Skip to content
Weblabor Blogmark Chrome extension
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
src
README
README.md
weblabor-blogmark.crx

README.md

Weblabor Blogmark Google Chrome/Chromeium extension

Ez a kiterjesztés TESZT verzió! Használatából eredő károkért a készítő nem vállal felelősséget!

Idézet a http://weblabor.hu/weblabor/segitseg oldalról:

A blogmarkok rövid leírással rendelkező felhívások máshol megjelent tartalmakra. A címüknek a hivatkozott oldal nyelvén kell íródniuk, bár nem kell feltétlenül a hivatkozott oldalon használt címet alkalmazni. A leírásuk mindenképpen magyar nyelvű, lehetőleg objektív megjegyzés; olyan hosszúságú, hogy az egy tooltip területén teljes egészében megjeleníthető legyen. A beküldő saját véleményét a blogmark megjelenése után hozzászólásként kifejtheti, és így eszmecserét kezdeményezhet. A blogmarkok lehetőleg, bár nem feltétlenül aktuális tartalmakra mutatnak.

Képernyőkép

blogmark beküldése képernyőkép

You can’t perform that action at this time.