Skip to content
Skrypty mudletowe dla Arkadii
Branch: master
Clone or download
Latest commit a22453e Mar 2, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
sounds
README.md Removed version from readme. Apr 2, 2017
README_MAPPER.md Moved to Mudlet 3.0. Apr 2, 2017
events.txt 3.8 Mar 2, 2018
imie.txt 3.8 Mar 2, 2018
skrypty_master3.xml 3.8 Mar 2, 2018

README.md

Arkadia Skrypty

Pomoc dostępna pod /skrypty
Pomoc do mappera znajduje się tutaj
Wersja, której używasz: sprawdź nagłówek komendy /skrypty.

INSTALACJA

W celu poprawnego działania skryptów, w ustawieniach trzeba włączyć obsługę GMCP! Bez tego skrypty nie będą działać poprawnie. Przed instalacją koniecznie włącz opcję Enable GMCP w ustawieniach (Settings) Mudleta i zrestartuj go.

Instalacja skryptów to najzwyczajniej zainstalowanie pliku skrypty_master.xml.

 1. W Mudlecie w górnym pasku wybieramy Package Manager
 2. Wybieramy na dole Install
 3. Z miejsca, gdzie rozpakowana została paczka wybieramy plik skrypty_master.xml
 4. Restartujemy Mudleta.

Aktualizacja skryptów już po instalacji to: /aktualizuj_skrypty.

Od teraz, w Triggers, Aliases, Scripts oraz Keys (z górnego paska) mamy katalog skrypty_master. Tego folderu nie wolno ruszać. Z każdą aktualizacją, ten katalog jest usuwany i jest instalowany nowy, dlatego też jeśli chce się mieć jakieś własne triggery, aliasy, skrypty i key bindy to koniecznie trzeba to robić poza katalogiem skrypty_master. Na przykład na poniższym screenshocie widać, że mam dwa aliasy. Są one równoległe do skryptów, a nie w folderze skrypty_master.

Własne aliasy

Mając zainstalowane skrypty, można przystąpić do dodania swoich ustawień; ten punkt jest opcjonalny jeśli chcemy mieć możliwość modyfikowania ustawień typu:

 • co znajduje się na dolnej belce;
 • kolorowanie członków poszczególnych gildii;
 • szerokość i długość okna z kondycjami;

i tym podobne.

Sugerowane kolory Arkadiowe (opcjonalnie)

Przygotowany został startowy zestaw kolorów do Arkadii, czyli tekstów, które Arkadia wysyła od razu pokolorowanych. Jest on przyzwoity i stonowany, dzięki czemu gra jest przyjemniesza. Wystarczy poniższe linie przekleić do Mudleta i wysłać do Arkadii:

kolor tekst 248
kolor pozostali 144

kolor cel ataku 218
kolor cel obrony 248
kolor druzyna 189
kolor przeciwnik 218
kolor wrogowie 248
kolor mowa 123
kolor krzyk 123
kolor szept 153
kolor opisy walki 239
kolor krotki opis noca 147
kolor krotki opis dniem 229
kolor opis wyjsc z lokacji 49
kolor emocje do mnie 225

kolor niskie zadane obrazenia 243
kolor srednie zadane obrazenia 243
kolor wysokie zadane obrazenia 243

kolor brak otrzymanych obrazen 243
kolor niskie otrzymane obrazenia 243
kolor srednie otrzymane obrazenia 243
kolor wysokie otrzymane obrazenia 139

kolor niski poziom stanu 208
kolor sredni poziom stanu 11
kolor wysoki poziom stanu 156

USTAWIENIA

Skrypty mają swoje ustawienia, które można załadować za pomocą /laduj imie Komenda /laduj imie ładuje plik o nazwie imie.txt z katalogu profilu Mudleta.

KATALOG PROFILU

Aby dowiedzieć się gdzie siedzi katalog profilu, należy w linii komend w Mudlecie wykonać komendę:

lua getMudletHomeDir()

Zobaczymy coś pokroju:

/Users/nazwa_uzytkownika/.config/mudlet/profiles/Arkadia

Z racji różnic Windows, Linux i OS X, profile są w innych miejscach i trzeba sobie samemu sprawdzić gdzie dany profil się znajduje.

Aby zatem przygotować plik konfiguracyjny do jakiegoś imienia, wystarczy z paczki skopiować plik imie.txt do naszego katalogu profilu i zmienić mu nazwę na przykładowo adremen.txt. W katalogu profilu możemy mieć oczywiście wiele takich plików (najsensowniej jeden plik na jedną postać).

Wpisywanie /laduj imie za każdym razem kiedy włącza się Mudleta lub loguje może być dość uciążliwe, dlatego proponuję zrobić prosty trigger, który będzie nam ładowal ustawienia naszej postaci na konkretny tekst, czyli na przykład: "Witaj, Adremenie. Podaj swe haslo".

Wchodzimy zatem w Triggers i robimy Add Item, następnie w polach wpisujemy (przykładowo dla mojej postaci Adremen)

 • name: Adremen (tutaj można dać cokolwiek, to po prostu nazwa triggera)
 • 0: Witaj, Adremenie. Podaj swe haslo
 • W tym dużym białym polu dodajemy:

scripts_load_config("adremen")

I taki alias sprawi, ze logując się i podając imię adremen, od razu zostanie załadowany plik adremen.txt. Zatem konfigurując to dla innych imion po prostu zamiast adremen użyc trzeba nazwy configu, który jest w waszym katalogu profilu. W 0 oczywiście daje się tekst, który widzi się po podaniu imienia przy logowaniu.

Tak to wygląda dla postaci Adremen.

Konfiguracja triggera

UWAGA:

Czasami jest tak, że tekst wyglżda lekko rozjechany. To znaczy, można to poznać po tym, że widać, że odstępy między tekstem są większe niż normalnie, wtedy podczas zaznaczania tekstu, tekst 'zsuwa' się ze sobą i odstępy są normalne. Jest to błąd Mudletowy. Wystarczy wtedy chwycić za tekst i zaznaczając go przeciagnac na sam dół aby najechać na dolny pasek - wtedy tekst dosunie się i będzie już równo. Po wykonaniu /ui_restart, trzeba zawsze takie coś wykonać.


WALKA

Pomoc znajduje się pod /walka wraz z opisem kompletnego zestawu bindów oraz klikalnych akcji. Prawe górne okno to okno kondycji, gdzie drukowani są wszyscy na lokacji, jeden wiersz na jedną osobę. Pierwszy wiersz to Ty, kolejni to (jeśli jesteś w) drużyna, kolejni to wrogowie i na końcu neutralni. Kolorowanie dość intuicyjne: zieloni to Twoi, fioletowi to wrogowie Twoi/drużyny, czerwony to aktualnie bity przez Ciebie, biali to neutralni. Czerwony znacznik >> przy osobie wskazuje, że ta osoba to cel ataku, zielony znacznik >> to cel obrony.

Opis wiersza wroga:

[ 1][#######] Postac Z -> [@,A,B]

Najpierw jest ID postaci używane w bindach (patrz /walka), później pasek życia, później imię/short, później identyfikatory postaci z drużyny, które biją tę postać (drużynowi są oznaczani A, B, C..., @ to JA).

Wiersz członków drużyny wygląda tak:

[ C][#######] Postac Y -> [2,3,4]

Tutaj inne znaczenie ma jedynie ostatni kawałek - oznacza to, że naszego kolegę/koleżankę z drużyny biją wrogowie o ID 2, 3 i 4.

W oknie kondycji (prawy górny róg) numerowani (pierwsza kolumna) są domyślnie tylko aktualni przeciwnicy. Czyli, praktycznie wszystkie bindy ataku typu /z 2 itp. będą działały tylko na wrogach, z którymi aktualnie już walczymy. Można to zmienić, aby numerować wszystkich (ale wtedy należy uwazać, bo bindy + klikalne akcje na oknie działają na wszystkich). Aby zmienić to należy użyć opcji /numeruj w kliencie. Aby zmienić domyślne ustawienie wraz ze startem Mudleta, w pliku ustawień trzeba zmienić opcję ateam.all_numbering


EKWIPUNEK

Pomoc znajduje się w '/ekwipunek'. W skryptach jest wsparcie lampy - liczenie butelek, przypominanie o dopełnieniu lampy (z bindem). Są też manualne bindy '/zb' i '/zb!'


ZIOŁA

Pomoc znajduje się w /ziola Skrypt potrafi wydrukować wypis co jest w woreczku po zajrzeniu do niego. Potrafi też zbudować bazeę ziół - rozpozna co jest w którym woreczku i będą działały bindy do brania ziół z odpowiednich woreczków (skrypt będzie więdział w których jest ile którego zioła). Jest również komenda do pakowania ziół:

/zapakuj [numer_woreczka] [ziolo]

Czyli przykładowo, mając przy pasie/w ręce 7 woreczków, budujemy sobie bazę. Skrypt rozpozna wszystkie zioła w woreczkach (puste będzie widział jako puste). Załóżmy, że mamy zioła w woreczkach 1, 3, 4, 6, 7 i chcemy zapakować komuś cały woreczek delion. Możemy wykonać:

/zapakuj 2 deliona

drugi woreczek jest pusty.

UWAGA

Po każdej zmianie liczebników woreczków (przykładowo po wzieciu któregoś z plecaka/kupieniu jakiegoś/odłożeniu któregoś) skrypt ma w bazie nieprawidłowe przypisania liczebników woreczków (pierwszy, drugi...) do ziół. Dlatego, przy każdej takiej zmianie trzeba po prostu uruchomić /ziola_buduj - wtedy skrypt pozbiera i zbuduje mapę ziół na nowo.

Skrypt wspiera sytuacje, kiedy mamy przykladowo 10 woreczków, ale tylko 6 z nich przy sobie, czyli przy pasie/w rece (reszta w plecaku), baze zbuduje tylko z tych 6.

Przy ziołach są dwa ważne ustawienia w pliku z ustawieniami. Pierwsza to:

herbs["many_to_int"] = 25

skrypt widząc wiele zoltych jasnych kwiatow w woreczku musi przypisać temu wiele jakąś liczbę. Ustawiam tutaj domyślną liczbę 25, ale można ją dowolnie zmienić (czyli trzeba sprawdzić ile postać widzi w liczebniku, a od jakiej ilości zaczyna się wiele). Druga opcja to:

herbs["full_bag_amount"] = 44

sluży to do pakowania woreczków. Definicja ile to oznacza pełny woreczek, czyli ile ziół zapakuje podczas komendy /zapakuj.


UI

Pomoc znajduje się w /ui. UI to dolna belka oraz okno stanów (prawy górny róg). Należy przejrzeć /ui, jest tam wszystko wyjaśnione.

Poza tym, w pliku z ustawieniami można sobie zdefiniować co ma być gagowane (dodawane [tagi]), co usuwane, a co zostawione tak jak przychodzi z Arkadii.


BINDY

Pomoc znajduje się w /bindy. Kilka przydatnych bindów do wycinania, medytacji, masowej oceny kamieni (czyli zsumuje wartosc wszystkich), kowala itp.


BRONIE

Pomoc znajduje się w /bronie. Można sobie ustawić do trzech pojemników na bronie (lub na tarczę, będzie to pojemnik other albo plecy (opcja gz...)). Ustawienia wszystkich pojemników wraz ze szczegółami jak to zrobić jest w pliku konfiguracyjnym txt.


STATYSTYKI

Są dostępne statystyki parowań, otrzymamych ciosów itp., Statystyki dostępne w /stat.


LICZNIKI

Liczniki zabitych

/zabici - pokazuje zabitych,
/zabici_reset - resetuje licznik zabitych.
/zabici2 - globalni zabici od ostatniego resetu licznika,
/zabici2! - globalni zabici z uwzglednieniem zabitych/dzien,
/zabici2 [data] - log zabitych z [dnia]. Przykładowo: /zabici2 2017/1/22.
/zabici2_reset - resetuje globalny licznik zabitych.

Liczniki postępów
/postepy - pokazuje postępy (czas, wrogowie itp),
/postepy_reset - resetuje licznik postępów.
/postepy2 - globalny licznik postępów od ostatniego resetu,
/postepy2+ - dodaje jeden postep do globalnego licznika,
/postepy2+ [ile] - dodaje [ile] postepow do globalnego licznika. Przykładowo: /postepy2+ 4 doda 4 postepy,
/postepy2- [id] - usuwa wpis z globalnego licznika o tym id. id można znaleźć jako pierwsza kolumna od lewej w /postepy2,
/postepy2_reset - resetuje globalny licznik postepow.

Licznik poziomu (w miejscu, gdzie można medytować)
/licz_poziom


ZBIERANIE Z CIAŁ

Pomoc dostępna w /zbieranie

Domyślnie ustawiona jest opcja, która sprawia, że będzie drukowane powiadomienie kiedy kogoś zabijemy i żeby użyc binda w celu zebrania monet + kamieni. Aby zmienić to należy użyć opcji /zbieranie [numer_opcji] w Mudlecie. Aby zmienić domyślne ustawienie wraz ze startem Mudleta, w pliku ustawień trzeba zmienić opcję:

scripts.inv.collect.current_mode = 3

Dolny pasek zawiera też element Collect, który można klikać i zmieniać opcje.


STATKI/DYLIŻANSE

Działają wszystkie statki. Przy wejściu będzie bind będzie brał pieniądze z pojemnika money, kupował bilet, wsiadał na statek oraz wkładał monety do pojemnika money; przy dopłynięciu zbindowane będzie zejście. Dyliżanse w Imperium działają, wozy/powozy w Ishtar nie wszystkie.

Bindowany jest klawisz [.


POJEMNIKI

Jest wsparcie do pojemników. W ustawieniach są:

-- Domyslna pojemniki do monet (money), kamieni (stones), jedzenia (food),
-- i wszystkiego innego (other)
--
-- Dozwolone wartosci:
-- - 1 (to jest "plecak")
-- - 2 (to jest "torba")
-- - 3 (to jest "worek")
-- - 4 (to jest "sakiewka")
-- - 5 (to jest "mieszek")
-- - 6 (to jest "sakwa")
-- - 7 (to jest "wor")
scripts.inv["money_bag"] = 1
scripts.inv["stones_bag"] = 1
scripts.inv["food_bag"] = 1
scripts.inv["other_bag"] = 1

jak na razie dostępne bindy to wem//wlm (branie/wkładanie monet) oraz wep/wlp (branie/wkładanie paczki).


BAZA

W skryptach znajduje się wsparcie bazy postaci. W katalogu profilu jest plik: Database_scripts.db Ten plik zawiera baze.

Wszystkie komendy i pomoc jest opisana pod /baza. Bazę można pobrać korzystając z komendy /pobierz_baze.

Baza jest budowana następująco:

 • jest możliwość zapisywania/aktualizowania wszystkich osób przedstawiających się na Arkadii. Domyślnie jest to wyłączone, aby włączyć trzeba sobie ustawić scripts.people["updating_names"] = true w ustawieniach;
 • zapisywane jest id lokacji, na której dana osoba się przedstawiła;
 • do NPCów na poczcie jest GPS: po 'obejrzyj tablice' na zielono podświetlą nam się na zielono osoby z paczkami, których lokacje są w bazie. Po wzięciu takiej paczki można ją obejrzeć i pojawi się informacja o /idzdo, która uruchomi chodzik do tej osoby. Jest też możliwy kolor pomarańczowy. Znaczy to, ze w bazie jest więcej niż jedna postać pasujaca. Można zrobić /przeszukaj [imie] i /idzdo [id], gdzie [id] to będzie faktyczne id postaci, do której chcemy iść;
 • wraz ze startem Mudleta, ładowane są triggery pokazujące imiona wszystkich graczy zgildiowanych (za wyjątkiem GP). NPC + osoby GP pojawią się gdy zostaną zobaczone w grze, wtedy jest ładowany ich trigger z bazy danych.

KONTAKT

 1. Na IRCNet: Kanał #arkadia, nick @dzordzyk
 2. Na forum: @Adremen
 3. Temat, w którym można uzyskać pomoc na forum
You can’t perform that action at this time.