Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

DEPRECATED: Second version of plan-pwr. See

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 bin
Octocat-spinner-32 lib
Octocat-spinner-32 public
Octocat-spinner-32 semesters
Octocat-spinner-32 views
Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 Gemfile
Octocat-spinner-32 Gemfile.lock
Octocat-spinner-32 LICENSE
Octocat-spinner-32 README
Octocat-spinner-32 config.ru
Octocat-spinner-32 pwr.rb
Octocat-spinner-32 test.html
Octocat-spinner-32 test.rb
README

CHANGELOG
 * 0.6.1 - poszerzone pola dla kursów TP/TN
 
 * 0.6.0 - mozliwosc ustawiania wlasnych kolorow

 * 0.5.1 - dodane Mini PDF i Mini HTML
 
 * 0.5.0 - dodane wpisanie ręcznie dodatkowych kursów

 * 0.4.0 - zmieniony layout html/pdfkit

 * 0.3.3 - wymiana icalendar na ri_cal

 * 0.3.2 - dodane przykłady
 
 * 0.3.1 - poprawa działania pdfkit

 * 0.3.0 - wymiana erb na haml
     - wymiana prawn na pdfkit
     
 * 0.2.0 - dodany kalkulator średniej
 
 * 0.1.0 - pierwsze podejście
Something went wrong with that request. Please try again.