Randall Leeds tilgovi

Organizations

@okfn @iriscouch @refuge @open211 @hypothesis @hyperstudio @indieweb @openannotation @gunicorn
@tilgovi
Tests
@tilgovi

Mention optional arguments

@tilgovi
Documentation
@tilgovi
Support `detach`
tilgovi deleted branch faster-travis at hypothesis/h
@tilgovi
@tilgovi
 • @tilgovi 20676b2
  Use vanilla diff-match-patch
@tilgovi
 • @tilgovi 9f75c81
  Use vanilla diff-match-patch
@tilgovi
 • @tilgovi e849108
  Add NodeIterator shim for IE
@tilgovi
@tilgovi
@tilgovi
 • @tilgovi 6bb699b
  Remove sauce requirement for testing
@tilgovi
@tilgovi
@tilgovi
@tilgovi
 • @tilgovi 0ac2191
  Configure travis notifications
tilgovi deleted tag v1.0.0-beta1 at tilgovi/node-iterator-shim
@tilgovi
@tilgovi
@tilgovi
 • @tilgovi 26c486d
  Add phantomjs karma launcher
@tilgovi
 • @tilgovi c727873
  Add all the safari versions
@tilgovi