Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

DEPRECATED: Second version of plan-pwr. See

branch: master
Octocat-spinner-32 bin Added wkhtml for osx February 17, 2011
Octocat-spinner-32 lib Fixed week side February 18, 2011
Octocat-spinner-32 public new version notice February 23, 2011
Octocat-spinner-32 semesters Fixed 2010/2011 semester bug September 28, 2010
Octocat-spinner-32 views new version notice February 23, 2011
Octocat-spinner-32 .gitignore Added .gitignore June 20, 2010
Octocat-spinner-32 Gemfile Moved to ri_cal September 28, 2010
Octocat-spinner-32 Gemfile.lock Moved to ri_cal September 28, 2010
Octocat-spinner-32 LICENSE View cleanup, LICENSE file February 19, 2010
Octocat-spinner-32 README Changelog, version bump February 17, 2011
Octocat-spinner-32 config.ru Fixed semester bug September 02, 2010
Octocat-spinner-32 pwr.rb Fixed exception handling October 08, 2010
Octocat-spinner-32 test.html Color settings October 08, 2010
Octocat-spinner-32 test.rb A bit wider entries if possible February 17, 2011
README

CHANGELOG
 * 0.6.1 - poszerzone pola dla kursów TP/TN
 
 * 0.6.0 - mozliwosc ustawiania wlasnych kolorow

 * 0.5.1 - dodane Mini PDF i Mini HTML
 
 * 0.5.0 - dodane wpisanie ręcznie dodatkowych kursów

 * 0.4.0 - zmieniony layout html/pdfkit

 * 0.3.3 - wymiana icalendar na ri_cal

 * 0.3.2 - dodane przykłady
 
 * 0.3.1 - poprawa działania pdfkit

 * 0.3.0 - wymiana erb na haml
     - wymiana prawn na pdfkit
     
 * 0.2.0 - dodany kalkulator średniej
 
 * 0.1.0 - pierwsze podejście
Something went wrong with that request. Please try again.