Skip to content
NVI T.C. Kimlik No Doğrulama Servisi
PHP
Branch: master
Clone or download

README.md

NVI T.C. Kimlik No Doğrulama Servisi

Ne İşe Yarar?

Adı, Soyadı ve Doğum Yılı bilinen bir kişinin T.C. Kimlik Numarası'nın doğruluğunu kontrol eder.

Nasıl Kullanılır?

Teknomavi\NVI composer ile kurulabilir. Projenizdeki composer.json dosyasında require bölümüne "teknomavi/nvi": "dev-master" eklemeniz ve composer update komutunu çalıştırmanız yeterlidir.

composer kurulumu/kullanımı hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa bu bağlantıdaki dökümanı incelebilirsiniz.

Örnek Kod

include "../vendor/autoload.php";
try {
  $tckimlikno = new \Teknomavi\NVI\TCKimlikNo();
  $response  = $tckimlikno->dogrula("10000000146", "GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA", "ATATÜRK", 1881);
  if ($response) {
    echo "Doğrulama Başarılı";
  } else {
    echo "Doğrulama Başarısız";
  }
} catch ( \SoapFault $e ) {
  echo "NVI Servisinde bir hata oluştu: " . $e->getMessage();
} catch ( \Teknomavi\NVI\Exception\InvalidTCKimlikNo $e ) {
  echo "Girdiğiniz T.C. Kimlik Numarası geçersiz: " . $e->getMessage();
} catch ( \Exception $e ) {
  echo "Bir Hata Oluştu: " . $e->getMessage();
}
You can’t perform that action at this time.