Permalink
Browse files

Curly quotes

  • Loading branch information...
philwareham committed Dec 19, 2018
1 parent 4f440b4 commit bda0dd10db5e02fadc84911805c0ac2dd7214783
@@ -493,7 +493,7 @@ např.: #@language cs-cz</p>
<p>Pro každý článek lze tuto výzvu změnit při psaní a úpravách článku.</p> ]]></item>
<item id="comments_disabled_after" title="Kdy vyprší lhůta pro vkládání komentářů"><![CDATA[
<h2>Kdy vyprší lhůta pro vkládání komentářů</h2>
<p>Nastavení časového období, po kterém bude možnost přidávat komentáře vypnuta (je zde i volba 'Nikdy', která umožní komentovat stále).</p> ]]></item>
<p>Nastavení časového období, po kterém bude možnost přidávat komentáře vypnuta (je zde i volba Nikdy, která umožní komentovat stále).</p> ]]></item>
<item id="comments_disallow_images" title="Zakázat vkládání obrázků do komentářů?"><![CDATA[
<h2>Zakázat vkládání obrázků do komentářů?</h2>
<p>Nastavením ‘Ano’ budou jakékoliv obrázky vložené do komentářů odstraněny.</p ]]></item>
@@ -731,7 +731,7 @@ Zde můžeš nastavit maximální velikost nahrávaných souborů (v bajtech).<b
<item id="spam_blacklists" title="Černé listiny spamu (odděluj čárkou)"><![CDATA[
<h2>Černé listiny spamu (odděluj čárkou)</h2>
<p>Po přijetí nového komentáře se Textpattern spojí se zde uvedenými poskytovateli <a rel="external" target="_blank" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Blacklisting">černých listin (spam blocklists)<span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a> a ověří adresu IP autora komentáře. Pokud tuto adresu na některém ze seznamů najde, odmítne komentář přijmout, protože na tuto adresy byly v minulosti zaznamenány stížnosti kvůli spamu.</p>
<p>Kontrola schválených komentářů navíc probíhá, když se článek zobrazí na stránce. Pokud narazíš na zpomalení při zobrazování článků s komentáři, zvaž smazání černé listiny spamu.</p>
<p>Kontrola schválených komentářů navíc probíhá, když se článek zobrazí na stránce. Pokud narazíš na zpomalení při zobrazování článků s komentáři, zvaž smazání černé listiny spamu.</p>
<p>Můžeš zde zadat seznam domén oddělených čárkami. Vhodné listiny lze najít např. na <a rel="external" target="_blank" href="https://www.dmoz.org/Computers/Internet/E-mail/Spam/Blacklisting/Lists/">dmoz <span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a>nicméně nezapomeň, že je na tobě, abys sis tyto poskytovatele prověřil dříve, než je začneš používat na svých stránkách.</p> ]]></item>
<item id="syndicate_body_or_excerpt" title="Do pramenů použít pouze anotaci?"><![CDATA[
<h2>Do pramenů použít<strong> pouze</strong> anotaci?</h2>
@@ -492,7 +492,7 @@
<p>Admin-side plugins can change the operation of the administration interface. They might hook into already existing actions, like editing or publishing articles, or they might add new panels for added/extended functionality.</p>
<p>If you would like to learn more about admin-side plugins, please see the <a rel="external" target="_blank" href="https://docs.textpattern.com/development/">Extending Textpattern</a> page in <a rel="external" target="_blank" href="https://docs.textpattern.com/">Textpattern User Documentation</a>. Plugins of all sorts are listed in the <a rel="external" target="_blank" href="https://textpattern.org/">Textpattern Resources</a> site.</p>
]]></item>
<item id="advanced_options" title="'Advanced options"><![CDATA[
<item id="advanced_options" title="Advanced options"><![CDATA[
<h2>Advanced options</h2>
<p>Show the advanced preferences group, where additional settings can be configured such as:</p>
<ul>
@@ -492,7 +492,7 @@
<p>Admin-side plugins can change the operation of the administration interface. They might hook into already existing actions, like editing or publishing articles, or they might add new panels for added/extended functionality.</p>
<p>If you would like to learn more about admin-side plugins, please see the <a rel="external" target="_blank" href="https://docs.textpattern.com/development/">Extending Textpattern</a> page in <a rel="external" target="_blank" href="https://docs.textpattern.com/">Textpattern User Documentation</a>. Plugins of all sorts are listed in the <a rel="external" target="_blank" href="https://textpattern.org/">Textpattern Resources</a> site.</p>
]]></item>
<item id="advanced_options" title="'Advanced options"><![CDATA[
<item id="advanced_options" title="Advanced options"><![CDATA[
<h2>Advanced options</h2>
<p>Show the advanced preferences group, where additional settings can be configured such as:</p>
<ul>
@@ -492,7 +492,7 @@
<p>Admin-side plugins can change the operation of the administration interface. They might hook into already existing actions, like editing or publishing articles, or they might add new panels for added/extended functionality.</p>
<p>If you would like to learn more about admin-side plugins, please see the <a rel="external" target="_blank" href="https://docs.textpattern.com/development/">Extending Textpattern</a> page in <a rel="external" target="_blank" href="https://docs.textpattern.com/">Textpattern User Documentation</a>. Plugins of all sorts are listed in the <a rel="external" target="_blank" href="https://textpattern.org/">Textpattern Resources</a> site.</p>
]]></item>
<item id="advanced_options" title="'Advanced options"><![CDATA[
<item id="advanced_options" title="Advanced options"><![CDATA[
<h2>Advanced options</h2>
<p>Show the advanced preferences group, where additional settings can be configured such as:</p>
<ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit bda0dd1

Please sign in to comment.