Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docker-marytts

Yma ceir testun-i-leferydd Cymraeg a ddwyieithog gan ddefnyddio MaryTTS a docker.

Ewch i'r ddogfennaeth yn y ffolder voicebuilder am sgriptiau defnyddir i adeiladu lleisiau Cymraeg a ddwyieithog.


Lleisiau testun-i-leferydd o'r Porth Technolegau Iaith

Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor eisoes wedi creu lleisiau destun-i-leferydd Cymraeg sydd wedi eu creu gyda ddau set data agored:

1 - Corpws WISPR

2 - Corpws Talentau Llais

O ganlyniad, mae lleisiau gwrywaidd a benywaidd gydag acenion gogleddol ar gael sy'n swnion mor naturiol â phosib.

Os hoffwch chi eu gosod a'u rhedeg ar weinydd neu gyfrifiadur eich hunain, yna defnyddiwch y gorchmynion canlynol:

$ git clone https://github.com/techiaith/docker-marytts.git

Ac yna:

$ cd docker-marytts

$ make

$ cd server

$ make

$ make run

Bydd hyn yn cychwyn gweinydd testun-i-leferydd gyda'r llais Cymraeg (wispr-cy-male-unitselection-general) yn barod i'w ddefnyddio.

Agorwch borwr ac ewch i http://localhost:52010 i'w glywed yn ynganu eich testunau neu defnyddiwch y gorchymyn CURL:

$ curl -o sound.wav "http://localhost:52010/process?INPUT_TEXT=Helo+pawb&INPUT_TYPE=TEXT&OUTPUT_TYPE=AUDIO&AUDIO=WAVE&VOICE=wispr&LOCALE=cy"