları sizin mevcut tasarımınıza uymuyorsa bunu sınıfı başlatırken değiştirebilirsiniz. Değiştirirken kullanacağınız üç anahtar kelime şunlardır; {text}, {form}, {desc}

<?php
$input = "<div class='input_yeni'>
  <label>
   {text}<br />
   {form}<br />
   <p>{desc}</p>
  </label>
</div>";
$form = new DynamicForm([
  'path' => realpath('.'),
  'variable' => 'ayarlar',
  'file' => 'ayarlar.php',
  'input' => $input // input tasarımı değişti
]);

Bunu select ve textarea içinde anahtar değerleri select ve textarea olarak şekilde yapabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.