Permalink
Browse files

Latest Estonian, Latvian and Lithuanian translations

  • Loading branch information...
philwareham committed Dec 19, 2018
1 parent 59d1215 commit a995815dd0fc0aac0053198a44b54239c4a5cca0
Showing with 77 additions and 2 deletions.
  1. +16 −0 textpattern/lang/et.ini
  2. +42 −1 textpattern/lang/lt.ini
  3. +14 −1 textpattern/lang/lv.ini
  4. +3 −0 textpattern/setup/lang/lt.ini
  5. +2 −0 textpattern/setup/lang/lv.ini
@@ -753,6 +753,7 @@ section_head="Saidi sektsioonid"
section_longtitle="Sektsiooni pealkiri"
section_name="Sektsiooni nimi"
section_name_already_exists="Sekstiooni nimi on juba kasutusel"
section_save_failed="Sektsiooni ei salvestatud tõrke tõttu. Palun proovi uuesti."
section_updated="Sektsiooni on uuendatud: <strong>{name}</strong>."
switch_dev_live="Arendaja eelvaade"
syndicate="Liida?"
@@ -765,10 +766,13 @@ css_creation_failed="Stiilide <strong>{list}</strong> loomine ebaõnnestus."
css_deletion_failed="Stiilide <strong>{list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
css_files_deletion_failed="Stiili failide <strong>{$list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
css_import_failed="Stiilide <strong>{list}</strong> importimine ebaõnnestus."
css_not_found="Stiilide andmeid ei leitud: <strong>{list}</strong>."
css_update_failed="Stiilide <strong>{list}</strong> uuendamine ebaõnnestus."
edit_skin="Muuda teemat"
form_creation_failed="Vormide <strong>{list}</strong> loomine ebaõnnestus."
form_deletion_failed="Vormide <strong>{list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
form_update_failed="Vormide <strong>{list}</strong> uuendamine ebaõnnestus."
page_update_failed="Lehekülgede <strong>{list}</strong> uuendamine ebaõnnestus."
search_skins="Otsi teemasid"
skin_author="Teema autor"
skin_author_uri="Teema veebisait"
@@ -777,9 +781,18 @@ skin_count_form="Vormid selles teemas: {num}."
skin_count_page="Lehed selles teemas: {num}."
skin_count_section="Selles teemas kasutatud sektsioonide: {num}."
skin_created="Teemad on loodud: <strong>{list}</strong>."
skin_creation_failed="Teemade <strong>{list}</strong> loomine ebaõnnestus."
skin_delete_entirely="Kustuta ka teema mallid"
skin_deleted="Teemad on kustutatud: <strong>{list}</strong>."
skin_deletion_failed="Teema(de) <strong>{list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
skin_description="Teema kirjeldus"
skin_export_failed="Teemade <strong>{list}</strong> eksportimine ebaõnnestus."
skin_exported="Teemad on eksporditud: <strong>{list}</strong>."
skin_files_deletion_failed="Teema failide <strong>{list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
skin_import_failed="Teemade <strong>{list}</strong> importimine ebaõnnestus."
skin_imported="Teemad on imporditud: <strong>{list}</strong>."
skin_name="Teema nimi"
skin_not_found="Teema andmeid ei leitud: <strong>{list}</strong>."
skin_title="Teema pealkiri"
skin_unknown="Tundmatud teemad: <strong>{list}</strong>."
skin_updated="Teemad on uuendatud: <strong>{list}</strong>."
@@ -798,6 +811,8 @@ comments_form="Vorm"
comment_details="Kommentaari info"
comment_form="Kommentaari vorm"
comment_name_link="Link kommenteerija e-posti aadressile ja veebisaidile?"
decimals="Näita komakoha järel niipalju numbreid"
default_title="Tekst, mida kasutatakse vaikimisi sektsiooni lingil"
depth="Sügavus"
escape="Escape"
exclude="Jäta välja"
@@ -835,6 +850,7 @@ pgonly="Loe artikleid, aga ära näita midagi"
random="Juhuslik"
rel="HTML atribuudi <code>rel</code>"
searchall="Otsida kõiki sektstioone?"
searchsticky="Kas otsida ainult artikleid?"
search_input_form="Otsinguväli"
search_results_form="Otsingu tulemused"
section_tags="Sektsioon"
@@ -12,6 +12,8 @@ change_password="Pakeiskite savo slaptažodį"
copy_editor="Redaktorius"
could_not_mail="Nepavyko išsiųsti laiško"
could_not_update_author="Nepavyko atnaujinti autoriaus"
create_author="Naujas autorius"
current_password="Dabartinis slaptažodis"
designer="Dizaineris"
edit_author="Keisti autorių"
email_changed="El. pašto adresas pakeistas į <strong>{email}</strong>."
@@ -37,6 +39,7 @@ privs_none="Joks"
publisher="Leidėjas"
real_name="Tikrasis vardas"
resetpassword="Atstatyti slaptažodį"
search_users="Ieškoti narių"
show_password="Rodyti slaptažodį"
staff_writer="Etatinis rašytojas"
your_login_info="Jūsų prisijungimo informacija"
@@ -59,6 +62,7 @@ changesection="Pakeisti sekciją"
changestatus="Pakeisti būseną"
collapse_all="Sutraukti viską"
convert_linebreaks="Keisti eilučių skirtukus"
create_article="Naujas straipsnis"
custom="Pritaikyti laukai"
date_settings="Data ir laikas"
deleteforce="Pašalinti priverstinai"
@@ -81,12 +85,17 @@ pending="Laukiantis patvirtinimo"
permlink_mode="Pastoviosios nuorodos būsena"
preferences_saved="Nuostatos išsaugotos"
reset_time="Pakeisti laiką į dabartinį"
search_all="Ieškoti visų"
search_clear="Išvalyti paiešką"
search_options="Paieškos parinktys"
set_to_now="Pakeisti laiką ir datą į dabartinį"
show="Rodyti"
showing_search_results="Rodomi {from} iki {to} iš {total}"
skin="Tema"
skin_dir="Temos katalogas"
sort_value="Rūšiavimo reikšmė"
sticky="Lipnus"
swap_values="Apsikeitimo vertės"
tab_admin="Administravimas"
tab_comments="Komentarai"
tab_content="Turinys"
@@ -107,6 +116,7 @@ tab_plugins="Papildiniai"
tab_preferences="Nuostatos"
tab_presentation="Pateiktis"
tab_sections="Sekcijos"
tab_site_account="Paskyra"
tab_site_admin="Naudotojai"
tab_skin="Temos"
tab_start="Į pradžią"
@@ -161,6 +171,7 @@ article_category_updated="Straipsnių kategorija <strong>{name}</strong> atnauji
categories_set_parent="{list} priskirtas {type} virškategorijai {parent}"
category_not_found="Kategorija nesurasta"
category_save_failed="Kategorija nebuvo išsaugotas dėl klaidos. Bandykite dar kartą."
create_category="Nauja kategorija"
edit_category="Taisyti kategoriją"
file_categories_deleted="Rinkmenų kategorijos pašalintos: <strong>{list}</strong>."
file_category_already_exists="Rinkmenų kategorija <strong>{name}</strong> jau egzistuoja."
@@ -205,6 +216,7 @@ back_to_top="Atgal į viršų"
bad_cookie="Jūsų prisijungimo sesija baigėsi. Prašome prisijungti vėl."
bad_login="Nepavyko prisijungti su šiuo vardu/slaptažodžiu."
browse="Parinkti"
cancel="Atšaukti"
caption="Pavadinimas"
category="Kategorija"
categories="Kategorijos"
@@ -213,6 +225,7 @@ category1="Kategorija 1"
category2="Kategorija 2"
choose="Pasirinkti…"
close="Uždaryti"
code="Kodas"
comment="komentaras"
comment_invitation="Pakvietimas"
comments="Komentarai"
@@ -244,6 +257,8 @@ exact="Tiksli"
excerpt="Ištrauka"
expired="Nebegaliojantis"
expires="Nebegalios"
export="Eksportas"
extension="Plėtinys"
extensions="Plėtiniai"
file="Rinkmena"
file_download="Rinkmenos parsiuntimas"
@@ -268,6 +283,7 @@ host="Serveris"
id="ID#"
image="Piešinys"
images="Atvaizdai"
import="Importas"
input_day="Dieną"
input_hour="Valandą"
input_minute="Minutė"
@@ -307,6 +323,7 @@ next="Tolesnis"
no="Ne"
no_results_found="Rezultatų nerasta."
none="Nėra"
of=""
off="Atjungtas"
older="Senesnis"
on="Įjungta"
@@ -324,12 +341,15 @@ preview="Peržiūra"
publish="Publikuoti"
published_at="Paskelbta"
published_with="Publikuota su"
publish_date="Paskelbimo data"
publish_time="Paskelbimo laikas"
range="Ribos"
recently="Neseniai"
recent_articles="Paskiausiai naudoti straipsniai"
recent_comments="Naujausi komentarai"
recent_posts="Naujausios žinutės"
related_articles="Susiję straipsniai"
reload="Perkrauti"
remember="Prisiminti"
remove="Pašalinti"
required="Reikalinga"
@@ -391,7 +411,6 @@ viewsite="Peržiūrėti svetainę"
website="Svetainė"
width="Plotis"
with_selected="Pažymėtą:"
with_selected_option="Su pažymėtu…"
yes="Taip"
[css]
all_stylesheets="Visi stiliai"
@@ -456,6 +475,7 @@ private="Privatus"
public="Viešas"
replace_file="Pakeisti rinkmeną"
reset_download_count="Išvalyti atsiuntimų skaičių"
search_files="Ieškoti failų"
[form]
all_forms="Visos formos"
changetype="Pakeisti tipą"
@@ -469,6 +489,7 @@ form_type_missing="Trūksta formos tipo"
alt_text="Alternatyvus tekstas"
create_thumbnail="Sukurti miniatiūrą"
edit_image="Redaguoti atvaizdą"
image_details="Vaizdo detalės"
image_name="Atvaizdo pavadinimas"
image_save_error="Iškilo problema atvaizdo saugojimo metu."
image_save_failed="Atvaizdas nebuvo išsaugotas dėl klaidos. Bandykite dar kartą."
@@ -478,6 +499,7 @@ keep_square_pixels="Apkirpti"
no_images_recorded="Nėra jokių atvaizdų."
only_graphic_files_allowed="Tik .jpg, .gif arba .png rinkmenų tipai leistini."
replace_image="Pakeisti atvaizdą"
search_images="Ieškoti vaizdų"
thumbnail_deleted="Miniatiūra pašalinta."
thumbnail_saved="Miniatiūra <strong>{id}</strong> išsaugota."
upload_image="Siųsti atvaizdą"
@@ -488,20 +510,24 @@ install_from_textpack="Įdiegti iš Textpack"
install_textpack="Įdiegti Textpack"
textpack_strings_installed="{count} eilutės įdiegtos iš Textpack."
[link]
create_link="Nauja nuoroda"
edit_link="Keisti nuorodą"
link_created="Nuoroda <strong>{name}</strong> sukurta."
link_empty="Nuorodos neturi būti tuščios."
link_saved="Nuoroda išsaugota."
link_save_failed="Nuoroda negali būti išsaugota."
no_links_recorded="Nėra jokių nuorodų."
search_links="Ieškoti nuorodų"
[list]
no_articles_recorded="Nėra jokių straipsnių."
search_articles="Ieškoti straipsnių"
[log]
logs_deleted="Žurnalai pašalinti: <strong>{list}</strong>."
no_refers_recorded="Nėra jokių lankytojų šaltinių."
referrer="Užklausų šaltiniai"
[page]
all_pages="Visi puslapiai"
create_page="Naujas puslapis"
page_already_exists="Puslapis <strong>{name}</strong> jau egzistuoja."
page_name="Puslapio vardas (būtinas)"
page_name_invalid="Puslapio vardas yra klaidingas."
@@ -627,6 +653,7 @@ comment_received="{site} gautas komentaras: {title}"
comment_recorded="Buvo sukurtas komentaras jūsų pranešimui pavadinimu „{title}“."
comment_required="Prašome įvesti komentarą."
comment_web="Svetainė"
continue_reading="Tęsti skaitymą"
day="dieną"
days="dienų"
enter_comment_here="<strong>Įveskite savo komentarą apačioje.</strong> Laukai, pažymėti <b class=\"required\">*</b> yra privalomi. Jūs turite peržiūrėti savo komentarą prieš galutinį išsiuntimą."
@@ -635,16 +662,20 @@ hour="valanda"
hours="valandos"
image_context="piešinys"
link_context="nuoroda"
main_content="Pagrindinis turinys"
matching_search_request="atitinkančių jūsų paieškos užklausą"
minute="minutė"
minutes="minutės"
nopopup="jokių iškylančių langų"
no_comments="Nėra jokių šio straipsnio komentarų."
no_search_matches="Atsiprašome, bet nebuvo rasta jokių rezultatų, atitinkančių jūsų užklausą"
page_nav="Straipsnio navigacija"
permanent_link="Pastovioji nuoroda šiam straipsniui"
popup="iškylantysis langas"
press_preview_then_submit="Tai yra peržiūra to kaip atrodys jūsų komentaras. Prašome nepamiršti pereiti į apačią ir paspausti <strong><a href=\"#txpCommentSubmit\" title=\"Pereiti prie išsiuntimo mygtuko\">išsiųsti</a></strong> mygtuką!"
read_more="Skaityti daugiau"
rss_feed_title="RSS srautas"
site_nav="Svetainės naršymas"
textile_help="Textile žinynas"
too_common_search_term="Atrodo, kad jūs ieškote labai dažnai pasikartojančio žodžio, pabandyti sukonkretinti paieškos frazę"
week="savaitė"
@@ -653,10 +684,12 @@ your_ip_is_blacklisted_by="Jūsų IP adresas buvo įtrauktas į juodąjį sąra
yyyy-mm="yyyy-mm"
[section]
article_count="Viso straipsnių šiame skyriuje: {num}."
create_section="Naujas skyrius"
default_write_section="Numatytasis leidybos skyrius"
edit_default_section="Redaguoti numatytąjį skirsnį"
edit_section="Redaguoti skirsnį"
include_in_search="Naudoti svetainės paieškoje?"
search_sections="Ieškoti sekcijose"
section_created="Sekcija <strong>{name}</strong> sukurta."
section_head="Svetainės sekcijos"
section_longtitle="Sekcijos pavadinimas"
@@ -667,6 +700,11 @@ syndicate="Platinti?"
uses_page="Naudoja puslapis"
uses_style="Naudoja stilių"
[skin]
edit_skin="Redaguoti temą"
search_skins="Ieškoti temos"
skin_author="Tema autorius"
skin_author_uri="Tema svetainė"
skin_version="Tema versija"
[tag]
active_class="CSS klasė aktyviam sąrašo elementui"
allowoverride="Leisti formos keitimą?"
@@ -685,6 +723,7 @@ comment_form="Komentaro forma"
comment_name_link="Susieti su komentuotojo el. pašto adresu/svetaine?"
decimals="Rodykite # skaičius po dešimtainio kablelio"
default_title="Tekstas, kurį naudoti numatytajai skecijos nuorodai"
depth="Gylis"
escape="Grįžimas"
exclude="Išskirti"
filename="Vardas"
@@ -707,6 +746,7 @@ link_to_this_author="Susieti su kitais autoriaus straipsniais?"
link_to_this_category="Susieti su kitais straipsniais šioje kategorijoje?"
link_to_this_section="Susieti su kitais straipsniais šioje sekcijoje?"
listform="Sąrašo forma"
match_type="Atitikimo tipas"
media="<code>media</code> HTML atributas"
msgcols="Pranešimo tekstinio lauko stulpelių skaičius"
msgrows="Pranešimo tekstinio lauko eilučių skaičius"
@@ -729,6 +769,7 @@ searchsticky="Ieškoti \"lipnių\" straipsnių?"
search_input_form="Paieškos įvestis"
search_results_form="Paieškos rezultatai"
section_tags="Sekcija"
separator="Atskyriklis"
showalways="Visados rodyti"
showcount="Rodyti skaičių?"
size_format="Dydžio formatas"
@@ -108,8 +108,11 @@ search_options="Meklēšanas iespējas"
set_to_now="Ierakstīt ar šī brīža laiku"
show="Rādīt"
showing_search_results="Rezultāti no {from} līdz {to} no {total}"
skin="Tēma"
skin_dir="Tēmas mape"
sort_value="Šķirošanas vērtība"
sticky="Pielīmēts"
swap_values="Swap vērtības"
tab_admin="Administrēšana"
tab_comments="Komentāri"
tab_content="Saturs"
@@ -434,7 +437,6 @@ viewsite="Skatīt lapu"
website="Web lapa"
width="Platums"
with_selected="Ar iezīmēto:"
with_selected_option="Ar izvēlētajiem…"
yes=""
[css]
all_stylesheets="Visas stilu lapas"
@@ -541,6 +543,7 @@ install_textpack="Uzstādīt Textpack"
locale_not_available_for_language="Valodai <strong>{name}</strong> lokalizācija nav pieejama. Izmanto noklusēto lokalizāciju."
textpack_strings_installed="Uzstādītas {count} rindas no Textpack."
[link]
create_link="Jauna saite"
edit_link="Labot saiti"
link_created="Saite <strong>{name}</strong> izveidota."
link_empty="Saites nevar būt tukšas."
@@ -558,6 +561,7 @@ referrer="Nosūtītājs"
search_logs="Meklēt žurnālā"
[page]
all_pages="Visas lapas"
create_page="Jauna lapa"
page_already_exists="Lapa <strong>{name}</strong> jau pastāv."
page_code="Lapas kods"
page_name="Lapas nosaukums (obligāts)"
@@ -691,6 +695,7 @@ comment_received="{site} Ir saņemts komentārs: {title}"
comment_recorded="Par ierakstu «{title}» ir saņemts komentārs."
comment_required="Komentāra lauks ir obligāti aizpildāms."
comment_web="Web"
continue_reading="Turpināt lasīt"
day="diena"
days="dienas"
enter_comment_here="<strong>Ievadiet savu komentāru zemāk.</strong> Obligātie lauki ir atzīmēti ar <b class=\"required\" title=\"Nepieciešamais\">*</b>. Pirms iesniegšanas komentāram ir jāveic priekšapskate."
@@ -706,10 +711,13 @@ minutes="minūtes"
nopopup="pašreizējā logā"
no_comments="Šim rakstam šobrīd nav neviena komentāra."
no_search_matches="Atvainojiet, netika atrasts neviens rezultāts, kas atbilstu jūsu meklēšanas pieprasījumam"
page_nav="Pants navigācija"
permanent_link="Pastāvīga saite uz šo ierakstu"
popup="uznirstošā logā"
press_preview_then_submit="Šis ir tava komentāra priekšskatījums. Kad viss izskatās kārtībā, spied uz <strong><a href=\"#txpCommentSubmit\" title=\"Pāriet uz iesniegšanas pogu\">iesniegšanas</a></strong> pogas."
read_more="Lasīt tālāk"
rss_feed_title="RSS padeve"
site_nav="Lapas navigācija"
textile_help="Textile palīdzība"
too_common_search_term="Šķiet, ka jūs meklējat ļoti biežu meklēšanas frāzi, varbūt pamēģiniet meklēt konkrētāku frāzi nekā"
week="nedēļa"
@@ -733,9 +741,12 @@ syndicate="Sindicēt?"
uses_page="Izmanto lapu"
uses_style="Izmanto stilu"
[skin]
create_skin="Jauna tēma"
edit_skin="Labot apdari"
search_skins="Meklēt tēmas"
skin_author="Apdares autors"
skin_author_uri="Apdares vietne"
skin_description="Tēma apraksts"
skin_name="Apdares nosaukums"
skin_title="Apdares virsraksts"
skin_version="Apdares versija"
@@ -757,6 +768,7 @@ comment_form="Komentāra forma"
comment_name_link="Saite uz komentētāja a-pasta adresi/tīmekļa vienti?"
decimals="Attēlot # ciparus aiz decimālā atdalītāja"
default_title="Teksts, ko izmantot noklusētās sadaļas saitei"
depth="Dziļums"
escape="Izeja"
exclude="Izņemot"
filename="Nosaukums"
@@ -802,6 +814,7 @@ searchsticky="Meklē lipīgos rakstus?"
search_input_form="Meklēšanas lauks"
search_results_form="Meklēšanas rezultāti"
section_tags="Sadaļa"
separator="Atdalītājs"
showalways="Vienmēr rādīt"
showcount="Rādīt skaitu?"
size_format="Izmēra formāts"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a995815

Please sign in to comment.