No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Data
Stylesheets
routes
views
.gitignore
README.md
app.js
package.json

README.md

Teremfoglalo-app

Nodejs szerver:

Node-ban futtatod az app.js fájlt, ekkor a szerver elérhető lesz a localhost:3000 címen. Ha megváltoztatsz egy órát és nyomsz egy submit-ot, a változtatás el lesz mentve, és az oldal frissítése után látható lesz.

Nodejs modules:

  • express
  • ejs

Futtatod az npm install parancsot Node-ban, és elvileg felrakja a modulokat magától.

Órarend:

A ./Data/orak.json fájl az órarend, ebbe lehet beírni az órákat.