Browse files

Fix sl locales

  • Loading branch information...
1 parent bcf46e2 commit cb8b1e84d74782fc39e7146ea1baeb7fb561e50f @peterz peterz committed with parndt Jul 2, 2010
View
9 vendor/plugins/authentication/config/locales/sl.yml
@@ -22,8 +22,9 @@ sl:
login_failed: Oprostite, vaše geslo ali uporabniško ime je bilo napačno.
logged_out: Uspešno ste se odjavili.
new:
+ hello_please_sign_in: "Pozdravljeni! Prosimo prijavite se."
login: Uporabniško ime
- log_in: Prijavi se
+ sign_in: Prijavi se
cancel: Prekliči
password: Geslo
remember_me: Zapomni se me
@@ -71,8 +72,8 @@ sl:
user_session: SejaUporabnika
attributes:
user_session:
- login: uporabniško ime
- email: email
- password: geslo
+ login: Uporabniško ime
+ email: Email
+ password: Geslo
remember_me: zapomni se me
incorrect: "Oprostite, {{login_field}} ali geslo je bilo napačno."
View
8 vendor/plugins/images/config/locales/sl.yml
@@ -11,16 +11,16 @@ sl:
image: Slika
use_current_image: Uporabi trenutno sliko
or: ali
- replace_image: Jo zamenjaj s tole ...
+ replace_image: jo zamenjaj z ...
current_image: Trenutna Slika
- maximum_image_size: "The maximum image size is {{megabytes}} megabytes."
+ maximum_image_size: "Največja dovoljena velikost slike je lahko {{megabytes}} megabajtov."
index:
create_new_image: Ustvari Novo Sliko
no_images_yet: Trenutno še ni nobene slike. Za prenos prve slike kliknite "Ustvari Novo Sliko".
view:
- switch_to: Preklopi v {{view_name}} pogled
+ switch_to: Preklopi pogled v {{view_name}}
list: seznam
- grid: mrežni
+ grid: mrežo
search:
results_for: Iskalni rezultati za {{query}}
grid_view:
View
3 vendor/plugins/inquiries/config/locales/sl.yml
@@ -32,9 +32,10 @@ sl:
closed: "Povpraševanje '{{inquiry}}' je zaprto"
reopened: "Povpraševanje '{{inquiry}}' je ponovno odprto"
index:
+ no_inquiries: Trenutno še ni nobenega povpraševanja.
+ submenu:
update_notified: Uredi prejemnike obvestila
edit_confirmation_email: Uredni potrditveni email
- no_inquiries: Trenutno še ni nobenega povpraševanja.
show:
details: Podrobnosti
click_to_email: Pošlji email sporočilo
View
2 vendor/plugins/refinery/config/locales/sl.yml
@@ -53,7 +53,7 @@ sl:
current: "Trenutna {{what}}"
download_current: "Prenesi trenutno {{what}}"
opens_in_new_window: Odpri v novem oknu
- remove_current: "Odstrani trnutno {{what}}"
+ remove_current: "Odstrani trenutno {{what}}"
resource: vir
message:
close: Zapri

0 comments on commit cb8b1e8

Please sign in to comment.