Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Added base64.js for browsers which don't support atob()

  • Loading branch information...
commit af43ad3fa47c8350c3876b7196ea72d5fd424ab1 1 parent 6c415ef
@bfirsh bfirsh authored
Showing with 227 additions and 2 deletions.
  1. +216 −0 test/base64.js
  2. +2 −1  test/benchmark.html
  3. +9 −1 test/benchmark.js
View
216 test/base64.js
@@ -0,0 +1,216 @@
+/*
+Copyright (c) 2008 Fred Palmer fred.palmer_at_gmail.com
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person
+obtaining a copy of this software and associated documentation
+files (the "Software"), to deal in the Software without
+restriction, including without limitation the rights to use,
+copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the
+Software is furnished to do so, subject to the following
+conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be
+included in all copies or substantial portions of the Software.
+
+THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
+EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
+OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
+NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
+HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
+WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
+FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
+OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
+*/
+function StringBuffer()
+{
+ this.buffer = [];
+}
+
+StringBuffer.prototype.append = function append(string)
+{
+ this.buffer.push(string);
+ return this;
+};
+
+StringBuffer.prototype.toString = function toString()
+{
+ return this.buffer.join("");
+};
+
+var Base64 =
+{
+ codex : "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",
+
+ encode : function (input)
+ {
+ var output = new StringBuffer();
+
+ var enumerator = new Utf8EncodeEnumerator(input);
+ while (enumerator.moveNext())
+ {
+ var chr1 = enumerator.current;
+
+ enumerator.moveNext();
+ var chr2 = enumerator.current;
+
+ enumerator.moveNext();
+ var chr3 = enumerator.current;
+
+ var enc1 = chr1 >> 2;
+ var enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
+ var enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
+ var enc4 = chr3 & 63;
+
+ if (isNaN(chr2))
+ {
+ enc3 = enc4 = 64;
+ }
+ else if (isNaN(chr3))
+ {
+ enc4 = 64;
+ }
+
+ output.append(this.codex.charAt(enc1) + this.codex.charAt(enc2) + this.codex.charAt(enc3) + this.codex.charAt(enc4));
+ }
+
+ return output.toString();
+ },
+
+ decode : function (input)
+ {
+ var output = new StringBuffer();
+
+ var enumerator = new Base64DecodeEnumerator(input);
+ while (enumerator.moveNext())
+ {
+ var charCode = enumerator.current;
+
+ if (charCode < 128)
+ output.append(String.fromCharCode(charCode));
+ else if ((charCode > 191) && (charCode < 224))
+ {
+ enumerator.moveNext();
+ var charCode2 = enumerator.current;
+
+ output.append(String.fromCharCode(((charCode & 31) << 6) | (charCode2 & 63)));
+ }
+ else
+ {
+ enumerator.moveNext();
+ var charCode2 = enumerator.current;
+
+ enumerator.moveNext();
+ var charCode3 = enumerator.current;
+
+ output.append(String.fromCharCode(((charCode & 15) << 12) | ((charCode2 & 63) << 6) | (charCode3 & 63)));
+ }
+ }
+
+ return output.toString();
+ }
+}
+
+
+function Utf8EncodeEnumerator(input)
+{
+ this._input = input;
+ this._index = -1;
+ this._buffer = [];
+}
+
+Utf8EncodeEnumerator.prototype =
+{
+ current: Number.NaN,
+
+ moveNext: function()
+ {
+ if (this._buffer.length > 0)
+ {
+ this.current = this._buffer.shift();
+ return true;
+ }
+ else if (this._index >= (this._input.length - 1))
+ {
+ this.current = Number.NaN;
+ return false;
+ }
+ else
+ {
+ var charCode = this._input.charCodeAt(++this._index);
+
+ // "\r\n" -> "\n"
+ //
+ if ((charCode == 13) && (this._input.charCodeAt(this._index + 1) == 10))
+ {
+ charCode = 10;
+ this._index += 2;
+ }
+
+ if (charCode < 128)
+ {
+ this.current = charCode;
+ }
+ else if ((charCode > 127) && (charCode < 2048))
+ {
+ this.current = (charCode >> 6) | 192;
+ this._buffer.push((charCode & 63) | 128);
+ }
+ else
+ {
+ this.current = (charCode >> 12) | 224;
+ this._buffer.push(((charCode >> 6) & 63) | 128);
+ this._buffer.push((charCode & 63) | 128);
+ }
+
+ return true;
+ }
+ }
+}
+
+function Base64DecodeEnumerator(input)
+{
+ this._input = input;
+ this._index = -1;
+ this._buffer = [];
+}
+
+Base64DecodeEnumerator.prototype =
+{
+ current: 64,
+
+ moveNext: function()
+ {
+ if (this._buffer.length > 0)
+ {
+ this.current = this._buffer.shift();
+ return true;
+ }
+ else if (this._index >= (this._input.length - 1))
+ {
+ this.current = 64;
+ return false;
+ }
+ else
+ {
+ var enc1 = Base64.codex.indexOf(this._input.charAt(++this._index));
+ var enc2 = Base64.codex.indexOf(this._input.charAt(++this._index));
+ var enc3 = Base64.codex.indexOf(this._input.charAt(++this._index));
+ var enc4 = Base64.codex.indexOf(this._input.charAt(++this._index));
+
+ var chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
+ var chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
+ var chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;
+
+ this.current = chr1;
+
+ if (enc3 != 64)
+ this._buffer.push(chr2);
+
+ if (enc4 != 64)
+ this._buffer.push(chr3);
+
+ return true;
+ }
+ }
+};
View
3  test/benchmark.html
@@ -16,11 +16,12 @@
<script src="../source/rom.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="../source/ui.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+ <script src="base64.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="benchmark.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(function() {
var currentRepeat = -1;
- var repeatCount = 10;
+ var repeatCount = 1;
var frameCount = 100;
var results = [];
var i;
View
10 test/benchmark.js
@@ -37,7 +37,15 @@ var croomBenchmark = (function() {
This product is not sponsored or endorsed by Nintendo, Ravensburger, Hasbro,
Mattel, Quaker Oats, NBC Universal, GameTek, or Apple.
*/


+
+ // Requires base64.js
+ if (typeof atob === 'undefined') {
+ croomRom = Base64.decode(croomRom);
+ }
+ else {
+ croomRom = atob(croomRom);
+ }
return function() {
var i;
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.