Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
title version version_comment
Reglamento pri voĉdonadoj
2019-07-30
Akceptita dum la 2-a sesio de IJK 2019 en Slovakio

Reglamento pri voĉdonadoj

1. Ordinaraj voĉdonoj

 1. Ordinara voĉdono okazas por tiuj voĉdonoj, en kiu nek estas regulara priskribo voĉdoni laŭ alia sistemo nek estas eksplicita decido uzi alian voĉdonsistemon.
 2. Oni voĉdonas por, kontraŭ aŭ sindetene.
 3. Se la plejmulto ne sindetenas, tiu el la poro kaj la kontraŭo kiu havas la plimulton venkas krom se alia sojlo estas atingenda de la poro laŭ la reglamento.

2. Paroranga metodo

 1. Voĉdonado inter pluraj opcioj povas okazi laŭ la tiel nomata “Paroranga metodo”.
 2. Ĉiu voĉdonanto ordigas la opciojn laŭ propra prefero.
 3. La voĉdonanto rajtas ordigi plurajn opciojn en sama vico.
 4. Ne estas devige ordigi ĉiun opcion, neordigitaj opcioj estas konsiderataj kiel malpreferataj ol la ordigitaj.
 5. Se la plejmulto de la voĉdonoj estas blankaj, la voĉdonado estas senrezulta.
 6. Estas neelektitaj la opcioj, kiuj ne estas ordigitaj en almenaŭ duono de la voĉdonoj.
 7. Komence de la kalkulado, la duopaj kombinoj de ĉiuj opcioj estas listigitaj.
 8. Por ĉiu kombino estas indikita kiel venkanto tiu, kiu ricevis pli altan vicordon en pli da balotiloj. Kaze je egaleco la venkanto estas tiu kiu estas preferata laŭ la egalecrompanto.
 9. Ĉiuj kombinoj estas ordigitaj laŭ voĉdiferenco.
 10. Kaze de egaleco da voĉdiferencoj, estas listigita unue tiu paro, en kiu la malvenkanto plejsupre jam aperis kiel malvenkanto. Kaze je plua egaleco, estas listigite unue tiu paro, en kiu la venkanto plejsupre jam aperis kiel venkanto. Kaze je plua egaleco, estas listigita unue tiu paro, kies malvenkanto estas malpreferata laŭ la egalecrompanto.
 11. Laŭ la vico de la ordigitaj paroj, oni markas la preferon de la venkanto super la venkato, ignorante la parojn, kiuj kreus preferciklon.
 12. La plejpreferata kandidato estas la venkanto.
 13. Kaze ke la voĉdonado antaŭvidas plurajn venkantojn, la kalkulado rekomencas de la punkto 8, sen plu konsideri la kombinojn, en kiuj aperas venkinta kandidato, ĝis la maksimuma nombro da venkintoj estas elektitaj aŭ ĝis kiam ne plu estas elekteblaj opcioj.

3. Unuopa Transdonebla Voĉo

 1. Voĉdonado inter pluraj opcioj kun pli ol unu venkanto povas okazi laŭ la metodo nomata “Unuopa Transdonebla Voĉo”.
 2. Ĉiu voĉdonanto ordigu la opciojn laŭ propra prefero.
 3. La voĉdonanto ne rajtas ordigi plurajn opciojn en sama vico.
 4. Ne estas devige ordigi ĉiun opcion, neordigitaj opcioj estas konsiderataj kiel malpreferataj ol la ordigitaj.
 5. Estu fiksita elektiĝkvoto egala al la kvanto da voĉoj dividitaj per la kvanto da venkantoj plus unu (Hagenbach-Bischoff-kvoto).
 6. Estu elektitaj tiuj kiuj ricevas pli da voĉoj ol la elektiĝkvoto, konsiderante por ĉiu voĉdono la unuan preferon.
 7. Se la kvanto da nemalelektitaj opcioj egalas la kvanton da elekteblaj opcioj, ĉiuj estas elektitaj kaj la voĉdonado finiĝas.
 8. La diferenco inter la ricevitaj voĉoj kaj la elektiĝkvoto estas la kromvoĉoj.
 9. Transdonado de voĉoj al specifa opcio ankoraŭ neelektita kaj nemalelektita okazu dividante la kromvoĉojn de la transdonanto per la entutaj voĉoj de la transdonanto oble la kvanton da voĉdonoj de la transdonanto en kiu la specifa opcio estas la unua pluelektebla post la transdonanto (Gregory-metodo).
 10. Se, post la transdono, opcio superas la elektiĝkvoton, tiu estu elektita kaj oni revenu al punkto 7.
 11. Se post la transdono neniu opcio superas la elektiĝkvoton kaj restas elektebla posteno, la opcio kun malplej da voĉoj estu malelektita.Se pliaj opcioj havas same malmulte da voĉoj, malelektiĝas tiu kun malplej da unuaj preferoj (kaj eventuale da duaj kaj sekve ĝis la elĉerpo de la preferordo) en la originalaj balotiloj. Kaze je egaleco malelektiĝas la malpreferata laŭ la egalecrompanto.
 12. La voĉoj de la malelektito estu transdonitaj al la sekva plueelektebla opcio en la voĉdono.
 13. Se post la transdono, opcio superas la elektiĝkvoton, tiu estu elektita kaj oni revenu al punkto 7. Alikaze oni revenu al punkto 11.

4. Senrezultoj kaj sindetenoj

 1. Se la plejmulto aŭ la duono de la voĉdonantoj sindetenas, la voĉdonado estas senrezulta.
 2. Blanka balotilo en papera sekreta voĉdono estas konsiderata kiel sindeteno.

5. Egaleco

 1. Kaze de voĉdono, kiu rezultas en egaleco kun efiko, dum komitatkunveno decidas la kunsidestro.
 2. Kaze de reta voĉdono kiu rezultas en egaleco rete, decidas la prezidanto.
 3. Kaze de egaleco en voĉdono laŭ artikolo 2 aŭ 3 la egalecrompanto, laŭ punkto 1 aŭ 2, devas indiki kompletan vicordon kun ĉiuj opcioj kaj neniu el ili ĉe sama vico.
 4. La egalecrompanto ne ricevas informon pri kiuj kandidatoj egalas kaj ties voĉo ne estas sekreta. Tamen, la voĉo prefere ne estu publikigita kaj, kaze ke tio estas teknike ebla, eĉ la Voĉdona Komisiono ne estu sciigita.
 5. La relativa prefero de la egalecrompanto estas uzata nur por fari distingon inter tiuj opcioj, kiuj ne donas venkanton laŭ artikolo 1, 2 aŭ 3, kaj ne povas ŝanĝi la rezulton en alia maniero.

6. Voĉdonado

 1. Dum komitatkunveno, kaze je ordinara nesekreta voĉdono, la komitatanoj voĉdonas per manlevo. Oni levas unu manon po rajtigata voĉo.
 2. La Voĉdona Komisiono nombras kiom da komitatanoj voĉdonas pore, kiom voĉdonas kontraŭe kaj kiom sindetenas.
 3. La Voĉdona Komisiono povas deklari, ke estas evidenta plimulto pore aŭ kontraŭe, krom se iu ajn komitatano kontraŭas tion.
 4. Kaze je sekreta voĉdono, oni voĉdonas sur blankaj paperpecoj subskribitaj de la Voĉdona Komisiono.
 5. En komitataj voĉdonoj pri personoj (krom en la proceduro priskribita en la artikolo 14.4.A de la Reglamento pri la Komitato) la Voĉdona Komisiono preparas balotilon kun la nomo de ĉiu kandidato, ordigita laŭ la ĉefa nomo skribita nacilingve per latinaj literoj. La voĉdonanto voĉdonas markante numeron apud la specifa homo.
 6. Kaze je preferorda voĉdonado, laŭ artikolo 2 aŭ 3, la numero 1 markas la plej preferatan.
 7. La Voĉdona Komisiono rajtas utiligi komputilan helpon, aprobitan de la Komitato, en la voĉdonkalkulado.