Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
167 lines (166 sloc) 10.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<notes archive-path="roman/tipitaka (mula)/vinayapitaka/parajikapali/veranjakandam-notes.xml">
<note line="3" original="bhagavāti (syā.), dī. ni. 1.157, abbhuggatākārena pana sameti" reference-line="5" id="0">
<extra>, dī. ni. 1.157, abbhuggatākārena pana sameti</extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">bhagavā</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">bhagavāti</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi. Assosi kho verañjo brāhmaṇo – samaṇo khalu, bho, gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi. Taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato – ‘itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā </snippet>
</note>
<note line="12" original="ito paraṃ yāva pārā. 15-16 padakkhiṇaṃ katvā pakkāmīti pāṭho a. ni. 8.11" reference-line="6" id="1">
<type>raw</type>
</note>
<note line="15" original="anabhāvakatā (sī.) anabhāvaṃgatā (syā.)" reference-line="8" id="2">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">anabhāvaṃkatā</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">anabhāvakatā</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">anabhāvaṃgatā</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> – ‘arasarūpo samaṇo gotamo’ti. Ye te, brāhmaṇa, rūparasā saddarasā gandharasā rasarasā phoṭṭhabbarasā te tathāgatassa pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃkatā </snippet>
</note>
<note line="25" original="viriyaṃ (sī. syā.)" reference-line="17" id="3">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">vīriyaṃ</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">viriyaṃ</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">viriyaṃ</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet>Āraddhaṃ kho pana me, brāhmaṇa, vīriyaṃ </snippet>
</note>
<note line="35" original="appamuṭṭhā (sī. syā.)" reference-line="17" id="4">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">asammuṭṭhā</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">appamuṭṭhā</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">appamuṭṭhā</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> ahosi asallīnaṃ, upaṭṭhitā sati asammuṭṭhā </snippet>
</note>
<note line="45" original="atikkantamānussakena (ka.)" reference-line="19" id="5">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">atikkantamānusakena</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">atikkantamānussakena</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet>. So dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena </snippet>
</note>
<note line="54" original="uttarāhakā (sī.)" reference-line="22" id="6">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">uttarāpathakā</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">uttarāhakā</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> kho pana samayena verañjā dubbhikkhā hoti dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Tena kho pana samayena uttarāpathakā </snippet>
</note>
<note line="63" original="assavaṇijā (ka.)" reference-line="22" id="7">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">assavāṇijā</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">assavaṇijā</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> assavāṇijā </snippet>
</note>
<note line="72" original="patthapatthamūlakaṃ (ka.)" reference-line="22" id="8">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">patthapatthapulakaṃ</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">patthapatthamūlakaṃ</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> pañcamattehi assasatehi verañjaṃ vassāvāsaṃ upagatā honti. Tehi assamaṇḍalikāsu bhikkhūnaṃ patthapatthapulakaṃ </snippet>
</note>
<note line="81" original="paññāpessāmāti (sī. syā.)" reference-line="23" id="9">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">paññapessāmāti</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">paññāpessāmāti</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">paññāpessāmāti</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> tathāgatā pucchanti, no anatthasaṃhitaṃ. Anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ. Dvīhi ākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti – dhammaṃ vā desessāma, sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññapessāmāti </snippet>
</note>
<note line="91" original="mahāmoggalāno (ka.)" reference-line="24" id="10">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">mahāmoggallāno</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">mahāmoggalāno</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> kho āyasmā mahāmoggallāno </snippet>
</note>
<note line="100" original="sāyaṇhasamayaṃ (sī.)" reference-line="25" id="11">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">sāyanhasamayaṃ</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">sāyaṇhasamayaṃ</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> kho āyasmato sāriputtassa rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi – katamesānaṃ kho buddhānaṃ bhagavantānaṃ brahmacariyaṃ na ciraṭṭhitikaṃ ahosi; katamesānaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosī’’ti? Atha kho āyasmā sāriputto sāyanhasamayaṃ </snippet>
</note>
<note line="109" original="bhīsanake (ka.)" reference-line="28" id="12">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">bhiṃsanake</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">bhīsanake</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> sāriputta, vessabhū bhagavā arahaṃ sammāsambuddho aññatarasmiṃ bhiṃsanake </snippet>
</note>
<note line="118" original="manasākarittha (ka.)" reference-line="28" id="13">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">manasākattha</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">manasākarittha</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> ceto paricca ovadati anusāsati – ‘evaṃ vitakketha, mā evaṃ vitakkayittha; evaṃ manasikarotha, mā evaṃ manasākattha </snippet>
</note>
<note line="127" original="paññāpeyya (sī. syā.)" reference-line="30" id="14">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">paññapeyya</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">paññāpeyya</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">paññāpeyya</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> Atha kho āyasmā sāriputto uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca – etassa, bhagavā, kālo! Etassa, sugata, kālo! Yaṃ bhagavā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeyya </snippet>
</note>
<note line="137" original="na uddisati (sī.)" reference-line="30" id="15">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">uddisati</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">na uddisati</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet>! Āgamehi tvaṃ, sāriputta! Tathāgatova tattha kālaṃ jānissati. Na tāva, sāriputta, satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeti uddisati </snippet>
</note>
<note line="146" original="vassaṃvutthā (sī. syā. ka.)" reference-line="31" id="16">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">vassaṃvuṭṭhā</alternative>
<alternative source-abbr="sī." source="sri lanka">vassaṃvutthā</alternative>
<alternative source-abbr="syā." source="thai">vassaṃvutthā</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">vassaṃvutthā</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet>, vassaṃvuṭṭhā </snippet>
</note>
<note line="157" original="oṇītapattapāṇiṃ (ka.)" reference-line="32" id="17">
<extra></extra>
<alternatives>
<alternative source-abbr="vri" source="vipassana research institut">onītapattapāṇiṃ</alternative>
<alternative source-abbr="ka." source="cambodian">oṇītapattapāṇiṃ</alternative>
</alternatives>
<type>auto</type>
<snippet> Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena verañjassa brāhmaṇassa nivesanaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena. Atha kho verañjo brāhmaṇo buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ </snippet>
</note>
</notes>
You can’t perform that action at this time.