DEPRECATED: Second version of plan-pwr. See
JavaScript Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
lib
public
semesters Fixed 2010/2011 semester bug Sep 28, 2010
views
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README
config.ru
pwr.rb
test.html
test.rb

README


CHANGELOG
 * 0.6.1 - poszerzone pola dla kursów TP/TN
 
 * 0.6.0 - mozliwosc ustawiania wlasnych kolorow

 * 0.5.1 - dodane Mini PDF i Mini HTML
 
 * 0.5.0 - dodane wpisanie ręcznie dodatkowych kursów

 * 0.4.0 - zmieniony layout html/pdfkit

 * 0.3.3 - wymiana icalendar na ri_cal

 * 0.3.2 - dodane przykłady
 
 * 0.3.1 - poprawa działania pdfkit

 * 0.3.0 - wymiana erb na haml
     - wymiana prawn na pdfkit
     
 * 0.2.0 - dodany kalkulator średniej
 
 * 0.1.0 - pierwsze podejście