Permalink
Browse files

Add Hungarian translations

Magyar admin oldali fordítás kiegészítés

Signed-off-by: Gergely <t-gely@freemail.hu>
  • Loading branch information...
1 parent bd6fe5c commit 3567087d4bd7474d75dd31ce1f3562d434814a14 @tgely committed Apr 15, 2011
@@ -1,13 +1,7 @@
-# $Id$
+# osCommerce Online Merchant
#
-# osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
-# http://www.oscommerce.com
-#
-# Copyright (c) 2007 osCommerce
-#
-# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-# it under the terms of the GNU General Public License v2 (1991)
-# as published by the Free Software Foundation.
+# @copyright Copyright (c) 2011 osCommerce; http://www.oscommerce.com
+# @license BSD License; http://www.oscommerce.com/bsdlicense.txt
administration_title = osCommerce Administrációs eszköz
@@ -70,7 +64,7 @@
button_build_file = Fájl Készítés
button_use = Váltsd!
-text_search = Keresés...
+placeholder_search = Keresés..
icon_banner_preview = Előnézet
icon_checkbox_ticked =
@@ -111,12 +105,15 @@
icon_user_male = Férfi
icon_shortcut_add = A megnyitott műveleti oldal hozzáadása a parancsikonokhoz
icon_shortcut_remove = A megnyitott műveleti oldal törlése a parancsikonokból
+icon_progress_ani = Betöltés...
ms_success_action_performed = Siker: A művelet sikeresen végrehajtva.
ms_success_upload_file_saved = Siker: A fájl feltöltése sikeres volt.
ms_warning_upload_no_file = Figyelmeztetés: Nincs feltöltött fájl.
ms_warning_uploads_disabled = Figyelmeztetés: A fájl feltöltés le van tiltva a php.ini konfigurációs fájlban.
+ms_warning_time_zone_not_defined = Figyelmeztetés: téves time_zone beállítás. Kérem tekintse meg a http://www.oscommerce.info/confluence/x/C4BH
+ms_warning_dir_fs_public_not_defined = Figyelmeztetés: téves dir_fs_public beállítás. Kérem tekintse meg a http://www.oscommerce.info/confluence/x/C4BH
ms_error_action_not_performed = Hiba: Probléma lépett fel a feladat végrehajtása közben.
ms_error_no_default_currency = Hiba: Jelenleg ez nem az alapértelmezett pénznem.
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<language>
+ <definitions>
+ <definition>
+ <key>paypal_express_checkout_title</key>
+ <value><![CDATA[PayPal Express Checkout]]></value>
+ <group>modules-payment</group>
+ </definition>
+ <definition>
+ <key>paypal_express_checkout_description</key>
+ <value><![CDATA[PayPal Express Checkout]]></value>
+ <group>modules-payment</group>
+ </definition>
+ <definition>
+ <key>paypal_express_checkout_method_title</key>
+ <value><![CDATA[PayPal Express Checkout]]></value>
+ <group>modules-payment</group>
+ </definition>
+ </definitions>
+</language>

0 comments on commit 3567087

Please sign in to comment.