No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
A01476.xml
README.md

README.md

#Multo[rum] vocabuloru[m] equiuocoru[m] intepretatio, Magistri Ioha[n]nis de Garlandia grammatico [et] latini cupido p[er]maxime necessaria, incipit#

##John, of Garland, ca. 1195-ca. 1272.## Multo[rum] vocabuloru[m] equiuocoru[m] intepretatio, Magistri Ioha[n]nis de Garlandia grammatico [et] latini cupido p[er]maxime necessaria, incipit John, of Garland, ca. 1195-ca. 1272.

##General Summary##

Links

TCP catalogueHTMLEPUBPage images (Historical Texts)

Availability

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. This Phase I text is available for reuse, according to the terms of Creative Commons 0 1.0 Universal. The text can be copied, modified, distributed and performed, even for commercial purposes, all without asking permission.

Major revisions

  1. 2003-03 TCP Assigned for keying and markup
  2. 2003-05 SPi Global Keyed and coded from ProQuest page images
  3. 2005-03 Mona Logarbo Sampled and proofread
  4. 2005-03 Mona Logarbo Text and markup reviewed and edited
  5. 2005-04 pfs Batch review (QC) and XML conversion

##Content Summary##

#####Front##### Richard pynsonprinter's or publisher's deviceMultorum vocabulorū equiuocorū interpretatio / Magistri Iohānis de Garlandia / grammatico & lati #####Body##### Ugustus ti / to / cesar vel mensis habeto / Augustus / tus / tui / vult diuinatio dici. Mobile cum _ Ugustus ti / to / cesar vel mensis habeto / Augustus / tus / tui / vult diuinatio dici. Mobile cum fiat augustus / nobile signat. Augeo dat primū / dant gustus auisque secūdum.

_ Aura / fauor / splendor / flatus dicatur & aer.

_ AbacusEst abacus mensa / metrum / capitale columne / 

_ Hec acus stibium / calamistrū / fibula.Acus. hoc acus hec rome

Portula / ruricole stimulus / pugioque draconis Hoc acus est palea / sutoribus hec acus apta. Hoc aceris faciet / sed acus dabit hec genitiuo.

_ Est acies belli / cutelli / visus ocelli.acies ciei.

_ antesAntes et prostantes trahit antes / filius antes.

_ apexLittera vel titilus fit apex / culmen ve corona.

_ aptusAptus: cōueniens: aptatus: dic et adeptus

_ Est aries animal / signū / quoque machina belli

_ Atria dic aulas eadem cimiteria dicasatrium

Uel loca sacrorum / dicas caput attero primi Uel tria. sed reliquis atrum dicatur origo

_ Autumo quispero / qui credo / qui puto dicoautumo

_ hauritHaurit consumit / videt / euacuat / ferit / audit

Sorbet / et exiccat extrahit atque bibit.

_ accipioAccipit et nutrit / data sumit diripit / audit

_ acet / acuitQuod facit hoc acuit / acet illud quod fit acutū

_ adoleoHec adolet / signat / ardet / crescit quoque mactat

_ Admittit recipit delinquit / laxat habenas▪Admitto.

_ Animad / uerto.Hoc animaduertis: quod percipitur tibi mente.

Ast animaduertis / in eum quem verbere punis.

_ In vi passiui notat aduertor remoueri / aduertor.Si sit deponens designat spernere: tuncque

accusatiuū poscit iungi sibi casum.

_ afficioAfficit informat / punit / cupit / hec tria signat.

_ Autor agit libros / pastor pecudes / puer annos

Hic facit / hic ducit / hic multos transit in annos.Ago agis

_ Gratus agit grates / agitur tua res agit actor

_ Denotat allego causor / cōfirms / iuuoque

_ ambioAmbio dū cupio / sic dicitur ambio lustro

Ambitio sit circuitus not a sicque cupido Ambitus est nomen / ambitus participale▪

_ arceoArcet qui remouet et cogere dic itur arcet

Ast acuens arcet: vnde hic arconius exit

_ arcusArcus volta synus / sic est semicirulus / iris.

_ Arcitenens arcū simul arcitenens tenet arcem.arcitenēs / archite. /

Primatumque tenens dicitur architenens.

_ Articulus color est / membrum breue / dictio greca

Articulus numerus / per denos multiplicatusarticulus / Momentū dic articulus / pressuraque / punctus. Est manuū digitus / articulusque pedum.

_ Arguere.Arguit ista facit / ꝓhibet / probat / & reprehendit

_ Argutus / Argutum / breue / coniūctum / subtile / pfundun•.

_ Historiam / inuentū / specimen / notat argumētū.argumentum.

_ Ardea nomen auis / & nomen dicitur vrbisArde•

_ Assidet indulget / iuxta sedet / assimilaturAssideo

_ Dicitur assiduus diues / sic & studiosus.Assiduus

As assis primū dabit / assideoque secūdum.

_ Assero / Asserit / affirm at / coniungit / liberat / atque

Uendicat / asserere dicitur equiuoce

_ Cum nō sit nomen alias / geminū trahit omen

Temporis atque loci / datur huic cōmunio voci /

_ AmenNominis / aduerbii / verbi / sensum tenet amen

_ Accha lapis carus / fructꝰ / bacchique sacerdosBaccha

_ Marra bidēs / ouis est bidēs / venit inde bidētal.

Dens et bis primi / bis et annus origo secūdi.

_ Bostar erit nomē ꝓprium stabulū quoque bostar

Bostaris facit hoc genitiuo. bostaris illeBostar Bostarique boues / bostaris esse solent

_ BuboEst bubo volucris: est morbus bubo sub ano

_ Bulla tumor laticum / pueri nola / gēma / sigillū.

_ buccullaBuccula bos parua / galee quoque buccula gēma / 

Buccula bucca breuis / pars zone buccula pluris

_ Auponis caupona vxor / caupona taberna

Nō capo cauponē cōedit / sed caupo caponē.Caupo

_ Cautū prouisum / cautū signat quoque firmūCautus

_ Quo latro signatur dic cauteriū quoque ferrūCauteriū

Cauteriū rursum quod ferrū linquitur vstū

_ Claudūtur cauea scrobs / casa / carcer / et ara

_ CalixUas oleris / vinique calix / est nota mortis

_ CalxPars pedis ēhic calx / lapis vstus dicitur hec calx

_ Calculus est ratio / numerus / sentētia carbo.Calculus

Calculus est pōdus mimus lapis ensis acutus Libro papie si vis exempla require.

_ Calleo durere deuotat et sapere.Calleo

Eallidus / et callus / hec duo sensa probant Significat callus plantā / collūque bouinū

_ CanisEst aial sydusque canis piscisque marinus.

_ CancerHic cancer cancri / signū / piscisque notatur

Hic cancer morbus / canceris esse solet

_ CaputPrincipiū dignūque notat caput / atque cacumen

_ Capra domꝰ sacra / phylosophꝰ / sydꝰque capellaCapra

_ Prima lapis nitēs est / et carbūculus antraxcarbūculꝰ

_ Attendas esse carchesia vasa sacrorumcarchesia.

Ac instrumentū dicas carchesia nauis.

_ CardoCardo subest foribus / si cardinis est gtūs.

Et si cardonis / est herba nociua colonis /

_ Carmina cantorū sunt vatum / suntque magorū

_ CasusLapsus / et euētus / inflexio sit tibi casus.

_ Hec cassis galeas hic cassis rhetia signatCassis.

Cassidis hec faciet dat cassis & hic genitiuo

_ Una catella duo / catulam notat atque cathenamCatella.

_ Esse cibum ce nam / dicas scenamque theatrum

_ Cyclas mantellus / simul est maris insula ciclas

_ Coclea / Dic cocleā turris scalā / testam quoque piscis

Est coclear proprie quo pultes ponis in ore.

_ Columbar colli vinculum collique foramenColūbar.Da columbar aui / da collo / da quoque naui.

_ Equiuoce piscem cum testa concha figuratConcha

_ Confraga dicūtur loca quo se flamina frangūt / 

Confraga sunt etiā quo robora cesa residuntconfraga /

_ Est mēsura corus ventus corus / & chorus agmē

Ac instrumentū / fitque chorea chorusChorusEst mensura chorus / triginta manens modiorum /

_ CornusCorna gerit cornus / pecudū sunt cornua cornu.CornuMilitis est quando ꝓperat sua bella gerendo

_ CrudusCrudelis nouus / incoctus / notat hec tria crudus

_ Cuna subest terris sed sunt cunabula cuncCuna

_ Curriculus paruus currꝰ ꝑuus quoque cursusCurrus

_ Perfors cū fallo / duo denotat atque cauilloCauillo

Sed cauo dat primū / caluio dat reliquum

_ Cancello scribo / cancello grāmata findoCācello

Cancelloque meas in cruce pono manus.

_ CanoDat cano laudare / dat scribere vaticinari

_ Carpo viam / lanam / flores / viciū / viciosos

_ CedoCedo tibi cessi faciet / de cedo cecidi.

_ Hoc verbū celo notat ista duo tego sculpoA primo celum / celtes de posteriori.celo. celas

_ Glorior inclino / cleo cles / & sorbeo signat / 

Hinc quia sorbet aquas nos dicimus esse cloacāCeo. cles Glorior hinc clerus / cleo cles inclino cliens dat / cliuus. ui. Cliuus & herculeū / dant lis & gloria nomen.

_ Censeo computo / censeo nuncupo / censeo mores

_ dat crepo rūpo sono culpat sonat increpo signat

_ Qui fallit verbis aliquem circūuenit illeFallo

Et circūuenio dum circūdo loca multa.

_ Hec duo significat cogit compellit adunatCogo,

_ Agros / rus formā suꝑos / colit atque parētesCololis

Hos arat / hic habitat / ornat honorat / amat

_ cōmēdareCōmendat / laudat / in tutelā quoque mandat

_ cōmittoCommitto iungo / pecco / trado facioque

_ cōponereComponit / sedat / sepelit / facit ornat / adunat

Compono rursum cū paruis comparo magna

_ Comparo dum similo / comparo signatemo

_ Cōditur vrbs cōditur olus / sed cōditur aurū

_ Cōduco thalamos caros conduco sodalescondu〈…〉

Conducitque meis hec medicina malis

_ Conficiunt medici / reges / sacrique ministri.CōficioHii miscēt / superāt illi / sacrantque facriste.

_ Cōuenio.Cōuenit accipitur pro pangit / et assimilatur

Pro coit atque decet / cōpellat inest et oportet

_ Corripio breuio / castigo simul capioqueCorripio.

_ Constat id est emitur / permanet / estque palamConstare

_ Consulo ꝯsilium querens / pariierque ministransConsulo / 

Consulo te rogitans / tibi consulo ꝯsilium do.

_ consultor consultusConsultor rogitat / consultus consiliū dat.

_ Argumentando tibi / concludo te / bene dicoconcludo / Sed te concludo / cum te in menia claudo.

_ contendo / Contendit certat / conatur / diuidit / effert.

_ Contingit notat euentū / contingere tactumcōtingere

_ Hec tria signat curo medeor / volo / pascoCuro

_ Dactylus ē digitꝰ / pes metricꝰ / est quoque fructꝰ / dactylus

_ dragmaDragma / melos pōdus si dragme sit gtūs

Questio fit dragma cū dragmatis est gtūsdracmaDracma notās pōdus stateris ꝑs quarta vocat

_ dictatorDictator notat officium / dictator honorem.

_ Estque dieta cibus moderatus / iterque dici.Dieta. te.

_ Est clarus vel clara dies / clarique dies suntDies dic•

_ Est discus ludus / lecternū / mensa parapsisDiscus 〈◊〉

Discus & aurora / tibi sit discus quoque mappa.

_ discrimenEst tria discrimen / diuisio / glabra / periclum

_ Dolus / Est dolus equiuocū / dolusē prudentia seu fraus

Huius origo dolat / sit tibi sine dolet.

_ Dicitur aula domus / turba ministra domus.

_ Deficio / Deficio neutrū tibi sit signando fatiscor / 

Passiuūque dabit tibi respuo significabit▪

_ Deuoueo spondens / & deuoueo maledicens

_ Deuotus humilis execratusque benignus / deuotus

_ Diruo / rodo / paro / demolior hec tria signat.

_ depono depositor / Deponit certans / cōmendans atque ministrans

Depositor probat hoc / sic quoque depositum Est homo depositor / qui pre ine fercula ponit Depositarius est / pro quo ponūtur edenda

_ Dep̄cor vt dicam de priuat et auget ibidemdep̄cor

Dep̄cor ore deū mortem / quoque dep̄cor idem

_ Destino propono / promitto / destino pono

_ Hec dico fignificat cōfirmo / copulo sacrodico

_ Digero dispono / computo / solus cibum

_ diluoDiluit infirmat / distēpero / sordida purgat.

_ prouide•Prouidet expēsis dispēsans et miseretur

_ Hec tria do signat / concedo / prebeo / dico / Do das

_ Qui donat prebet / pariter qui donat honorat.Donare.

_ Dilis custos edis / sacrista / curilis

_ Euentus.Euentus casus / euentus sit tibi finis.

_ ElectrumElectrum gūmi / gemmā notat atque metallum.

_ Laus syllogismus / lapis est preciosus elenchus / 

_ Rex hemus / mons est hemꝰ trax / & canor hemusHemus

_ Littera / principiū / documentū / sunt elementum

_ Aeris erugo tempestas dicitur esse.

Erugo quoque rubigo que nascitur ere /

_ Dicitur estus amor / feruor maris / & calor estus.

_ Examen.Est examen apum collectio / lingua bylancis.

Examenque aciem iudiciūque notat.

_ Emulor inuideo / sequor emulor / emulor hortor.Emulor.Emulus inuideam sectam designat amorem

_ Est ꝑtinetPertinet est prodest / pariter contingit & extat / 

Dicitur esse iuuat / insinuatque statum.

_ Exanclo patitur / et perficit / insuper haurit.

_ Exibet hoc verbum designat quattuor ista.

Demōstrat p̄sentat / alit / pariter dat abundeexhibe•

_ Exigit exquirit / vult / perficit / et iaculuturexigo

_ excipitExigit excludit / accusat suscipit / affert

_ expedioDenotat expedio ꝓdest / decet / et manifestat

_ Uēditor exponit merces / ꝓbleuma magister

_ Ergo pro cansa finem seruabit acutmuergoEst illatiuū cum primū seruat acutum.

_ Ettria significat / exponit / copulat equat.

_ Alce puto vineta / meto sata / tondeo prata.Falx cis.

_ Hoc flamen flatus / Flamen hic flamen presbyter. illud

Dicitur a flo flas / sed a filo dicitur ille

_ Significata faselus habet duo / cymba / legumē

_ Constellatio mors / parce responsa deorum.Fatum ti•Euentus rerum / signantur nomine fatum.

_ Hic fedus turpis / hoc fedus dicito pignus.Fedus.Nam veteres / feda iungebant federa porca.

_ Arbor / homo / volueris / populus / ꝓuincia / fenix.Fenix

Atque genus cythare ccu legi dicitur esse.

_ Florescit ferula / percutit & ferula.Ferula / 

_ Ficus.Hic ficus est morbus / hec ficus fructus & arbor.

_ Finis / Finis consumens / est consūmatio finis / 

Est proprium finis • quandoque fit actio finis. Euius plurale regiones dicimus esse.

_ FocusEst altare focus / focus est locus / & focus ignis / 

_ Frons frōdis folium / Frons frōs frōtis pars aīalis / 

_ Est fornix arcus templi / fornix fornixque lupanar

_ Fucus apis / fucus fucus color / est deceptio fucus

_ Fungus boletus et fungus dicitur ales

_ Furfur auis / furfur quoque sit purgatio messis

_ FutileFutile vas est quod cūcta recepta refundit

Sic homo futilis est / qi dissipat •ē quod audit

_ FacioCum facio libo / conuenio / noceoque.

_ Dic facinus factū / pariter scelus / atque nefandū.facinus.

_ Artem / facultas. diuitias / ius / signat sola facultas

_ Fallo falsificans / sed falio decipiendo.

_ Fert patitur / dicit / fert cupit / atque gerit.

_ Fero fers / Bis duo polisena / componens dat fero verba

Effert & confert / defert / & denique differt /

_ Effero.Extollit / dicit / fert funus / terminat • effert

Mortuus elatus / elatus fitque superbus /

_ Confero.Proficit / & donat / loquitur / tria confero signat.

_ Hec tria dat defert / accusat / portat honoratDefert

_ Preteritū geminū. geminū dat differo sensumDiffero

Distat / prolongat / hoc verbum differo signat Differo ꝓ disto / dat distitit / absque supino Differt prolongo dat. distulit atque delatū

_ Pertinet et distat / narrat • quoque fert retro refertRefert

Accusatiuum poscit simul atque datiuum Pro narro positum pro distat non regit vllū Ast ablatiuum pronomis aut genitiuum Nomis exigit hoc pro ꝑtinet arte volente

_ glansGlās glādis lapis est / glās glādis ī arbore fructꝰ

_ grauisPondus / ꝑsona / vox / lectio / femia / p̄gnansgraueQuo que molestamur dicitur esse graue

_ gratiaGratia causa / fauor / meritū / dilectio / donum

_ Gratus est acceptus / gratus benefacta recordāsGratus

_ Gratulor est letor / et gratulor est ago grates.Gratulor

_ Est genus in specie / modus / est stirps / accidit atqueGenus.

_ Fero fers / Bis duo polisena / componens dat fero verba

Effert & confert / defert / & denique differt /

_ Extollit / dicit / fert funus / terminat effertEffero.Mortuus elatus / elatus fitque superbus / 

_ Confero.Proficit / & donat / loquitur / tria confero signat.

_ Hec tria dat defert / Defert accusat / portat honorat

_ Preteritū geminū. geminū dat differo sensumDiffero

Distat / prolongat / hoc verbum differo signat Differo ꝓ disto / dat distitit / absque supino Differt prolongo dat. distulit atque delatū

_ Pertinet et distat / Refert narrat quoque fert retro refert

Accusatiuum poscit simul atque datiuum Pro narro positum pro distat non regit vllū Ast ablatiuum pronomis aut genitiuum Nomīs exigit hoc pro ꝑtinet arte volente

_ glansGlās glādis lapis est / glās glādis ī arbore fructꝰ

_ grauisPondus / ꝑsona / vox / lectio / femīa / p̄gnansgraueQuo que molestamur dicitur esse graue

_ gratiaGratia causa / fauor / meritū / dilectio / donum

_ Gratus est acceptus / Gratus gratus benefacta recordās

_ Gratulor est letor / et gratulor est ago grates.Gratulor

_ Est genus in specie / Genus. modus / est stirps / accidit atque

_ Glis. iris.Glis animal / glis terra tenax glis lappa vocat.

Ris animal sis terra tenax / tis lappa vocatur. Hic animal / hec terrra tenax / hec lappa vocatur.

_ Glisco splendeo.Corporis exigui glires animalia dico

Brumali stertunt / estiuo tempore viuūt Somno pinguescūt / hinc gliscere crescere dicūt. Pelle nitent glires / hinc gliscere pelle nitere Sic igitur glisco notat hec duo splendeo cresco.

_ Discute quid sit glos lignū / vel feīa / vel flosGlos

Glos glossis lingua / et sit filia glosaque glossa Glos glossis lignū vetus est / de nocte serenū Glos gloris flos est / illius gloria dos est Glos etiam gloris dicetur femina fratris.

_ geroPorto represento / facio / tria fert gero sensa

_ gestio.Gestio pro cupio / pro gaudeo gestio pono.

_ IbisBis auis / dorchas est ibex / inuidus ibis

Ibidis hec / medius facit ibicis / īuidus ibis

_ Iacinctus lapis / est flos / est iacinctus homoqueiacinctus.

_ Iuga.Sūt iuga mōtis / sunt iuga tele / sūt iuga currus

_ Ius / Ius succus / ius rectū / ius ipsa potestas.Iusticia.Ius est causa / locus est vbi causa datur.

_ Ignis feruorem studii / dat fulmen / amoremIgnisEst elementatū / solis calor / ac elementum.

_ Est indiuiduū corpus quo nō infnus vllumIndiuiduum

Est quod duricia nequit iste secare vel ille. Ac indiuidnū nimio dicatur amore. Discretum tandem / sub voce tenetur eadem.

_ Inuestis sine vestibus inuestis sine barba / Inuestis.

Inuestis mulier / inuestis pauper habetur.

_ Dicitur ingratus non acceptabilis / et quiIngratꝰ.

Immemor accepti solet ingratus benefacti.

_ inanisQuod vacuū manet / atque cauū / leue / fert inane.

_ Immanis magnus / est ferus atque nocens.

_ immunisImmunis qui nil prestat / cui nil datur / expers

_ Improbus est ꝑseuerans / improb•. probus / atque ꝓteruus

_ Nobilis insignis est / ac ignominiosusinsignis

_ Instita fit vestis matrone / fit quoque vinclum.instita.

_ Cum iacio iactito / cū me male comprobo iacto.

Hinc quoque iactito fit / iactancia nascitur inde /

_ indulgeo.Indulget confert operam / veniam simul auget

_ InfectusInfectus quod nō factus sonat / ē quoque tinctus

_ Inde.Ordo / locus / tempus / et causa notatur ab inde

_ Hic fore cognoui temporis atque loci

_ Ar lartis rex est / laris est deus ignis & edeslar lartis.

_ Equiuoce vinumque latex / & lympha vocatur.latex. 〈◊〉

Est idcirco latex vinum / quoniam latet vua. Lympha latex ideo / quoniam terra latet yma.

_ Costa latus lateris / laterem dat regula later.latus eris

Est asportatus latus quoque dicitur amplus.

_ lena lene.Lena clamys tibi sit / et stupri consiliatrix

_ Lens lendis capiti / lens lentis conuenit ori / lens tis.Lens mordet per. d. mordetur si capiat .t.

_ Lenticulā voco vas maculā cutis / atque legumē / lenticula.

_ Lento meos arcus dum lenteo / lenteo tardo:

Lenteo dum cesso / que tria lentus habet. Lentus flexibilis / lentus piger / ocia lentus.lentare / lentere / lentus.

_ letus a. ū.Letus iocundus / letus fecundus / etinde

Letamen / fimus terre pinguedo vocatur

_ letatusLetatus quando a leto / fit mortificatus.

A letor de leticia letatus habetur.

_ Factum luxuries notat affectum que libido.

_ Liber id est bachus / vel vir sine compede natus / liber / beri.Estque liber codex / vel raptus ab arbore cortex.

Prima berifaciūt / genitiuo brique secūda Pars prior est cortex / liber altera / tercia suber.

_ Libra bilanx / libra pondus / signū quoque libraLibra / 

_ Lictor pretoris / & funeris assecla lictorLictor

_ Lesio vel insanies liuor & inuidia.

_ lyra.Stellam cum cythara / designat lyraque sulcum.

_ loculus.Est loculus bursa minimus locus / & libitina

_ lucar / Est lucar luci preciū / lucisque foramen / 

_ Hic lupus est animal morbus / piscis fluuialis.lupus.

_ Laudat cōmendat / autorem nominat illud.laudare

_ Qui mittit legat / moriens sua munera legatlegare

_ Clericus autores / mare nauta / deus melioreslego / legis

Fur legit es flores virgo / viator iter

_ Libare.Libo dum gusto: liboque sacrifico.

_ Luo luis.Ere luo pignus / penas cruce / luce tenebras?

Dicitur & luere quando salitur ouis Est luo luxurio / luo punio vel luo purgo.

_ Sunt quinquennia / suntque cubilia lustra ferarum

Lustrum circuitus / lustrum purgatio / fornix

_ Lustro purgando / lustro quoque circueundo.lustro. as.

_ Cenū dico lutum / sed lutum dico colorem.lutum. t•.

_ Luteus & luteus sensum sortitur vtrūque / luteus.

_ Machina res pugni / rota machina / machia forma.machi••.

Machina res q̄uis quā facit ingenii vis.

_ maculaDic maculas tabes / maculasque foraminaretis

Necnon lorice maculas nos dicimus inde.

_ Gratia / vindicta / cetus membrumque potestasmanusDextra sinistra manꝰ / manꝰ est qd ī arma voca

Munio cū maneo vel fit manin eiꝰ origo mus

_ Uincla manus manicas / manicas quoque dicito vestes.manica

_ Pars maniplꝰ garbe / maniplꝰ qoque claua cliēsquemaniplus

Est merges maniplus / sic a manus & plico dictꝰ Ferreus est maniplus / sed non mutatur origo Sed ratio quoniam circa leuam replicatur. Estque cliens dictus alia ratione maniplus. Nāque manu bello mittere pila solet.

_ mena. ne.Menam dicpiscem / vulteum nomine menam

_ merges / Est merges volucris / & merges garba vocatur

_ millium.Myl millium / sunt pondera / milia leuce.milium / Milia plurale nomen tibi sit numerale

_ Est vt credo mitos filum / vel fabula mitos.Mitus.

A mitos examitum / de mitos metologia.calamita. Hoc tamen euita / ne te fallat calamita.Gramitū

_ modus.Maneries mensura / modus / sinisque / metrūque

_ molatisDiclapides magnos / dentes dicesse molares.

_ Momentū motus / hore pars est quoque pondus

_ monetaDico iunonem / dicoque numisma moneta

_ Est monimen scriptū / monumētū dico sepulcrū

_ Est firmamentum mundus quia mūdus extat

Mūdus hō minor est & mūdi machina mūdus.mundus.

_ In speculo specto / cupio / stupeo / quoque laudo.miror.

Hoc verbum miror / tot notat equiuoce. vel sic. quattuor ista notat.

_ misceo.Misceo cum varias res vnio / cūque propino.

_ Te moror app̄ciās / moror hic / moror hos / moror / atemoror.Actiuū neutrū sic est / cōmuneque verbum.

_ Murmurat et dubitat / hec duo musso sonat

_ minime.Est minime quod non / significatque parum.

_ Equam peruersus & nequam luxuriosus.Nequam

_ Nequiciam facinus • luxuriamque voco.nequici•.

_ Cognatum pariter / nebulonem dico nepotem / 

Hic est a nepa / de natus post venit ille.nepos▪〈◊〉

_ Nisus auis / nisus conamen / rex quoque nisus.nisus. 〈◊〉.

Rex & auis per si / conamen in vs genitiuat.

_ nota. te.Est nota noticia / nota signum / littera / labes.

Nota / nota / nota / titulus / distinctio / probrum

_ noto. tas.Est noto notifico / noto scribo / noto reprehendo.

_ Noxa notat culpā / nocumentū / sic quoquemorbūnoxa. c.Hinc gerenoxa venit / epyaltes sunt quoque noxe.

_ nudus.Nudus sum pauꝑ nudus sum vestibus expers.

Nudis incomptis incedit virgo capilis

_ Est numerus metrū / numerus modulus / distinctio / talus

_ Causatur / prohibet ne / disiungit ve que iurat

Querit / confirmat / signans etiam neque nedum

_ Da fit equiuoce / Oda ode cantus / via / laus hominūque

Hine ode / methodus odisseas / synodusque

_ officium.Officium introitus / documentum / seruiciumque

_ occasio.Est occasio casus / & est occasio causa.

_ olympus / Est nomen montis / est celi nomen olympus.

_ Fixum nomen erit / h si precesserit hortus.hortus.

H. si tollatur / tunc fixum mobile fiet.ortus.

_ Ocillum dic os minimū funis quoque ludum〈◊〉

Quo se de more portant per inane puelle

_ Oro dum causor / idem dum deprecor oro.

Orator seruat hos ac oratio sensus.oro. oras.

_ oraculumSunt oracula diuinacula / sunt quoque templa

Et quandoque tamen oracula somnia dicas

_ hora. horeOras mundus habet / nox horas / & clamys oras

_ obeo. is.Obuiat alloquitur moritur / circundat / obire.

_ Oblitus infectus / oblitus seu viciatus.oblitus

Oblitus oblitus / hic immemor / hic viciatus.oblitus Hinc obliuiscor ortum dabit / obliuit illi

_ Occurrit / venit in mentem / simul obuiat illud〈◊〉

_ Qui ligat intendit / tenet / impedit / occupat illeoccupo

_ Horret te metuens / horret rubet asper et horrēs.

_ O. aduerbium.O dolet exclamat / stupet / indignatur & optat

Horret / & est nomen vocis / & ipsa vocat Littera dicetur nomenque dee retinetur. Sub triplici parte / sic bene stare videtur

_ Olim.Milo transpositum / portat tria tempora secum

Presens / preteritum / tempus periterque futurum

_ palma.Alma manus / palma arbor / victoria palma.

Palma notat laudem belli victoria finem.

_ Cecus adulator / 〈…〉 hec duo palpo notat / 

_ Nobilis est vestis erratica stella planeta.〈…〉

_ Planta pedis pars est / & planta virescit ī hortis.〈…〉

_ Pars color īformās / pars. statuēs pes vestis adornās

Subiectiua leo / pars progressiua butyrum.

_ parens.Est commune parens patri simul & genitrici.

Non quia vir pariat / sed partus est quia causa.

_ pater.Uita natura pater / pater annis dogmate fertur

Est pater hic cura / pater est alius genitura. Est pater etate / pater ille vocatur honore. Ac summum regem notat ipsa creatio patrem.

_ pecten.Est pecten piscis / plectrum / rastrumque / chorea.

pectine pectuntur crines / & pectine tele. Densantur / pecten lanugo dicitur esse. pecten habet lotrix / textrix cytharista / colonus. Hic pecten pubes / piscis / et ordo chori.

_ Pelignus populus / pelignus pelice natus.pelignus.

_ Edes / atque deos priuatos / dico penates.penates.

_ pernix.Corripit obliquos pernix pro pernicioso.

Sed pro veloci / producitur in genitiuo. A neco sit pernix si pernicis est genitiuus / A nitor pernix pernicis sit genitiuus.

_ periculūA pario sunt experimenta pericula dicta

A pereoque pericula sunt discrimina dicta

_ Pres diues / pres est sponsor / pres est mediatorPres▪

_ Presul pre saliis dicatur episcopus esse.

Et presul princeps dicitur ante solum.〈…〉

_ Pignus dic prolem / vadimonia dic quoque feduspignus.

In vadium ponens impignero pignero libros / Pignero quos capio / redimēs obpignero libros

_ Pes pontis pila / pila ludus / pila taberna.pila pile / Pila terit pultes / sed pila geruntur in hostes

Quod terit est pilus / pilus est in fronte capillus.

_ pisa piseUrbs quedam pisa / est quoddam pisa legumen.

_ Tempore / natura / prius ordine• dic et honore.prius.

_ Polipus est naris fetor / vel in equore piscis.polipus▪

Nomine dignus eo / quoniāgradit pede multo. Fetor et inde sonat / quia per pus polluit auras. Aut quia per plures efficit ore poros▪

_ populus ē volucris populꝰ gens / populꝰ arbor.populus

_ Proximus est quiuis / natura conditionis / proximusSpe cōuertendi bonus est homo / ꝓximus hosti

Proximus est iterū qui constat stirpe ꝓpinquus Proximus estque suū mihi sit prestans benefactū Confinisque meus mihi proximus / vt ꝓbat vsus

_ puerConditione puer / etate puer / puer actu.

Estque puer purus / et sine pube puer

_ Pullus eque / pullus galline / pullus et ater.pullus.

_ Pus pro putredo indeclinabile credo.pus• puris

Pus declinatur custodia quando vocatur.

_ Est pubes iuuenis / pubes pilus est iuuenilis.pubes.

Puberis est pubis variatur sic genitiuis.

_ Quod peto ꝓ pacto / quod do / qd sumo paciscor

_ palo. asPalo domū facio / vagor / & cauo / purgo / palā do

A palo palea / palus / quoque pala / palatum.

_ pango.Pango cano / pango coniungo / pango paciscor.

Dat pactum pepigi cano panxi / iungere pegi.

_ paro. asEqiuoce paro regna domū merces quoque pomū

_ Paret quis quise manifestat / paret obedit.par••

_ Patro luxurio / patroque cum facio.patro 〈◊〉

_ Plecto pro flceto / plecto pro punio dico.plecto. 〈◊〉

_ pendo / is.Pendo cum trutino / do penas / debita soluo.

_ Uir male presumit / qui nō sibi debita sumitpresumoConfidens bene / firmo presumit amore

_ presto. as.Prresto preualeo / presto cum cōmoda dono.

_ Pone dapes quas ponit auis / te sic bene ponas.pono. 〈◊〉

_ Prodere seducit monstrat / prodire sed exit.prodo. 〈◊〉

Proditor a verbo formari querit vtroque

_ Posse quidem rebus dat vis natura potestas.potestas

Officium meritum / sexum diuina voluntas.

_ poto. as.Poto do potum / poto sumo mihi potum.

_ puto. as.Estimat atque secat puto / denotat amputat inde.

_ Uestus de quero tibi lucrum significabit.questu•

De queror questus / vult significare querela

_ Per quotus hoc nomē / numerus signat & ordo.quotus.

Si queris quotꝰ iste venit / numerum mihi signas Si quotus iste sedet a me tunc ordo notatur▪ Iste quotus venit / se quarto se quoque quinto. Sed quotus iste sedet / quartꝰ quintusque secūdꝰ Ordo notatur ita / per quotus & numerus.

_ quam / dictio.Eligit / & cōfert / quam / copulat / abnegat auget.

Infinitat / et assimilat rogat / atque refertur.

_ quandoQuando / refert querit aliqn̄ / quod quia / signat.

_ quasi.Exponit nomen assimilatque quasi.

_ Copulatet glosat / sed / sicut / velque notatque cōu•ct••

_ Quomodo miratur dubitat / similatque doletque.Quomo.

Increpat / inquirit virgo maria modum.

_ Presens preteritū / quondam notat atque futurūquondā.

Sic modo / sic dudū / tria quodlibet indicat horum

_ quoque / Certe / etiam / simile / denotat ista quoque

_ rancor.Ancor vt est carnis / sic est corruptio mentis

_ radius.Est radius rede / solis / tele / geometri.

_ regula. le.Regula sermo / regula lignum / regula norma.

_ Esse librum / librique ducem / dic esse registrum. registrum

_ Reticulum omonime / piscatorisque puella.reticulum

_ Uirga rudis / rudis indoctꝰ rudis estque nouellusrudis.

_ Restat significat superest / & constat / oportet.testo. as.

_ Re retro signat iterum / re priuat et auget.

_ Sacer.Acrū quod sanctū / simul execrabile signat.

_ saganaSagana gummi / sagana vestis / sagana vates.

_ Est eris species stagnū / stans est aqua stagnum / 

_ sal. salis.Sal condimentum / sal quod sapientia signat

Cuius plurale reprehensio dicitur esse

_ Sanguis progenies / sāguis quoque dicitur humorsangu•

Sanguis peccatū signat sanguis quoque vitā /

_ Est statio vita / statio portus / stadiumque.statio.

_ Forma decens species / species de pluribus vna.

Dicitur & fenix species auis / efficit egrum.species. Incolumem species / & nomina sunt specierum

_ sensus.Sensus quo sentis est & sententia sensus

Est intellectus seu significatio sensus.

_ signum.Signum vexillum / simulacrū stella / sigillum

Et crucis signū quod conterit omne malignum

_ strigilis.Purgat equum strigilis / & strigilis anxia cratis.

Strigilis exligno vel ferro scansile factū. Strigilis apta pedi res lignea religiosi

_ Simplex legitimus / simplex idiota vocatur.simple•

Est bona simplicitas est mala simplicitas.

_ Hic sinus est portus curuatio carbasus arcus.sinus.

_ Spinx auis & monstrū / spinx ē quoque belua pōti / Spinx

_ Stirps est progenies / stirps radix dicitur esse.stirps.

Stirps meus est arbor / stirps mea dicit homo.

_ substātia.De forma / de materia / de compositoque

Dicitur equiuoce substantia / grecus ac ipse Sic mihi distinguit / substās sit ypostasis / ipsum Usiosis forma / sed compositum sit vsia.

_ Supera.Supera velorum / sed supera sunt mulierum.

_ Sūmus.Supremū / notat extremū / summū / simul altū.

_ Suspensum tacitum / dic pendentemque ligatū.suspensus

_ Scandalizare dicas exemplificare.scādaliz•

Scandalizo tamen derideo dicitur esse.

_ Esca sapore sapit / vir quoque mence sapitsapio. is.

_ Stello simul mittit abscondit / implet / & ornat.stello, as.

_ sterno / nisSternit eqiuoce / mare / lectus equꝰ domꝰ hostis

_ soluo. uisSoluo cum reddo / cum libero / soluo ligamen

_ spondeoSpondeo ꝓmitto • plegius ꝓ paupere spondet.

_ subigoQui subigit superat / supponit / arat / fricat / effert

_ suffio / fis.Suffio fumum facio / suffioque ministro.

_ Sufficit ista facit / substituit satis estsufficio

_ Suggerit ad bōa / suggerit ad mala ꝑtinet aptesuggeo•

_ Qui superat superest / ascendit / vincit / abundat.supero. 〈◊〉

_ Suspicio sursum specto / gero suspitionem.suspicio.

_ Suppetit hoc signat quod sufficit & qd abūdat.suppeto / 

Suppetit hic etiam qui mihi prestat opem.

_ Nota de coniunctōnibusSic similat / sic adiurat / sic certificatque

_ Si dubitat causamque notat / confirmat & optat

Abnegat / et quamuis significare solet.

_ sinautemSinautem sedsi / sinautem dicito sinon.

_ Alus id est decius pars ē pedis vltima talusTalus / 

_ Taxillus talus paruus & est deciustaxillus / 

_ Hec arbor taxus / hunc taxum dico melotamtaxus •.•.

Hoc taxum truncus / dumtaxat dicitur inde. Uendere vult hic res quas alter taxat ab illo

_ Tessera mensura / tessera, tuba tessera / tessera signum / 

Obtinet et ludum tessera missa suum

_ testudo / Est testitudo lyra / testudoque volta cauata.

Est limax repens / piscis in amne natans.

_ tethis'ciosCum mare sit thetis / thetis est mater achillis

Mater habet thetidis / mare thecios in genitiuo

_ TextusA tego vult dici textus pro tegmine libri.

Pro libri serie / texo sibi vult caput esse

_ tribulusHoc nomē tribulus est carduus / atque flagellum.

_ trica. triceFraudem / radicem / crinis nexum / meretricem.

Insuper & dicam gressus remoramina tricam.

_ Impedit intricat / necnon inuoluere signat.〈…〉

Extricat 〈◊〉que sapit / expedit ac aperit.

_ Est fluuius tygris / fera tygris / quod genitiuus.Tygris

Discernit duplex / tygridis atque tygris.

_ Est typus herba tumēs gelidis q̄ crescit in ortisTypus

Febris ab hac tenet atque superbia nomen. Est & forma typus / ab hac quoque nomina sumūt Febres ab excessu cuius pariterque recessu. Cogitur alternos eger imitari colores. Dicetisque typum / quod dicimus esse figuram.

_ tripos.Mensa tripos laurusque tripos / mēseque supellex.

_ titulus.Hectria fert titulus / descriptio / laus / epygrāma.

_ Dicas esse thoros / paliaria / brachia / lectus.thorus.Esse thoros dicas etiam mensas aliquando.

_ Est torax pectus / torax lorica liquorqueTorax

_ Inflatus tumidus fertur tumidusque superbus.tumidu•

_ Impetus est venti turbo / si turbinis addas.

Turbo turbonis proprium / turbus ioca signat.Turbo

_ Turtur aquas pinnis / turtur secat aera pennis / Turtur

Est hec turtur auis / hic turtur sit tibi piscis.

_ Tradere.Trado te / de te facio cum traditionem

Cum tibi cōmitto rem seruandam / tibi trado

_ Tollo lis / Tollit emit / nutrit perimit / leuat / erigit / aufert

_ Torreo signat idem quod defleo / voluo / vel vro

_ Torqueo furem / torqueo funem torqueo telumTorqu•••

_ Pro speculor dicis / et pro defendo tueri.

Sed tuitus primo / tribues tutusque secundo.Tucor. Sepe tamen tuor hoc verbum reperitur in vsu.Tuorri•. A quo composita / sunt contuor intuor ista.

_ Uarus ri / Arus id est curuus / varus nomenque poete.

_ Hic vas est sponsor / qd habet vadis in genitiuo.vas vasisHoc vas est labrum / vasisque facit genitiuo.

_ UatestisUates sortilegus / ve propheta / poeta / sacerdos.

_ Spiritus inde malus / vehemēs est / ve qrquia menti

Ingerit / ac bonus hinc quoniā sic sustrahit illi.

_ Nauis habet velū / monialis / sic quoque templū.velum. li / 

_ Potata venena nocent / fuscatur lana veneno.venenum

Et turpis virgo / sua perlinit ora veneno.

_ Est verbum christus / verbum deceptio / verbumverbum

Uox hominis / verbum sic pars octaua vocatur.

_ UindictaEst tria vindicta / libertas / vlcio / virga:

_ UiragoEua virago / minerua virago / virique magistra.

_ vola voleEst vola pars palme / pars ale / pars pedis yma.

_ Uir viriUir notat etatem / sexum / sponsum / probitatem / 

_ Uber / ris.Mammam / fertile / fertilitatem / denotat vber.

_ Occulit os vuam / sic vinea fertilis vuamUua 〈◊〉

_ Utilitas exercitium / mos / dicitur vsusUsus. su•

_ Fert vacat indulget caret / & placet / & suꝑundat.vacat•

Et vacat est vacuum processat sepe repertum

_ Qui valet ille potest et qui valet hic validus fit / Uatare

_ vale. lete.Ut discedenti sic dico vale morienti.

_ valeat.Accipitur valeat pro queat / & pereat.

_ valitudo.Est infirme valitudo tua sic quoque firme.

A valeo ve vale dissimilique modo.

_ Sub verro ris. tu quattuor equiuocabisverro. ris

Uerro facit mūdo sulco quoque deleo furor / Hinc quoque verriculum / sus verres / fur quoque verres /

_ Designat video / visum habere vel vti

Uisu / cautelam pariterque probabile signatvideo. es

_ vocare.Me vocat acclamans / vocat hic me nomen ad / aptans

Qui ciet ille vocat / & vocat ecclesia.

_ voueoNos exoptando / nos ꝓmittendo vouemus.

Nō sua qisqis vouet / dn̄o quoque nostra vouemꝰ /

_ Affectum / promissa / preces / votum tibi signatUo•u•

_ Uult tria significat / placet & pretendit & optat.

_ Dicitur vlciscor hostes / vlciscor amicos.

Exponit primum de nobis pro que secundumvlcisco•

_ Est infinitum / reddit / rogat / est vbi postquam

_ De aduerbus.Unde refert / querit / loca causam materiamque

_ Ut quamtum / quamuis / vt qualiter / equiuocabis.

Ut sicut / postquam / quatinus / ac vtinam.

_ Quatinus & sicut / hec duo signat vti.De co••ctionibu•

_ Nomen dic vtrum coniunctio dicitur vtrum.

_ Uel dicas etiam vel saltē / vel quoque siue vtrum.

_ xantus.Antus rex grecie fuerat / fluuius quoque troie

_ xennia premia / xennia munera / seu benefacta.

_ zelus.Elus amor tibi sit / imitacio sit tibi zelus.

zelus suspicio / zelus inuidia.

_ Equiuoca legi / que metrilege coegi.

Et libet illa legi / pueris quibus ipsa legi.

#####Back##### ¶ Libro equiuocorum quorundā vocabulorum scdmsecundum ordinem alphabeti / vnacū interpretatione AnRichard pynsonprinter's or publisher's device Types of content

  • Oh, Mr. Jourdain, there is prose in there!

There are 463 ommitted fragments! @reason (463) : illegible (461), duplicate (2) • @resp (448) : #PDCC (448) • @extent (463) : 1 letter (382), 2 letters (33), 1 word (35), 1 span (6), 3 letters (5), 1 page (2)

Character listing

Text string(s) codepoint(s)
Latin-1 Supplement ¶éí 182 233 237
Combining Diacritical Marks ̄ 772
General Punctuation •… 8226 8230
Geometric Shapes ▪◊ 9642 9674
CJKSymbolsandPunctuation 〈〉 12296 12297
LatinExtended-D ꝑꝙꝓꝯꝭꝰ 42833 42841 42835 42863 42861 42864

##Tag Usage Summary##

###Header Tag Usage###

No element name occ attributes
1. author 2
2. availability 1
3. biblFull 1
4. change 5
5. date 8 @when (1) : 2005-10 (1)
6. edition 1
7. editionStmt 1
8. editorialDecl 1
9. extent 2
10. idno 6 @type (6) : DLPS (1), STC (2), EEBO-CITATION (1), PROQUEST (1), VID (1)
11. keywords 1 @scheme (1) : http://authorities.loc.gov/ (1)
12. label 5
13. langUsage 1
14. language 1 @ident (1) : lat (1)
15. listPrefixDef 1
16. note 6
17. notesStmt 2
18. p 11
19. prefixDef 2 @ident (2) : tcp (1), char (1) • @matchPattern (2) : ([0-9-]+):([0-9IVX]+) (1), (.+) (1) • @replacementPattern (2) : http://eebo.chadwyck.com/downloadtiff?vid=$1&page=$2 (1), https://raw.githubusercontent.com/textcreationpartnership/Texts/master/tcpchars.xml#$1 (1)
20. projectDesc 1
21. pubPlace 2
22. publicationStmt 2
23. publisher 2
24. ref 2 @target (2) : https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ (1), http://www.textcreationpartnership.org/docs/. (1)
25. seriesStmt 1
26. sourceDesc 1
27. term 1
28. textClass 1
29. title 3
30. titleStmt 2

###Text Tag Usage###

No element name occ attributes
1. abbr 1254
2. am 1154
3. choice 227
4. desc 463
5. div 439 @type (439) : illustration (2), incipit (1), text (1), part (434), colophon (1)
6. ex 1154
7. expan 1381
8. figDesc 2
9. figure 2
10. g 9872 @ref (9872) : char:abrum (251), char:cmbAbbrStroke (7939), char:abque (493), char:EOLunhyphen (509), char:EOLhyphen (228), char:abquam (86), char:punc (42), char:abur (159), char:absed (6), char:aber (159)
11. gap 463 @reason (463) : illegible (461), duplicate (2) • @resp (448) : #PDCC (448) • @extent (463) : 1 letter (382), 2 letters (33), 1 word (35), 1 span (6), 3 letters (5), 1 page (2)
12. head 436
13. hi 317 @rend (317) : sup (317)
14. lb 262
15. note 432 @place (432) : margin (432)
16. p 442
17. pb 152 @facs (152) : tcp:10385:1 (2), tcp:10385:2 (2), tcp:10385:3 (2), tcp:10385:4 (2), tcp:10385:5 (2), tcp:10385:6 (2), tcp:10385:7 (2), tcp:10385:8 (2), tcp:10385:9 (2), tcp:10385:10 (2), tcp:10385:11 (2), tcp:10385:12 (2), tcp:10385:13 (2), tcp:10385:14 (2), tcp:10385:15 (2), tcp:10385:16 (2), tcp:10385:17 (2), tcp:10385:18 (2), tcp:10385:19 (2), tcp:10385:20 (2), tcp:10385:21 (2), tcp:10385:22 (2), tcp:10385:23 (2), tcp:10385:24 (2), tcp:10385:25 (2), tcp:10385:26 (2), tcp:10385:27 (2), tcp:10385:28 (2), tcp:10385:29 (2), tcp:10385:30 (2), tcp:10385:31 (2), tcp:10385:32 (2), tcp:10385:33 (2), tcp:10385:34 (2), tcp:10385:35 (2), tcp:10385:36 (2), tcp:10385:37 (2), tcp:10385:38 (2), tcp:10385:39 (2), tcp:10385:40 (2), tcp:10385:41 (2), tcp:10385:42 (2), tcp:10385:43 (2), tcp:10385:44 (2), tcp:10385:45 (2), tcp:10385:46 (2), tcp:10385:47 (2), tcp:10385:48 (2), tcp:10385:49 (2), tcp:10385:50 (2), tcp:10385:51 (2), tcp:10385:52 (2), tcp:10385:53 (2), tcp:10385:54 (2), tcp:10385:55 (2), tcp:10385:56 (2), tcp:10385:57 (2), tcp:10385:58 (2), tcp:10385:59 (2), tcp:10385:60 (2), tcp:10385:61 (2), tcp:10385:62 (2), tcp:10385:63 (2), tcp:10385:64 (2), tcp:10385:65 (2), tcp:10385:66 (2), tcp:10385:67 (2), tcp:10385:68 (2), tcp:10385:69 (2), tcp:10385:70 (2), tcp:10385:71 (2), tcp:10385:72 (2), tcp:10385:73 (2), tcp:10385:74 (2), tcp:10385:75 (2), tcp:10385:76 (2) • @rendition (2) : simple:additions (2)