Gra logiczna dla dwóch osob, w której trzeba odgadnąć kolory pionków przeciwnika. Kolejna wersja jakich sporo w internetach ale ta będzie moja.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.vs/MasterMindApp/v14
MasterMindApp
.gitignore
MasterMindApp.sln
README.md

README.md

Mastermind

Gra logiczna dla dwóch osob, w której trzeba odgadnąć kolory pionków przeciwnika. Kolejna wersja jakich sporo w internetach ale ta będzie moja. http://www.kod-tomasza.pl/