Hjælper dig oprette et gratis billede til brug i dit pas, kørekort, dykkercertifikat, etc.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
public
script
test
vendor
.gems
.gitignore
Capfile
LICENSE
README
Rakefile

README

== BilledID

Hjælper dig oprette et gratis billede til brug i dit pas, kørekort, 
dykkercertifikat, etc.

Skal du have taget et pas-foto i en foto-forretning kommer du hurtigt
af med 75-100 kroner for fire billeder.