Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #1 from marcasoduinn/marcasoduinn-irish-1

Update strings.xml, Irish and associated English
  • Loading branch information...
marcasoduinn committed Aug 2, 2018
2 parents 2e98d33 + 447f6bf commit df95a7be8187afdc4c4677dd2c3041e834a12219
Showing with 42 additions and 37 deletions.
  1. +39 −34 mobile/src/main/res/values-ga/strings.xml
  2. +3 −3 mobile/src/main/res/values/strings.xml
@@ -33,7 +33,7 @@
<string name="title_activity_license">Ceadúnas</string>
<string name="title_activity_maps">Léarscáil</string>
<string name="title_activity_news_luas_news">Nuacht Luas</string>
<string name="title_activity_news_travel_updates">Stádas Taisteal</string>
<string name="title_activity_news_travel_updates">Stádas Taistil</string>
<string name="title_activity_settings">Roghanna</string>
<string name="title_activity_whats_new">Cad atá nua</string>

@@ -43,37 +43,37 @@
<string name="tab_red_line">Líne Dhearg</string>
<string name="tab_green_line">Líne Uaine</string>
<string name="select_a_stop">Roghnaigh stad\u2026</string>
<string name="none">Aon cheann</string>
<string name="message">Ag fanacht d\'stádas Luas&#8230;</string>
<string name="none">Rud ar bith</string>
<string name="message">Ag fanacht le stádas Luas\u2026</string>
<string name="message_title">Stádas</string>
<string name="message_success">Gach seirbhís ag feidhmiú mar is gnáth</string>
<string name="message_not_running">Níl aon tramanna ag súil leis ag an stad</string>
<string name="message_no_status">Aon stádas ar ais ó server. Is le córas RTPI Luas an
cúis.
<string name="message_success">Gach seirbhís ag feidhmiú mar is gnách</string>
<string name="message_not_running">Tram ar bith geallta ag an stad seo</string>
<string name="message_no_status">Stádas ar bith faighte ón bhfreastalaí. Is le córas RTPI Luas an
chúis.
</string>
<string name="message_error">Fadhb ag fáil eolas ón gcóras Luas RTPI.\n\nDéan sheiceáil ar
d’nasc leis an idirlíon. Mura bhfuil aon fadhb, is le córas RTPI Luas an cúis.</string>
<string name="message_error">Fadhb ag fáil eolais ón gcóras Luas RTPI.\n\nDéan seiceáil ar
do nasc idirlíne. Muna bhfuil fadhb ann, is le córas RTPI Luas an chúis.</string>
<string name="information">\u2139</string>
<string name="select_stop_tutorial">Tosóidh muid! Roghnaigh stad leis an roghnóir thuas.\n
<string name="select_stop_tutorial">Tosóimis! Roghnaigh stad leis an roghnóir thuas.\n
Déanfar na hamanna a uasdátú <b>gach 10 soicind</b>.
</string>
<string name="notifications_tutorial">Iontach! Tá tú tar théis clárú le fógraí a fháil do
thramanaí le teacht. Ní gá ach brú ar an tram thíos chun é a thriail.
<string name="notifications_tutorial">Iontach! Tá tú tar éis cláraithe chun fógraí a fháil ar
thramanna atá le teacht. Ní gá ach brú ar an tram thíos chun triail a bhaint as.
</string>
<string name="favourites_tutorial">Foirfe! Ní gá ach rud amháin eile a dhéanamh. An bhfeiceann
tú an cnaipe <b>Ceanáin</b> ar bun an scáileáin? Ligean sé dhuit do chuid stadanna is
fearr leat a shábháil. Bain triail as anois.
tú an cnaipe <b>Ceanáin</b> ag bun an scáileáin? Ligean sé dhuit na stadanna is
fearr leat a shábháil. Bain triail anois as.
</string>
<string name="inbound">Bealach Isteach</string>
<string name="outbound">Bealach Amach</string>
<string name="due">AM</string>
<string name="min">nóim</string>
<string name="mins">nóim</string>
<string name="no_trams_forecast"><b>Aon tramanna ag súil</b></string>
<string name="bottomnav_map_short">Map</string>
<string name="no_trams_forecast"><b>Tram ar bith geallta</b></string>
<string name="bottomnav_map_short">Léarscáil</string>
<string name="bottomnav_favourites_short">Ceanáin</string>
<string name="tap_to_load_times"><b>Cliceáil amanna a fháil</b></string>
<string name="cannot_schedule_notification">Tá an tram sroichte go luath: Ní féidir fógra a
<string name="tap_to_load_times"><b>Cliceáil chun amanna a fháil</b></string>
<string name="cannot_schedule_notification">Tá an tram le teacht go luath. Ní féidir fógra a
sceideal.
</string>

@@ -94,24 +94,29 @@
-->
<string name="about_title_version">Leagan</string>
<string name="about_title_description">Cur Síos</string>
<string name="about_description">Aipp guthán agus Android Wear a léiríonn eolas fíor-ama don
Luas, córas iarnróid éadrom Bhaile Átha Cliath.</string>
<string name="about_description">Aip ghutháin agus Android Wear a léiríonn eolas fíor-ama don
Luas, córas iarnróid éadroim Bhaile Átha Cliath.</string>
<string name="about_title_license">Ceadúnas Foinse Oscailte</string>
<string name="about_license"><u>GNU General Public License (GPLv3)</u></string>
<string name="about_title_source_bugs_features">Cód foinseach, fabht agus iarratais
speisialta</string>
<string name="about_title_source_bugs_features">Cód foinseach, fabhtanna agus iarratais
speisialta
</string>
<string name="about_source_bugs_features">github.com/thecosmicfrog/luasataglance</string>
<string name="about_developed_by">Cruthaithe ag Aaron Hastings (thecosmicfrog)</string>
<string name="about_irish_translations">Aistriúcháin Gaeilge le Feidhlim Seoighe</string>

<!--
Fares
-->
<string name="fares_instructions">To calculate fares for your journey, select an
<b>Origin</b>, <b>Destination</b> and the number of <b>Adults</b> and <b>Children</b> who
will be travelling.</string>
<string name="fares_instructions">Chun táillí do thurais a ríofa, roghnaigh
<b>Tús</b>, <b>Ceann scríbe</b> agus líon na n<b>Daoine fásta</b> agus na b<b>Páistí</b>
a bheidh ag taisteal.</string>
<string name="fares_note"><b>Note:</b> D\'fhéadadh na fíortháilí bheith diffriúil.
Féach ar <a href="http://www.luas.ie">www.luas.ie</a> le tuilleadh eolais a fháil.</string>
<string name="fares_offpeak">Singil seachbhuaic</string>
<string name="fares_peak">Singil buaic</string>
<string name="fares_title_line">Líne</string>
<string name="fares_title_origin">Tionscnaimh</string>
<string name="fares_title_origin">Tús</string>
<string name="fares_title_destination">Ceann scríbe</string>
<string name="fares_title_adults">Daoine fásta</string>
<string name="fares_title_children">Páistí</string>
@@ -122,14 +127,14 @@
-->
<string name="favourites_title">Ceanáin</string>
<string name="favourites_edit">Eagar</string>
<string name="favourites_none_selected">Tosóidh muid!\n\nBrú an cnap Athraígh ar bharr an
scáileáin chun cuir le do liosta de stadanna Luas ina úsáidtear go minic.</string>
<string name="favourites_none_selected">Tosóimis!\n\nBrú an cnap <b>Athraigh</b> ar bharr an
scáileáin chun cuir le do liosta de stadanna Luas a úsáideann tú go minic.</string>

<!--
Notification
-->
<string name="notification_title">Am le fágáil!</string>
<string name="notification_tram_expected">Beidh do thram ag fágáil ag\u0020</string>
<string name="notification_title">Am duit dul!</string>
<string name="notification_tram_expected">Tiocfaidh do thram i gceann\u0020</string>
<string name="notification_minute">\u0020nóiméad.</string>
<string name="notification_minutes">\u0020nóiméad.</string>

@@ -138,15 +143,15 @@
-->
<string name="notify_set">Sceideal</string>
<string name="notify_title">Socraigh fógra tram</string>
<string name="notify_when">Cén uair ar mhaith leat fógra a fháil faoin tram seo?</string>
<string name="notify_when">Cathain ar mhaith leat fógra a fháil faoin tram seo?</string>
<string name="notify_successful">Fógra sceidealaithe.</string>
<string name="notify_invalid_time">Am mícheart: Tá an tram le sroicheadh roimh sin.</string>
<string name="notify_invalid_time">Am mícheart. Tá an tram le sroicheadh roimhe sin.</string>

<!--
Settings
-->
<string name="pref_title_notifications">Fógraí</string>
<string name="pref_summary_notifications">Beidh tú fógraí a fháil</string>
<string name="pref_summary_notifications">Gheobhaidh tú fógraí</string>
<string name="pref_title_default_stop">Stad Réamhshocraithe</string>

<!--
@@ -253,7 +258,7 @@
</string-array>

<string-array name="array_stops_all">
<item>Aon cheann</item>
<item>Stad ar bith</item>
<item>Iosta na Rinne</item>
<item>Duga Spencer</item>
<item>Cearnóg an Mhéara - CNÉ</item>
@@ -111,11 +111,11 @@
<string name="fares_instructions">To calculate fares for your journey, select an
<b>Origin</b>, <b>Destination</b> and the number of <b>Adults</b> and <b>Children</b> who
will be travelling.</string>
<string name="fares_note" translatable="false"><b>Note:</b> Actual fares may differ. See
<string name="fares_note"><b>Note:</b> Actual fares may differ. See
<a href="http://www.luas.ie">www.luas.ie</a> for full fare details and ticket options.
</string>
<string name="fares_offpeak" translatable="false">Single Off-Peak</string>
<string name="fares_peak" translatable="false">Single Peak</string>
<string name="fares_offpeak">Single Off-Peak</string>
<string name="fares_peak">Single Peak</string>
<string name="fares_title_line">Line</string>
<string name="fares_title_origin">Origin</string>
<string name="fares_title_destination">Destination</string>

0 comments on commit df95a7b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.