Skip to content

tikaszvince/WLBlogmark.crx

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
src
 
 
 
 
 
 

Weblabor Blogmark Google Chrome/Chromeium extension

Ez a kiterjesztés TESZT verzió! Használatából eredő károkért a készítő nem vállal felelősséget!

Idézet a http://weblabor.hu/weblabor/segitseg oldalról:

A blogmarkok rövid leírással rendelkező felhívások máshol megjelent tartalmakra. A címüknek a hivatkozott oldal nyelvén kell íródniuk, bár nem kell feltétlenül a hivatkozott oldalon használt címet alkalmazni. A leírásuk mindenképpen magyar nyelvű, lehetőleg objektív megjegyzés; olyan hosszúságú, hogy az egy tooltip területén teljes egészében megjeleníthető legyen. A beküldő saját véleményét a blogmark megjelenése után hozzászólásként kifejtheti, és így eszmecserét kezdeményezhet. A blogmarkok lehetőleg, bár nem feltétlenül aktuális tartalmakra mutatnak.

Képernyőkép

blogmark beküldése képernyőkép

About

Weblabor Blogmark Chrome extension

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published