Skip to content
Browse files

incremental update

  • Loading branch information...
1 parent 971ec87 commit 55784e6a1a1788715e1d2f8568618f803e4673df thenobody committed Jul 5, 2010
View
2 app/backend/components/QuestionnaireBuilder.php
@@ -72,7 +72,6 @@ private function parseQuestionnaire( $filename )
$questionnaire = new Questionnaire();
$questionnaire->Name = (string) $attributes[ 'name' ];
- $questionnaire->File = $filename;
$questionnaire->Continuous = ( (string) $attributes[ 'continuous' ] == 'true' );
$questionnaire->StatusId = 1;
$questionnaire->setXml( $node );
@@ -168,6 +167,7 @@ private function parseAnswers( AnswerGroup $answerGroup )
$answerModel->Text = ( (string) $attributes[ 'text' ] == 'true' );
$answerModel->Value = (string) $attributes[ 'value' ];
$answerModel->Label = (string) $attributes[ 'label' ];
+ $answerModel->Random = ( (string) $attributes[ 'random' ] == 'true' );
$answerModel->Limit = (int) $attributes[ 'limit' ];
$answerModel->setXml( $answer );
View
4 app/backend/config/base.php
@@ -90,7 +90,6 @@
'props' => array(
'Id' => array( 'id', 'int', array( 'pk'=>true, 'autoIncrement'=>true ) ),
'Name' => array( 'name', 'varchar' ),
- 'File' => array( 'file', 'varchar' ),
'Continuous' => array( 'continuous', 'bool' ),
'StatusId' => array( 'status_id', 'int' ),
),
@@ -158,6 +157,7 @@
'Text' => array( 'text', 'bool' ),
'Value' => array( 'value', 'varchar' ),
'Label' => array( 'label', 'varchar' ),
+ 'Random' => array( 'random_position', 'bool' ),
'Limit' => array( 'answer_limit', 'int' ),
'AnswerGroupId' => array( 'answer_group_id', 'int' ),
),
@@ -203,6 +203,8 @@
'props' => array(
'Id' => array( 'id', 'int', array( 'pk'=>true, 'autoIncrement'=>true ) ),
'Name' => array( 'name', 'varchar' ),
+ 'Regexp' => array( 'rule_regexp', 'varchar' ),
+ 'Not' => array( 'not_modifier', 'bool' ),
),
),
'FilteringOrder' => array(
View
7 app/frontend/components/QuestionGraphNode.php
@@ -65,14 +65,13 @@ public function containsNeighbour( QuestionGraphNode $node )
public function getLastAnsweredChild( Token $token )
{
- if( !$this->hasNeighbours() )
- return false;
+ //if( !$this->hasNeighbours() )
+ // return false;
foreach( $this->getNeighbours() as $node )
{
$question = $node->getQuestion();
-
- $test = $question->hasUserAnswers( $token );
+
if( $question->hasUserAnswers( $token ) )
return $node->getLastAnsweredChild( $token );
}
View
4 app/frontend/components/QuestionnaireDispatcher.php
@@ -56,8 +56,9 @@ private function setNextQuestion( Question $question )
public function prepare()
{
$graph = $this->generateQuestionGraph();
- $this->validateAndSaveAnswers( $graph ); // mega todo
+ $this->validateAndSaveAnswers( $graph );
$nextQuestion = $this->findNextQuestion( $graph );
+
if( $nextQuestion )
$this->setNextQuestion( $nextQuestion );
else
@@ -87,6 +88,7 @@ private function validateAndSaveAnswers( QuestionGraph $graph )
if( $valid )
$this->getDB()->save( $questionnaire );
+
}
private function findNextQuestion( QuestionGraph $graph )
View
4 app/frontend/components/RequestProcessor.php
@@ -17,7 +17,7 @@ public function addAnswers()
if( !$answers )
return;
-
+
foreach( $answers as $answerName => $answerValues )
$this->processAnswer( $answerName, $answerValues );
}
@@ -45,7 +45,7 @@ private function processAnswer( $answerName, $answerValues )
$answer = $answerGroup->getAnswerByName( $answerName, false );
if( !$answer )
throw new EAnswerNotFound( "$name => $value" );
- $txtValue = ( $answer->Text ) ? $value : null;
+ $txtValue = ( $answerGroup->getAnswerType()->Name == 'text' || $answer->Text ) ? $value : null;
$answer->addUserAnswerByToken( $token, $txtValue );
}
}
View
2 app/frontend/components/ValidationProcessor.php
@@ -19,7 +19,7 @@ public function evaluateNode( QuestionGraphNode $node )
$token = $this->getToken();
$graph = $this->getQuestionGraph();
$tree = $this->buildTree( $node );
-
+
return $tree->evaluate( $token, $graph );
}
View
1 app/frontend/config/base.php
@@ -87,7 +87,6 @@
'props' => array(
'Id' => array( 'id', 'int', array( 'pk'=>true, 'autoIncrement'=>true ) ),
'Name' => array( 'name', 'varchar' ),
- 'File' => array( 'file', 'varchar' ),
'Continuous' => array( 'continuous', 'bool' ),
'StatusId' => array( 'status_id', 'int' ),
),
View
7 app/frontend/controllers/Presentation.php
@@ -38,7 +38,12 @@ public function _radio_vertical()
}
- public function _lines()
+ public function _checkbox_vertical()
+ {
+
+ }
+
+ public function _text()
{
}
View
2 app/frontend/models/Answer.php
@@ -30,8 +30,10 @@ public function getUserAnswer( $token, $default = false )
{
$userAnswers = $this->getUserAnswers();
foreach( $userAnswers as $userAnswer )
+ {
if( $userAnswer->getToken() == $token )
return $userAnswer;
+ }
return $default;
}
View
1 app/frontend/views/Presentation/checkbox_verticalSuccess.php
@@ -0,0 +1 @@
+<?php echo WidgetBuilder::getFormTag( $question ); ?>
View
1 app/frontend/views/Presentation/linesSuccess.php
@@ -1 +0,0 @@
-<?php echo "lines<br />"; ?>
View
1 app/frontend/views/Presentation/textSuccess.php
@@ -0,0 +1 @@
+<?php echo WidgetBuilder::getFormTag( $question ); ?>
View
BIN schemas/docs/dotaznik_nakupovanie_2009_3_oprava_hodnot.doc
Binary file not shown.
View
727 schemas/questionnaire.q38.schema.xml
@@ -0,0 +1,727 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE questionnaire SYSTEM "questionaire.schema.dtd">
+<questionnaire name="q38-2010-07-04" continuous="true">
+ <!-- QUESTION N1 -->
+ <question name="n1" template="checkbox_vertical" first="true">
+ Využili ste už niekedy internet k uskutočneniu nákupu?
+ <next-questions>
+ <question name="n2" />
+ <question name="n3" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="" >
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="tovaru" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="služby" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="nie, nevyužil" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <and>
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ <if>
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a3" rule="not-empty" />
+ <and>
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a1" rule="empty" />
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a2" rule="empty" />
+ </and>
+ </if>
+ </and>
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N1 -->
+
+ <!-- QUESTION N2 -->
+ <question name="n2" template="checkbox_vertical">
+ Aké sú dôvody, prečo ste doteraz ešte nevyužili možnosť nákupu tovaru alebo služby cez internet?
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="" >
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="nebol vhodný tovar" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="tovar nie je možné si osobne prezrieť, vyskúšať" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="vysoká cena resp. cena nie je výrazne nižšia ako v klasických obchodoch" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="internetový obchod neposkytol možnosť nákupu tovaru na splátky" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="obávam sa problémov s doručením tovaru" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="nechcem platiť poplatky za doručenie tovaru" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" label="nedôvera k predajcovi" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" label="nedôvera z peňažných transakcií na internete" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" label="nevyznám sa v tom, asi by som to nezvládol/la" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" label="stačia mi kamenné (klasické) obchody" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" label="v nakupovaní cez internet nevidím žiadne výhody v porovnaní s nákupom v klasickom obchode" />
+ <answer name="a12" text="true" value="12" label="iný dôvod:" />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n2" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a3" rule="not-empty" />
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N2 -->
+
+ <!-- QUESTION N3 -->
+ <question name="n3" template="radio_vertical">
+ Prečo ste uprednostnili nákup cez internet oproti nákupu v bežnom (kamennom) obchode? Aký je Váš hlavný motív?
+ <next-questions>
+ <question name="n4" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="internetový obchod ponúka ten istý tovar za nižšiu cenu /nižšia cena/" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="tovar si vyberiem pohodlne z domu /pohodlie/" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="na internete nájdem širšiu ponuku produktov /široká ponuka/" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="tovar mi môže byť doručený domov /možnosť doručenia zásielky/" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="na internete nájdem viac informácií o produkte /dostatok informácii/" />
+ <answer name="a6" text="true" value="6" label="iný dôvod:" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n3" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <and>
+ <or>
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a1" rule="not-empty" />
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a2" rule="not-empty" />
+ </or>
+ <constraint question="n1" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a3" rule="empty" />
+ </and>
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N3 -->
+
+ <!-- QUESTION N4 -->
+ <question name="n4" template="checkbox_vertical">
+ Prečo ste tovar alebo službu nakupovali cez internet?
+ <next-questions>
+ <question name="n5" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="pretože to bolo pohodlnejšie a nemusel som strácať čas behaním po obchodoch" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="pretože tovar bol pre mňa ľahšie dostupný cez internet ako v obchodoch" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="pretože cena tovaru bola nižšia ako v klasickom obchode" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="pretože som dostal výhodné splátky" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="pretože ma tovar na internete zaujal" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" random="true" label="pretože na internete je viac dostupných informácií o tovare" />
+ <answer name="a7" text="true" value="7" label="iný dôvod:" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n4" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N4 -->
+
+ <!-- QUESTION N5 -->
+ <question name="n5" template="radio_vertical">
+ Aký spôsob platby preferujete pri nákupe cez internet?
+ <next-questions>
+ <question name="n6" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="platbu cez internetbanking" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="platbu cez kreditnú kartu (úverová karta)" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="platbu cez debetnú kartu (karta k vášmu osobnému účtu)" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="platbu pri dobierke tovaru" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="objednanie tovaru cez internet a následné vyzdvihnutie objednaného tovaru i platba priamo v predajni" />
+ <answer name="a6" text="true" value="6" label="iný dôvod:" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n5" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N5 -->
+
+ <!-- QUESTION N6 -->
+ <question name="n6" template="radio_vertical">
+ Využili ste už niekedy možnosť platby na splátky pri nákupe cez internet?
+ <next-questions>
+ <question name="n7" />
+ <question name="n8" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="Áno, viackrát" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="Áno, raz" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="Zatiaľ nie, ale uvažujem o tom" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="Zatiaľ nie a ani o tom neuvažujem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n6" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N6-->
+
+ <!-- QUESTION N7 -->
+ <question name="n7" template="radio_vertical">
+ Čo je pre vás rozhodujúce, keď uvažujete o nákupe na splátky?
+ <next-questions>
+ <question name="n8" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="výška akontácie " />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="výška mesačnej splátky" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="počet splátok" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)" />
+ <answer name="a5" text="true" value="5" label="iný dôvod:" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n7" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <or>
+ <constraint question="n6" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a1" rule="not-empty" />
+ <constraint question="n6" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a2" rule="not-empty" />
+ </or>
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N7 -->
+
+ <!-- QUESTION N8 -->
+ <question name="n8" template="radio_vertical">
+ Aký spôsob doručenia tovaru objednanom cez internet preferujete?
+ <next-questions>
+ <question name="n9" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="preferujem doručenie Slovenskou poštou" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="preferujem doručenie kuriérom v stanovenom čase a kvalite za priplatok" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="preferujem doručenie kuriérom v čo najnižšej cene" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="preferujem vyzdvihnutie si tovaru osobne" />
+ <answer name="a5" text="true" value="5" label="preferujem iný spôsob:" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n8" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N8 -->
+
+ <!-- QUESTION N9 -->
+ <question name="n9" template="radio_vertical">
+ Aký prípadný spôsob komunikácie s obchodníkom pri nákupe tovaru cez internet preferujete?
+ <next-questions>
+ <question name="n10" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="telefonický kontakt" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="email" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="diskusné fórum" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="messenger, skype a pod." />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="SMS" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n9" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N9 -->
+
+ <!-- QUESTION N10 -->
+ <question name="n10" template="checkbox_vertical">
+ Na základe akých kritérií sa rozhodujete pri výbere internetového obchodu? Z nasledujúceho zoznamu vyberte 3 kritériá, ktoré považujete Vy osobne za najdôležitejšie.
+ <next-questions>
+ <question name="n11" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="známosť internetového obchodu" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="obľúbenosť internetového obchodu" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="bohatosť sortimentu" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="podrobný popis tovaru s fotografiou" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="pohodlné a jednoduché vyhľadávanie sortimentu" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" random="true" label="dizajn webovej stránky internetového obchodu" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" random="true" label="cena tovaru " />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" random="true" label="spôsob platby v internetovom obchode " />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" random="true" label="možnosť nákupu na splátky" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" random="true" label="predchádzajúce skúsenosti s týmto obchodom" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" random="true" label="odporúčanie známych alebo iných zákazníkov" />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" random="true" label="možnosť vybrať si spôsob doručenia tovaru" />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" random="true" label="výška ceny za doručenie tovaru" />
+ <answer name="a14" text="true" value="14" label="iný" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n10" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N10 -->
+
+ <!-- QUESTION N11 -->
+ <question name="n11" template="radio_vertical">
+ Z akého dôvodu najčastejšie uprednostníte služby jedného internetového obchodu pred iným internetovým obchodom?
+ <next-questions>
+ <question name="n12" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="vyberiem si ten, ktorý ponúka nižšiu cenu /nižšia cena/" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="služby daného internetového obchodu považujem za spoľahlivé (vlastné skúsenosti resp. odporúčanie známych) /spoľahlivé služby/" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="poskytuje vždy aktuálne informácie /aktuálnosť informácií/" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="páčia sa mi spoločenské aktivity tohto obchodu (podpora rôznych projektov)" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="mám možnosť zásielku si vyzdvihnúť aj osobne (neplatím poštovné)" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="vyberiem si ten, ktorý ponúka najkratšiu dodaciu lehotu (dodacia lehota)" />
+ <answer name="a7" text="true" value="7" label="iný dôvod" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n11" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N11 -->
+
+ <!-- QUESTION N12 -->
+ <question name="n12" template="radio_vertical">
+ Je pre vás dôležité, aby internetový obchod, ktorého služby využívate, mal sídlo na Slovensku?
+ <next-questions>
+ <question name="n13" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="áno, uprednostňujem nákup v slovenských internetových obchodoch" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="nie, naopak uprednostňujem nákup v zahraničných internetových obchodoch" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="nie je to pre mňa dôležité, nerozlišujem slovenské a zahraničné internetové obchody" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n12" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N12 -->
+
+ <!-- QUESTION N13 -->
+ <question name="n13" template="radio_vertical">
+ Ktorý internetový obchod navštevujete najčastejšie?
+ <next-questions>
+ <question name="n14" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="amazon.com" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="anarchy.sk" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="audioexpert.sk" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="bartsport.sk" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="brloh.sk" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" random="true" label="datart.sk" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" random="true" label="dvdbest.sk" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" random="true" label="e-bay.com" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" random="true" label="elektroexpert.sk" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" random="true" label="fotoexpert.sk" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" random="true" label="gorila.sk" />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" random="true" label="hej.sk" />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" random="true" label="hop.sk" />
+ <answer name="a14" text="false" value="14" random="true" label="chrono.sk" />
+ <answer name="a15" text="false" value="15" random="true" label="joy.sk" />
+ <answer name="a16" text="false" value="16" random="true" label="martinus.sk" />
+ <answer name="a17" text="false" value="17" random="true" label="nay.sk" />
+ <answer name="a18" text="false" value="18" random="true" label="neckermann.sk" />
+ <answer name="a19" text="false" value="19" random="true" label="pcexpert.sk" />
+ <answer name="a20" text="false" value="20" random="true" label="pixmania.sk" />
+ <answer name="a21" text="false" value="21" random="true" label="quelle.sk" />
+ <answer name="a22" text="false" value="22" random="true" label="ticketportal.sk" />
+ <answer name="a23" text="false" value="23" random="true" label="videoexpert.sk" />
+ <answer name="a24" text="false" value="24" random="true" label="realshop.sk" />
+ <answer name="a25" text="true" value="25" label="iný, vypíšte" />
+ <answer name="a26" text="false" value="26" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n13" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N13 -->
+
+ <!-- QUESTION N14 -->
+ <question name="n14" template="radio_vertical">
+ Ktorý internetový obchod považujete za najlepší?
+ <next-questions>
+ <question name="n15" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="amazon.com" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="anarchy.sk" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="audioexpert.sk" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="bartsport.sk" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="brloh.sk" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" random="true" label="datart.sk" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" random="true" label="dvdbest.sk" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" random="true" label="e-bay.com" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" random="true" label="elektroexpert.sk" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" random="true" label="fotoexpert.sk" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" random="true" label="gorila.sk" />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" random="true" label="hej.sk" />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" random="true" label="hop.sk" />
+ <answer name="a14" text="false" value="14" random="true" label="chrono.sk" />
+ <answer name="a15" text="false" value="15" random="true" label="joy.sk" />
+ <answer name="a16" text="false" value="16" random="true" label="martinus.sk" />
+ <answer name="a17" text="false" value="17" random="true" label="nay.sk" />
+ <answer name="a18" text="false" value="18" random="true" label="neckermann.sk" />
+ <answer name="a19" text="false" value="19" random="true" label="pcexpert.sk" />
+ <answer name="a20" text="false" value="20" random="true" label="pixmania.sk" />
+ <answer name="a21" text="false" value="21" random="true" label="quelle.sk" />
+ <answer name="a22" text="false" value="22" random="true" label="ticketportal.sk" />
+ <answer name="a23" text="false" value="23" random="true" label="videoexpert.sk" />
+ <answer name="a24" text="false" value="24" random="true" label="realshop.sk" />
+ <answer name="a25" text="true" value="25" label="iný, vypíšte" />
+ <answer name="a26" text="false" value="26" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n14" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N14 -->
+
+ <!-- QUESTION N15 -->
+ <question name="n15" template="radio_vertical">
+ Ako hodnotíte všeobecne úroveň internetových obchodov na Slovensku? Úroveň internetových obchodov je
+ <next-questions>
+ <question name="n16" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="veľmi dobrá" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="dobrá" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="zlá" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="veľmi zlá" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n15" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N15 -->
+
+ <!-- QUESTION N16 -->
+ <question name="n16" template="checkbox_vertical">
+ S čím nie ste spokojný pri nákupe na slovenských internetových obchodoch?
+ <next-questions>
+ <question name="n17" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="dodacia doba" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="nedostatočná ponuka tovaru" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="aktuálnosť údajov a informácií na stránke" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="ceny tovaru" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="možnosti vyhľadávania a prehľadnosť na stránke" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="popis tovaru" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" label="spôsob platby" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" label="splátkový systém" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" label="komunikačná podpora" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" label="poštovné a balné" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" label="iné, uveďte: " />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n16" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N16 -->
+
+ <!-- QUESTION N17 -->
+ <question name="n17" template="text">
+ Ktorý druh tovarov alebo služieb podľa Vás chýba na Slovensku v predaji na internete?
+ <next-questions>
+ <question name="n18" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="text" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="a)" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="b)" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="c)" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="d)" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="e)" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n17" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N17 -->
+
+ <!-- QUESTION N18 -->
+ <question name="n18" template="radio_vertical">
+ Zaregistrovali ste na internete za obdobie posledných 6 mesiacov reklamu nejakého slovenského internetového obchodu?
+ <next-questions>
+ <question name="n19" />
+ <question name="n20" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="áno" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="nie" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n18" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N18 -->
+
+ <!-- QUESTION N19 -->
+ <question name="n19" template="radio_vertical">
+ Aké sú dôvody, prečo ste doteraz ešte nevyužili možnosť nákupu tovaru alebo služby cez internet?
+ <next-questions>
+ <question name="n20" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="" >
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="vo forme banneru " />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="kontextová reklama alebo reklama v rámci vyhľadávača" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="reklama formou e-mailu" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="reklama formou článku v tematických časopisoch" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="reklama formou odporúčania - newsletter" />
+ <answer name="a6" text="true" value="6" label="iná forma reklamy, napíšte aká:" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n19" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <constraint question="n18" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a1" rule="not-empty" />
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N19 -->
+
+ <!-- QUESTION N20 -->
+ <question name="n20" template="radio_vertical">
+ Ako často ste nakupovali nejaký tovar alebo službu prostredníctvom internetu v období posledných 6 mesiacov?
+ <next-questions>
+ <question name="n21" />
+ <question name="n22" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="" >
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="1-krát" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="2 až 3-krát" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="4 až 6-krát" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="viac ako 6-krát" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="ani raz" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="neviem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n20" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N20 -->
+
+ <!-- QUESTION N21 -->
+ <question name="n21" template="checkbox_vertical">
+ Čo všetko ste kúpili prostredníctvom internetu v období posledných 6 mesiacov?
+ <next-questions>
+ <question name="n22" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="oblečenie" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="športové vybavenie" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="nábytok, vybavenie domácnosti" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="kozmetiku" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="parfumy" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" label="kvety" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" label="potraviny" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" label="knihy" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" label="videokazety, DVD" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" label="CD, MC, MD" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" label="počítačové hry, Playstation hry" />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" label="darčekové predmety " />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" label="hry a hračky" />
+ <answer name="a14" text="false" value="14" label="elektronika" />
+ <answer name="a15" text="false" value="15" label="hardware" />
+ <answer name="a16" text="false" value="16" label="software" />
+ <answer name="a17" text="false" value="17" label="fotoaparáty a foto príslušenstvo" />
+ <answer name="a18" text="false" value="18" label="auto" />
+ <answer name="a19" text="false" value="19" label="mobilné telefóny a príslušenstvo" />
+ <answer name="a20" text="false" value="20" label="umenie" />
+ <answer name="a21" text="false" value="21" label="zdravotné potreby a služby" />
+ <answer name="a22" text="false" value="22" label="šperky a hodinky" />
+ <answer name="a23" text="false" value="23" label="cestovné zájazdy" />
+ <answer name="a24" text="false" value="24" label="finančné služby" />
+ <answer name="a25" text="false" value="25" label="letenky" />
+ <answer name="a26" text="false" value="26" label="lístky na rôzne podujatia" />
+ <answer name="a27" text="false" value="27" label="vzdelávacie služby" />
+ <answer name="a28" text="true" value="28" label="iné, napíšte aké:" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n21" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <constraint question="n20" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a6" rule="empty" />
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N21 -->
+
+ <!-- QUESTION N22 -->
+ <question name="n22" template="checkbox_vertical">
+ Ktoré z uvedených portálov zameraných na leteckú dopravu, na predaj leteniek a informácie o leteckých spojeniach poznáte?
+ <next-questions>
+ <question name="n23" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="letenky.sk" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="letenky.cz" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="letuska.cz" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="lacneletenky.sk" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="studentagency.sk" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" random="true" label="pelikan.sk" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" random="true" label="ryanair.com" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" random="true" label="travel.sk" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" random="true" label="kolumbus.sk" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" random="true" label="ckm.sk" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" random="true" label="skytravel.sk" />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" random="true" label="condor.sk" />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" random="true" label="malyprinc.sk" />
+ <answer name="a14" text="false" value="14" random="true" label="hviezda.sk" />
+ <answer name="a15" text="true" value="15" label="iné, uveďte aký:" />
+ <answer name="a16" text="false" value="16" label="žiaden z uvedených portálov" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n22" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N22 -->
+
+ <!-- QUESTION N23 -->
+ <question name="n23" template="checkbox_vertical">
+ Vyhľadávali ste už informácie ohľadom leteniek alebo leteckej prepravy cez internet?
+ <next-questions>
+ <question name="n24" />
+ <question name="n25" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="checkbox" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="na internete som si pozeral/-a ceny leteniek" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="na internete som si pozeral/-a možnosť leteckého spojenia do konkrétneho miesta" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="na internete som si rezervoval/-a letenku" />
+ <answer name="a4" text="true" value="4" label="na internete som vyhľadával/-a iné informácie ohľadom leteckej prepravy, uveďte aké:" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="na internete som nehľadal/-a ešte žiadne informácie ohľadom leteniek či leteckej prepravy" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n23" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N23 -->
+
+ <!-- QUESTION N24 -->
+ <question name="n24" template="radio_vertical">
+ Na ktorom portáli najčastejšie vyhľadávate informácie o leteckom spojení, letenkách alebo by ste si rezervovali letenku?
+ <next-questions>
+ <question name="n25" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" random="true" label="letenky.sk" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" random="true" label="letenky.cz" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" random="true" label="letuska.cz" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" random="true" label="lacneletenky.sk" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" random="true" label="studentagency.sk" />
+ <answer name="a6" text="false" value="6" random="true" label="pelikan.sk" />
+ <answer name="a7" text="false" value="7" random="true" label="ryanair.com" />
+ <answer name="a8" text="false" value="8" random="true" label="travel.sk" />
+ <answer name="a9" text="false" value="9" random="true" label="kolumbus.sk" />
+ <answer name="a10" text="false" value="10" random="true" label="ckm.sk" />
+ <answer name="a11" text="false" value="11" random="true" label="skytravel.sk" />
+ <answer name="a12" text="false" value="12" random="true" label="condor.sk" />
+ <answer name="a13" text="false" value="13" random="true" label="malyprinc.sk" />
+ <answer name="a14" text="false" value="14" random="true" label="hviezda.sk" />
+ <answer name="a15" text="true" value="15" label="iné, uveďte aký:" />
+ <answer name="a16" text="false" value="16" label="žiaden z uvedených portálov" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n24" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <and>
+ <constraint question="n23" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a4" rule="empty" />
+ <constraint question="n23" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a5" rule="empty" />
+ </and>
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N24 -->
+
+ <!-- QUESTION N25 -->
+ <question name="n25" template="text">
+ Vymenujte prosim, ktoré slovenské internetove aukcie poznáte
+ <next-questions>
+ <question name="n26" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="text" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="a)" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="b)" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="c)" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="d)" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="e)" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n25" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N25 -->
+
+ <!-- QUESTION N26 -->
+ <question name="n26" template="radio_vertical">
+ Využili ste uz niekedy internetovú aukciu na zakúpenie tovaru?
+ <next-questions>
+ <question name="n27" />
+ </next-questions>
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="radio" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="Áno, viackrát" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="Áno, raz" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="Zatiaľ nie, ale uvažujem o tom" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="Zatiaľ nie a ani o tom neuvažujem" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n24" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N26 -->
+
+ <!-- QUESTION N27 -->
+ <question name="n27" template="text">
+ Vymenujte prosim, ktoré internetové aukcie ste využili za posledných 6 mesiacov?
+ <question-group name="qg1" label="subquestion1">
+ <answer-group name="ag1" type="text" label="">
+ <answer name="a1" text="false" value="1" label="a)" />
+ <answer name="a2" text="false" value="2" label="b)" />
+ <answer name="a3" text="false" value="3" label="c)" />
+ <answer name="a4" text="false" value="4" label="d)" />
+ <answer name="a5" text="false" value="5" label="e)" />
+ </answer-group>
+ </question-group>
+ <validation>
+ <constraint question="n27" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="any" rule="not-empty" />
+ </validation>
+ <filtering>
+ <and>
+ <constraint question="n26" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a3" rule="empty" />
+ <constraint question="n26" question-group="qg1" answer-group="ag1" answer="a4" rule="empty" />
+ </and>
+ </filtering>
+ </question>
+ <!-- #END QUESTION N27 -->
+</questionnaire>
View
1 schemas/questionnaire.schema.dtd
@@ -29,6 +29,7 @@
<!ATTLIST answer text (true|false) "false">
<!ATTLIST answer value CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST answer label CDATA #IMPLIED>
+<!ATTLIST answer random (true|false) "false">
<!ATTLIST not-empty question-group CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST not-empty answer-group CDATA #IMPLIED>

0 comments on commit 55784e6

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.