La fontkodo de Pasporta Servo 3.1 - bonvenas via helpo!
JavaScript Python HTML CSS TeX Nginx Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 32ebd1d Jul 12, 2017 @batisteo batisteo Fixed EmailUpdateView
Permalink
Failed to load latest commit information.
blog
book
core
etc
hosting
links
locale/eo/LC_MESSAGES
logos
pages
pasportaservo
requirements
shop
.coverage
.gitignore
AUTHORS
CONTRIBUTING.md
DEPLOYMENT.md
INSTALL.md
LICENSE
README.md
fabfile.py
manage.py
pytest.ini
requirements.txt

README.md

Pasporta Servo 3

TEJO Esperanto Python 3.4 Django 1.10 HTTP HTTPS GNU AGPLv3 Kontaktu nin en Gitter https://gitter.im/tejo-esperanto/pasportaservo Twitter URL

Pasporta Servo estas senpaga tutmonda gastiga servo. La projekto komencis en 1974 kiel eta jarlibro, kaj ekde 2009 ankaŭ daŭras kiel retejo. En tiu ĉi deponejo kolektiĝas la kodo kiu ruligas la retejon pasportaservo.org.

Kontribui

Ĉu vi trovis cimon? Ĉu vi havas ideo kiel plibonigi la retejon? Nepre kreu novan atentindaĵon.

Ĉu vi konas Pitonon kaj Dĵangon, aŭ volas lerni, legu kiel instali.

Ĉiu kaze estas bona ideo veni sur la Gitter babilejon kaj legi kiel esti pli bona kontribuanto.

Instali

$ mkvirtualenv ps -p python3
(ps) $ git clone https://github.com/tejo-esperanto/pasportaservo.git
(ps) $ cd pasportaservo
(ps) $ pip install -r requirements.txt
(ps) $ ./manage.py migrate
(ps) $ ./manage.py runserver

Pli detale: INSTALL.md

Licenco

GNU AGPLv3