Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sgwrsfot ar gyfer Macsen

Dyma'r elfen sgwrsfot ar gyfer Macsen - meddalwedd cynorthwyydd personol digidol rydyn ni’n defnyddio i ddatblygu technoleg lleferydd a deallusrwydd artiffisial Cymraeg - sydd yn adnabod bwriad o fewn testun ac sy'n ymateb gydag ateb ac/neu ddata i alluogi Macsen i ymateb yn gywir ac yn ystyrlon.

Dyma enghraifft o'i ddefnydd:

Beth fydd y tywydd yfory ym Mhwllheli?

https://localhost:5455/perform_skill?text=Beth+fydd+y+tywydd+yfory+ym+Mhwllheli%3F

{
 "intent": "beth.fydd.y.tywydd", 
 "version": 1, 
 "success": true
 "result": 
  [
   {
    "url": "", 
    "title": "Dyma tywydd yfory gan OpenWeatherMap ar gyfer Pwllheli.",
    "description": ""
   }, 
   {
    "title": ""   
    "description": "Yfory am 9 o'r gloch yn y bore bydd hi'n bwrw glaw a'r tymheredd fydd 8 gradd Celsius.", 
    "url": "", 
   }, 
   {
    "title": ""
    "description": "Yn hwyrach yfory am hanner dydd bydd hi'n bwrw glaw a'r tymheredd yn 9 gradd Celsius.", 
    "url": "", 
   }
  ], 
}

Defnyddir hybrid o lyfrgelloedd adnabod bwriad cod agored Padatious ac Adapt gan MyCroft.ai, yn ogystal a cydrannau ieithyddiaeth Cymraeg.

Mae'r sgwrsfot yn medru adnabod sawl bwriad (neu dymuniad) o bump sgil (neu parth). Gwelir y sgiliau yn:

https://github.com/techiaith/macsen-sgwrsfot/tree/master/online-api/assistant/skills

Gwelir bwriadau pob sgil o fewn eu is-ffolder intent. e.e.

https://github.com/techiaith/macsen-sgwrsfot/tree/master/online-api/assistant/skills/spotify/intents

Mae'r ffolderi intents yn cynnwys data ar gyfer hyfforddi Padatious ac Adapt.

Llwytho i lawr a gosod y sgwrsfot

Bydd angen cyfrifiadur gyda docker (https://www.docker.com/get-started) wedi'i osod arno eisoes. Bydd angen i chi drefnu allweddi API eich hunain i'r gwasanaethau allanol canlynol:

A'u rhoi mewn ffeiliau apikey.py o fewn is-ffolder yn y sgil berthnasol.

Diolch i docker, mae'r proses gosod popeth arall yn hawdd iawn. Agorwch ffenestr 'Terminal' ar eich cyfrifiadur, ac o fewn ychydig iawn o orchmynion bydd y sgwrsfot yn rhedeg ar eich system:

$ git clone https://github.com/techiaith/macsen-sgwrsfot.git
$ cd macsen-sgwrsfot
( ... rhoi ffeiliau apikey.py i fewn ...)
$ make mysql
$ make build
$ make run

About

Cydran adnabod bwriad a sgwrsfot yr ap Macsen // Intent parser and chatbot component for the Macsen app

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published