Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block tiborepcek

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block tiborepcek

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Pinned

 1. This program identifies active window every second and get the name of its process. The name is written to a text file $iniFile in INI format in section “processes” like this: name of a process = s…

  AutoIt

 2. Pohyblivé GIF obrázky, na ktorých sa každé 3 sekundy strieda slovo v dvoch jazykoch. Začínam základnou slovnou zásobou v nemčine. Obrázky môžu slúžiť v mobile ako doplnok k ručne písanému papierové…

  AutoIt

 3. InputBlocker je malý programček, ktorý na určitý čas dokáže zablokovať (zakázať) myš a klávesnicu. Skvelé pri dieťati, ktoré chce pozerať rozprávky a zároveň trieskať do klávesnice/myši/touchpadu. ;)

  AutoIt

 4. Malá násobilka je jednoduchý program, ktorý náhodne vyberá príklady z malej násobilky. Vy zadáte výsledok, program ho skontroluje a ak je správny, priráta zelený bod. Nesprávny výsledok je ohodnote…

  AutoIt

 5. Sčítavanie a odčítavanie 1.1 je programček, ktorý náhodne vyberá príklady na sčítavanie a odčítavanie s výsledkom do 10, do 100 alebo do 1 000. Vy zadáte výsledok, program ho skontroluje a ak je sp…

  AutoIt

 6. Potreboval som jednoduchú, peknú a funkčnú stránku pozostávajúcu iba z textu, ktorá by slúžila ako informácia o prerábke webu. Nikde som zadarmo takú nenašiel, tak som si ju musel napísať sám. :)

  HTML

75 contributions in the last year

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Mon Wed Fri

Contribution activity

September 2019

Created a pull request in dkrivoruchko/ScreenStream that received 1 comment

readme.md - added Contribution part

How to add a new translation...

+10 −0 1 comment

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.