Permalink
Browse files

Latest Ukranian translations

Thanks to makss, via Crowdin.
  • Loading branch information...
philwareham committed Dec 20, 2018
1 parent abf0f2d commit e9b38195712c8f317a28674058821aac7ff8549c
Showing with 13 additions and 1 deletion.
  1. +13 −1 textpattern/lang/uk.ini
@@ -473,7 +473,7 @@ viewsite="Перегляд сайту"
website="Веб-сайт"
width="Ширина"
with_selected="Вибране:"
with_selected_option="З обраним"
with_selected_option="З {count} обраними"
yes="Так"
[css]
all_stylesheets="Всі стилі"
@@ -706,10 +706,12 @@ custom_6_set="Додатково 6"
custom_7_set="Додатково 7"
custom_8_set="Додатково 8"
custom_9_set="Додатково 9"
custom_form_types="Додаткові типи форм"
default_event="Вкладка адміністратора за замовчуванням"
default_publish_status="Статус статті за замовчуванням"
doctype="Doctype"
module_pophelp="Показувати посилання виклику Допомоги в Панелі адміністратора"
enable_dev_preview="Включити попередній огляд теми розробника?"
enable_short_tags="Включити підтримку коротких тегів"
enable_xmlrpc_server="Увімкнути XML-RPC сервер?"
expire_logs_after="Скільки днів зберігати логи?"
@@ -752,6 +754,7 @@ syndicate_body_or_excerpt="Включати в Feeds <strong>тільки</stron
timeoffset="Різниця в часі (години)"
title_no_widow="Уникати одиноких слів в заголовках?"
title_only="/title"
txp_evaluate_functions="Функції PHP доступні в <code>txp:evaluate</code>"
tz_timezone="Часовий пояс"
up_to_date="До теперішнього часу"
url_mode="URL режим"
@@ -785,6 +788,7 @@ comment_received="{site} отримано коментар: {title}"
comment_recorded="Коментар на ваше повідомлення «{title}» був записаний."
comment_required="Ви повинні ввести коментар."
comment_web="Веб-сайт"
continue_reading="Продовжити читання"
day="день"
days="днів"
enter_comment_here="Поля позначені як <b class=\"required\">*</b> потрібні обов’язково. Перед постінгом завжди робіть перегляд свого коментаря."
@@ -800,10 +804,13 @@ minutes="хв."
nopopup="nopopup"
no_comments="Немає коментарів до цієї статті."
no_search_matches="Вибачте, результатів не знайдено що відповідають Вашому запиту."
page_nav="Навігація по сторінках"
permanent_link="Постійне посилання на цю статтю"
popup="popup"
press_preview_then_submit="Попередній перегляд. Не забувайте натиснути на кнопку <strong><a href=\"#txpCommentSubmit\"> зберегти</a></strong>."
read_more="Читати далі"
rss_feed_title="RSS Feed"
site_nav="Навігація по сайту"
textile_help="Довідка по Textile"
too_common_search_term="Схоже, що ви шукаєте дуже поширений запит, спробуйте задати більш точну фразу для пошуку"
week="тиждень"
@@ -816,9 +823,13 @@ change_page_style="Змінити тему/сторінку/стиль"
create_section="Нова секція"
default_section_updated="Оновлена секція за замовчуванням"
default_write_section="Секція публікації за умовчанням"
dev_theme="Розробка"
dev_to_live="Повернутися до робочого"
edit_default_section="Редагувати секцію за умовчанням"
edit_section="Редагувати секцію"
include_in_search="Включати при пошуку по сайту?"
live_theme="Робочі"
live_to_dev="Зробити робочий"
search_sections="Пошук секції"
section_created="Створена секція <strong>{name}</strong>."
section_delete_failure="Не вдалося видалити секцію, присвоєну статті: {name}."
@@ -829,6 +840,7 @@ section_name="Назва секції"
section_name_already_exists="Секція <strong>{name}</strong> вже існує."
section_save_failed="Секція не була збережена через помилку. Будь ласка, спробуйте ще раз."
section_updated="Оновлені секції: <strong>{name}</strong>."
switch_dev_live="Тема розроблювача"
syndicate="Публікувати в RSS?"
uses_page="Використовувати шаблон сторінки"
uses_skin="Використовувати тему"

0 comments on commit e9b3819

Please sign in to comment.