Skip to content
Data llais Cymraeg ddeuffon er mwyn llwytho i lawr a’u rhedeg o fewn gosodiad lleol o Festival (ar Linux, Raspberry Pi neu Windows) | Welsh diphone voice data for loading into your local installation of Festival (on Linux, Raspberry Pi or Windows)
Scheme
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LTS
Lexicon
Tokenisation
cb_cy_llg_diphone
Changelog
LICENSE.md
README.md
README_en.md

README.md

llais_festival

Llais Deuffon Festival Cymraeg - Welsh Diphone Festival Voice

( English README )

********************************************************
*       Llais Testun-i-Leferydd Cymraeg     *
*            ar gyfer           *
*       Festival Speech Synthesis System     *
*                           *
*        Llais : cb_cy_llg_diphone       *
*        Fersiwn : 1.1.0            *
*                           *
*    Uned Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr)   *
*                           *
*        Prifysgol Bangor University      *
*          Copyright (c) 2016         *
*          Cedwir Pob Hawl.          * 
*                           *
********************************************************

Mae'r cyhoeddiad hwn yn fersiwn wedi'i ddiweddaru o lais gwrwyaidd deuffon o Ogledd Cymru, sy'n gweithio o fewn fframwaith testun-i-leferydd Festival. Rhyddhawyd y llais yn wreiddiol fel rhan o broject WISPR, a'i ariannwyd gan raglen INTERREG IIIA yr Undeb Ewropeiaidd.

LLEOLIAD

Mae rhagor o wybodaeth, yn ogystal a demo ar-lein o'r llais ar gael yma: http://techiaith.cymru/lleferydd/testun-i-leferydd/

GOFYNION SYSTEM

Mae darpariaeth presennol y llais wedi ei ddylunio ar gyfer gweinyddion wedi eu seilio ar un ai Linux Unix neu a moddau llinell-orchymyn o Festival. Mae wedi ei brofi gyda fersiwn Festival 1.96—2.4 ymlaen. Ni ellir sicrhau y bydd yn gweithio gyda fersiynau cynharach.

Ar rhai system Linux, fel Ubuntu ac Raspian (Raspberry Pi), mae modd osod Festival drwy:

$ sudo apt-get install festival festival-dev

CANLLAWIAU GOSOD Y LLAIS CYMRAEG

Dylid defnyddio'r camau canlynol i osod y llais o fewn eich gosodiad o Festival:

$ sudo mkdir -p /usr/share/festival/voices/welsh
$ cd /usr/share/festival/voices/welsh
$ wget --progress=dot:mega -O - https://github.com/PorthTechnolegauIaith/llais_festival/archive/v1.1.0.tar.gz | sudo tar -zxf -
$ sudo mv llais_festival-1.1.0/* .
$ sudo rmdir llais_festival-1.1.0

FFURFWEDDIAD

Gallwch ddechrau a phrofi y llais o'r linell orchymyn fel hyn:

$ festival
festival> (voice_cb_cy_llg_diphone)
cb_cy_llg_diphone
festival> (SayText "mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi")
#<Utterance 0x7f0eab638950>
festival>

I'W GWNEUD & GWELLIANAU

Mae rhywfaint o waith tocaneiddio eto i'w wneud, yn enwedig ar URLs cymhleth. Os na ellir tocaneiddio gair, byddwch yn clywed y swn 'uh' yn lle y gair ei hun.

Efallai na fydd anganiad rhai geiriau Cymraeg sy'n gorffen mewn dyfynodau yn debyg i'w ffurfiau gwraidd os yw anganiad y ffurf wraidd yn afreolaidd.

Mae'r llais yn disgyn yn ol i'r deuffon rhagosodiedig (h.y. distawrwydd) lle bydd clystyrau cytseiniaid sillaf cychwynnol sy'n gorffen gyda 'i' gytseiniol.

CYFYNGIADAU

Nid yw'r llais yn cefnogi Unicode, oherwydd cyfyngiadau o fewn Festival. Defnyddir y confensiynau canlynol ar gyfer testun Cyrmaeg sy'n cynnwys llafariaid acennog:

a+ = â (i.e. llafariad wedi'i ddilyn gan arwydd plws = accen tô bach ar y llafariad; ac yn yr un modd ar gyfer e+, i+, o+, u+, w+, y+) e: = ë (i.e. llafariad wedi'i ddilyn gan golon = diaeresis ar y llafariad ; ac yn yr un modd ar gyfer a:, i:, o:, u:, w:, y:) a/ = á (i.e. llafariad wedi'i ddilyn gan flaenslaes = acen lem ar y llafariad; ac yn yr un modd ar gyfer pob llafariad Cymraeg arall) a\ = à (i.e. llafariad wedi'i ddilyn gan ol-slaes = acen grave ar y llafariad; ac yn yr un modd ar gyfer pob llafariad Cymraeg arall)

NEWIDIADAU

Gweler y ffeil Changelog.

CYSYLLTU

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn a'r cyhoeddiad hwn, cysylltwch â Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor techiaith@bangor.ac.uk os gwelwch yn dda.

You can’t perform that action at this time.