Skip to content
Romanian Adblock filtering list.
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Update ISSUE_TEMPLATE May 2, 2016
LICENSE Create LICENSE Dec 6, 2019
README.md Update README.md (#31) Jun 9, 2018
road-block-filters-light.txt Update road-block-filters-light.txt May 10, 2020
road-block-filters.txt Update road-block-filters.txt May 10, 2020
road-kill-filters.txt Actualizare site-uri verificare sursa Dec 25, 2019

README.md

GitHub contributors Average time to resolve an issue Website

ROad-Block [RO]

Lista română de filtre pentru adblock.

Această listă a fost creată deoarece actuala existentă nu este îndeajuns de strictă.

Dacă descoperi probleme în aceasta, te rugăm să deschizi un ticket.

Dacă dorești să contribui cu filtre, aplică un 'Pull Requests' sau deschide un ticket la 'Issue'.

Adăugarea filtrului personalizat

Sunt multe moduri prin care poți adăuga acest filtru în blocantul tău, din păcate puțin complicate datorită lipsei unor opțiuni în markdown-ul github.

 • Mergi la filterlists.com,caută pentru ROad apoi click pe add

 • Mergi la site-ul ROad și click pe add sau

 • manual adăugând următoarea linie în blocantul tău

  https://road.adblock.ro/lista.txt

ROad-Block [EN]

Romanian Ad block (ROad Block) filtering list.

This list was started because the existing one wasn't strict enough.

If you find any issues with it, please open a ticket.

If you want to contribute filters, pull requests or open issues are welcome.

Adding the custom filter

There are multiple ways to add this filter to your blocker, unfortunately a bit cumbersome due to a missing feature in the github markdown.

 • Go to filterlists.com,search for ROad then click on add

 • Go to ROad website and click on add or

 • Click (Subscribe)

 • manually add it to your ad blocker

  https://road.adblock.ro/lista.txt
You can’t perform that action at this time.