Skip to content
Php Sahibinden.com Botu
Branch: master
Clone or download
tayfunerbilen Merge pull request #7 from facfur58/master
Botun bozuk yerleri tamir edildi. Gerekli yerler tekrardan yazıldı.
Latest commit 5430315 Sep 23, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md Mar 5, 2014
index.php Update index.php Feb 14, 2014
sahibinden.class.php

README.md

Hakkında

Sahibinden.com için php ile bot hazırladım. Dileyenler alıp kendileri de geliştirmeye devam edebilirler.

Şuan güzel bir şekilde, kategorileri alt kategorileri vs. kategori listelerini ve detaylarını çekmektedir.

Kullanımı da oldukça basit, aşağıdan bakabilirsiniz.

Kullanımı

<?php

header('Content-type: text/html; charset=utf8');
require 'sahibinden.class.php';

// ana kategoriler
print_r( Sahibinden::Kategori() );

// alt kategoriler
print_r( Sahibinden::Kategori('emlak') );

// kategori içerikleri
print_r( Sahibinden::Liste('emlak') );
// Sahibinden::Liste('emlak', 20); // 2. sayfa

// içerik detayı
print_r( Sahibinden::Detay('http://www.sahibinden.com/ilan/emlak-konut-satilik-dorlion-gayrimenkul-den-yildiztepe-de-sifir-bina-da-2-plus1-153319984/detay') );
You can’t perform that action at this time.