Permalink
Browse files

Typos in fares_note; Wear version

Committing typo changes to fares_note.
Updating translations in Wear version in line with Movbile
  • Loading branch information...
marcasoduinn committed Aug 10, 2018
1 parent df95a7b commit 5d120d1e83558019034b38ae1c6aa99edc12168b
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +1 −1 mobile/src/main/res/values-ga/strings.xml
  2. +9 −9 wear/src/main/res/values-ga/strings.xml
@@ -111,7 +111,7 @@
<string name="fares_instructions">Chun táillí do thurais a ríofa, roghnaigh
<b>Tús</b>, <b>Ceann scríbe</b> agus líon na n<b>Daoine fásta</b> agus na b<b>Páistí</b>
a bheidh ag taisteal.</string>
<string name="fares_note"><b>Note:</b> D\'fhéadadh na fíortháilí bheith diffriúil.
<string name="fares_note"><b>Nóta:</b> D\'fhéadadh na fíortháillí bheith difriúil.
Féach ar <a href="http://www.luas.ie">www.luas.ie</a> le tuilleadh eolais a fháil.</string>
<string name="fares_offpeak">Singil seachbhuaic</string>
<string name="fares_peak">Singil buaic</string>
@@ -27,30 +27,30 @@
<!--
Activities
-->
<string name="title_activity_red_line">Líne Dearg</string>
<string name="title_activity_green_line">Líne Glas</string>
<string name="title_activity_red_line">Líne Dhearg</string>
<string name="title_activity_green_line">Líne Ghlas</string>
<string name="title_activity_favourites">Ceanáin</string>
<string name="title_activity_favourites_select">Roghnaigh Ceanáin</string>
<string name="title_activity_stop_forecast">Réamhaisnéis Stad</string>
<!--
Main UI
-->
<string name="message_success">Gach seirbhís ag feidhmiú mar is gnáth</string>
<string name="message_not_running">Níl aon tramanna ag súil leis ag an stad</string>
<string name="message_success">Gach seirbhís ag feidhmiú mar is gnách</string>
<string name="message_not_running">Tram ar bith geallta ag an stad seo</string>
<string name="message_error">Fadhb ag fáil amanna ón gcóras Luas RTPI</string>
<string name="inbound">Bealach Isteach</string>
<string name="outbound">Bealach Amach</string>
<string name="no_trams_forecast"><b>Aon tramanna ag súil</b></string>
<string name="no_trams_forecast"><b>Tram ar bith geallta</b></string>
<!--
Favourites
-->
<string name="favourites_title">Stadanna fearr leat</string>
<string name="favourites_edit">Eagar</string>
<string name="favourites_title">Stadanna is fearr leat</string>
<string name="favourites_edit">Cuir in eagar</string>
<string name="favourites_none_selected">Níl aon <b>Rogha</b> déanta agat. Brú thíos chun an
aipp a oscailt, agus ansin roghnaigh do stadann is coitianta leat.</string>
<string name="favourites_opening_mobile">Ag oscailt an aipp</string>
aip a oscailt, agus ansin roghnaigh na stadanna is coitianta leat.</string>
<string name="favourites_opening_mobile">Ag oscailt na haipe</string>
<!--
Stop arrays

0 comments on commit 5d120d1

Please sign in to comment.