Permalink
Browse files

Latest translations

  • Loading branch information...
philwareham committed Nov 8, 2018
1 parent 0613a88 commit ffa53abeb02efbfccf2fedababb4fad7a82bed56
Showing with 229 additions and 49 deletions.
  1. +119 −15 textpattern/lang/cs_pophelp.xml
  2. +2 −2 textpattern/lang/fr.ini
  3. +108 −32 textpattern/lang/fr_pophelp.xml
@@ -193,22 +193,126 @@
</ul>
<p>Test čistých URL se pokusí načíst stránku z adresy uvedené v nastavení serveru <em>Webová adresa (doména)</em> s cílem ověřit, zda všechny parametry ‘hezkých’ URL fungují správně. V případě, že webová adresa je zadána chybně, nebo byla nahrazena statickou stránkou apod., test selže. Dokud nebude problém vyřešen, budeš muset na svých stránkách používat ošklivé adresy URL (<code>http://example.com?s=section&amp;id=4</code>). Ujisti se, že “Podoba stálých odkazů” v nastavení serveru je nastavena odpovídajícím způsobem.</p>
<p>Pozn.: toto varování může vyvolat použití pluginu k uvedení serveru do “režimu údržby”.</p> ]]></item>
<item id="clean_url_test_failed" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="diag_clear_private" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="dev_version_live" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="dir_not_writable" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="dns_lookup_fails" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="file_uploads_disabled" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="htaccess_missing" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="index_inaccessible" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="missing_files" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="mod_rewrite_missing" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="modified_files" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="mysql_table_errors" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="no_temp_dir" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="clean_url_test_failed" title=""><![CDATA[
<h2>Test hezkých URL adres selhal</h2>
<p>Zdá se, že hezké URL adresy (<code>http://example.com/rubrika/clanek</code>) v současné době nefungují, nebo server nepodporuje zkušební proceduru jejich funkčnosti. Pokud hezké URL na tvých stránkách fungují, můžeš tuto zprávu ignorovat.</p>
<p>Pokud čisté URL <em>nefungují</em>, může to být způsobeno:</p>
<ul>
<li>nastavení ‘webová adresa’ není správné</li>
<li>server pro zprovoznění hezkých URL adres vyžaduje nějaké změny v souboru <code>.htaccess</code>.</li>
<li>server hezké URL adresy (clean URL) vůbec nepodporuje.</li>
</ul>
<p>Test čistých URL se pokusí načíst stránku z adresy uvedené v nastavení serveru <em>Webová adresa (doména)</em> s cílem ověřit, zda všechny parametry ‘hezkých’ URL fungují správně. V případě, že webová adresa je zadána chybně, nebo byla nahrazena statickou stránkou apod., test selže. Dokud nebude problém vyřešen, budeš muset na svých stránkách používat ošklivé adresy URL (<code>http://example.com?s=section&amp;id=4</code>). Ujisti se, že “Podoba stálých odkazů” v nastavení serveru je nastavena odpovídajícím způsobem.</p> ]]></item>
<item id="diag_clear_private" title="Skrýt soukromé informace"><![CDATA[
<h2>Skrýt soukromé informace</h2>
<p>Pokud mají být diagnostické informace sdíleny ve veřejně viditelném formátu, například ve fóru podpory Textpattern, vynecháním citlivých informací o serveru se snižuje bezpečnostní riziko.</p> ]]></item>
<item id="dev_version_live" title="Vývojová verze na živém serveru"><![CDATA[
<h2>Vývojová verze na živém serveru</h2>
<p>Provozuješ vývojovou verzi Textpattern, což se na živém webu nedoporučuje. Pokud je to záměrně, můžeš toto varování ignorovat.</p> ]]></item>
<item id="dir_not_writable" title="Do adresáře nelze zapisovat"><![CDATA[
<h2>Do adresáře nelze zapisovat</h2>
<p>Chceš-li používat funkce nahrávání souborů a obrázků, musí být odpovídající adresáře zapisovatelné pro PHP. Pravděpodobně bude nutné změnit oprávnění. To lze provést pomocí FTP klienta, nebo alternativně v příkazovém řádku příkazem <code>chmod 755 /cesta/do/adresare</code> command.</p> ]]></item>
<item id="dns_lookup_fails" title="DNS selhalo"><![CDATA[
<h2>DNS selhalo</h2>
<p>Zdá se, že URL zadaná jako adresa tvých stránek není na webu dostupná.</p> ]]></item>
<item id="file_uploads_disabled" title="Nahrávání souborů je zakázáno"><![CDATA[
<h2>Nahrávání souborů je zakázáno</h2>
<p>Aktuální konfigurace serveru nahrávání souborů zakázuje, takže není možné nahrávat pomocí Textpatternu soubory ani obrázky. Zkontroluj a změň nastavení <code>file_uploads</code> v souboru <code>php.ini</code> (nebo o změnu požádej poskytovatele hostingových služeb).</p> ]]></item>
<item id="htaccess_missing" title="Soubor.htaccess neexistuje"><![CDATA[
<h2>Soubor .htaccess neexistuje</h2>
<p>Používáš <em>permanent link mode</em>, který vyžaduje soubor <code>.htaccess</code> umístěný do kořenového adresáře webu vedle souboru <code>index.php</code> a složky <code>textpattern</code>. Doporučené směrnice jsou:</p
<pre><code># BEGIN Textpattern
#DirectoryIndex index.php index.html
#Options +FollowSymLinks
#Options -Indexes
#ErrorDocument 403 default
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#RewriteBase /relative/web/path/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^(.+) - [PT,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
RewriteRule ^(.*) index.php
RewriteCond %{HTTP:Authorization} !^$
RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization}]
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
</IfModule>
# END Textpattern</code></pre> ]]></item>
<item id="index_inaccessible" title="Soubor index.php je nedostupný"><![CDATA[
<h2>Soubor index.php je nedostupný</h2>
<p>Hlavní soubor <code>index.php</code>, určený pro tento web jako základní, je pro server nečitelný. Zkontroluj, zda existuje a jeho oprávnění.</p> ]]></item>
<item id="missing_files" title="Chybějící soubory"><![CDATA[
<h2>Chybějící soubory</h2>
<p>Některé základní soubory v instalaci Textpatternu chybí. Ujisti se, že všechny uvedené soubory jsou na serveru k dispozici a jsou ve správném umístění.</p> ]]></item>
<item id="mod_rewrite_missing" title="Modul mod_rewrite pro Apache není nainstalován"><![CDATA[
<h2>Modul mod_rewrite pro Apache není nainstalován.</h2>
<p>Modul Apache <code>mod_rewrite</code> není nainstalován, nebo není povolen. Pro správné fungování systému Textpattern je doporučený. Zkontroluj, zda je modul nainstalován a povolen, nebo se obrať o pomoc na svého poskytovatele hostingových služeb.</p> ]]></item>
<item id="modified_files" title="Změněné soubory"><![CDATA[
<h2>Změněné soubory</h2>
<p>Soubory jsou označeny jako změněné, pokud se jejich příslušný kontrolní součet liší od kontrolního soupisu v systému Textpattern. Pokud se nějaké soubory v instalaci Textpatternu liší od očekávaných, jsou zde zvýrazněny.</p> ]]></item>
<item id="mysql_table_errors" title="Chyby v tabulce MySQL"><![CDATA[
<h2>Chyby v tabulce MySQL</h2>
<p>Něco je pravděpodobně poškozeno v tabulkách databáze MySQL. Pokus se příslušné tabulky opravit pomocí nástroje pro přístup k databázím, jako je <a rel="external" target="_blank" href="https://www.adminer.org">Adminer <span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a>, nebo <a rel="external" target="_blank" href="https://www.phpmyadmin.net">phpMyAdmin <span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a></p> ]]></item>
<item id="no_temp_dir" title="Adresář dočasných souborů není určen"><![CDATA[
<h2>Adresář dočasných souborů není určen</h2>
<p>Jestliže Textpattern běží bez adresáře dočasných souborů, některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. Podívej se do nastavení a zadej cestu k ‘adresáři dočasných souborů’.</p> ]]></item>
<item id="old_placeholder_exists" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="path_to_site_inaccessible" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="php_version_required" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="path_to_site_inaccessible" title="Nelze číst z kořenového adresáře"><![CDATA[
<h2>Nelze číst z kořenového adresáře</h2>
<p>Nelze číst z adresáře obsahujícího soubor <code>index.php</code>. Zkontroluj oprávnění.</p> ]]></item>
<item id="php_version_required" title="Minimální systémové požadavky"><![CDATA[
<h2>Minimální systémové požadavky</h2>
<p>Textpattern vyžaduje funkce obsažené v programovacím jazyce PHP a MySQL. prohlédni si následující tabulku k určení minimálních systémových požadavků:</p>
<div class="txp-listtables">
<table class="txp-list">
<thead>
<tr>
<th scope="col">verze Textpattern</th>
<th scope="col">Minimální verze PHP</th>
<th scope="col">Minimální verze MySQL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">4.7.x</th>
<td>5.4.0</td>
<td>5.0.3</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">4.6.x</th>
<td>5.3.3</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">4.5.x</th>
<td>5.2.3</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">4.0.1 - 4.4.1</th>
<td>4.3</td>
<td>3.23</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Kromě výše uvedených požadavků na systém jsou požadovány následující rozšíření PHP:</p>
<ul>
<li><a rel="external" target="_blank" href="https://secure.php.net/manual/en/book.mysqli.php">mysqli <span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a></li>
<li><a rel="external" target="_blank" href="https://secure.php.net/manual/en/book.xml.php">XML <span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a></li>
<li><a rel="external" target="_blank" href="https://secure.php.net/manual/en/book.json.php">JSON <span class="ui-icon ui-icon-extlink">(opens an external link in a new window)</span></a></li>
</ul>
<p>Soubor <code>php.ini</code> ať už globální, nebo lokální, musí obsahovat nastavení <code>date.timezone</code>.</p> ]]></item>
<item id="setup_still_exists" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="site_url_mismatch" title=""><![CDATA[]]></item>
<item id="some_php_functions_disabled" title=""><![CDATA[]]></item>
@@ -351,7 +351,7 @@ input_second="Seconde"
input_year="Année"
install="Installer"
internal_error="Erreur interne"
keywords="Mots-clefs"
keywords="Mots-clés"
label="Label"
last_modification="Dernière modification"
last_modified="Dernière modification"
@@ -743,7 +743,7 @@ production_test="En test"
publisher_email="Envoi des informations de connexion à cette adresse e-mail"
publish_expired_articles="Publier les articles qui ont expiré ?"
referrers_only="Uniquement les référents"
rss_how_many="Combien d’articles par flux XML (RSS) ?"
rss_how_many="Combien d’articles par flux XML (RSS/Atom) ?"
section_id_title="/section/id/titre"
section_title="/section/titre"
send_lastmod="Envoyer l’entête de dernière modification ?"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ffa53ab

Please sign in to comment.