Skip to content

theill/hurtigmoms

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
db
 
 
doc
 
 
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== Hurtigmoms

= Spørgsmål til revisor

* Hvordan angiver man, at en given faktura er betalt i et andet regnskabs-år?
** Fx, "Faktura 1" sendt d. 24/12-2009 men betalt af kunden d. 20/1-2010
** Fx, "Faktura 1" udstedt af sælger d. 24/12-2009 men betalt af mig d. 20/1-2010

Consider using state plugin:

 http://api.pluginaweek.org/state_machine/


= Unikke features

 * Der foretages automatisk konverering mellem DKK, USD, GBP og EUR så man ikke manuelt behøver at udregne, hvad en faktura lyder på når kontoudskrifter fra banken skal afstemmes. Det gøres helt automatisk.
 * Samlige bilag bliver automatisk arkiveret på Amazon S3 og kan altid hentes ned på den lokale computer.
 * Genkender ord såsom "Beløb", "Total", "Faktura dato" og benytter disse når købs- eller salgs-transaktionen oprettes.
 * Automatisk udligning af "Køb/Betaling" og "Salg/Betaling" transaktioner baseret på regler for samme beloeb/dato interval.


= Ideer

 * Naar en raekke er aktiv, skal den vaere trukket en smule ud som fx det ses paa
  iPhone interfacet, naar man flytter en raekke op/ned
 * Naar en ny raekke tilfoejes skal den vises i toppen men 'head' paa tabellen 
  skal ikke vises over .. den skal vises under


= Upload af bilag til S3 via Uploadify

 * lav en token der kun virker fem minutter (eller lign)
 * indsaet token samt amazon key i formen


= OCR af billeder

 * Konvert til tif via rmagick

require 'rmagick'
image = Magick::Image.read('test.jpg')
image[0].save('test.tif')

 * Benyt "tesseract" for at faa teksten ud af tif billedet

tesseract test.tif test

 * Laes nu indholdet af "test.txt" der indeholder genkendte tekst


= Genkendelse af PDF

 * Installer "pdf-reader" (sudo gem install pdf-reader) fra
  http://github.com/yob/pdf-reader

 * Benyt flg. klasse

class PageTextReceiver
 attr_accessor :content

 def initialize
  @content = []
 end

 # Called when page parsing starts
 def begin_page(arg = nil)
  @content << ""
 end

 # record text that is drawn on the page
 def show_text(string, *params)
  @content.last << string.strip << "|"
 end

 # there's a few text callbacks, so make sure we process them all
 alias :super_show_text :show_text
 alias :move_to_next_line_and_show_text :show_text
 alias :set_spacing_next_line_show_text :show_text

 # this final text callback takes slightly different arguments
 def show_text_with_positioning(*params)
  params = params.first
  params.each { |str| show_text(str) if str.kind_of?(String)}
 end
end

receiver = PageTextReceiver.new
pdf = PDF::Reader.file("test.pdf", receiver, :pages => true, :metadata => false)
puts receiver.content.inspect