Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

executable file 256 lines (165 sloc) 13.2 KB

Arkadia Mapper

Pomoc dostępna pod komendą: '/mapper' Wersja, której używasz: sprawdź nagłówek komendy /skrypty.

INSTALACJA

W celu poprawnego działania skryptów, w ustawieniach trzeba włączyć obsługę GMCP! Bez tego skrypty nie będą działać poprawnie. Przed instalacją koniecznie włącz opcję Enable GMCP w Settings Mudleta i zrestartuj go.

Po instalacji skryptów (patrz README skryptów) Mapper jest już zainstalowany,

Potrzebne jest jedynie kilka kroków do poprawnej konfiguracji:

 1. Pobranie mapy startowej: /pobierz_mape;
 2. Konfiguracja key bindów do chodzenia, aby przemieszczały mapper (opisane w następnym podpunkcie).

Po wykonaniu tego polecenia najlepiej zrestartować Mudleta. Od tego momentu mapa będzie ładowana automatycznie z każdym startem klienta.

Mapa jest umieszczona w katalogu profilu. Ścieżkę, gdzie jest katalog profilu można sprawdzić w Mudlecie wpisując tę komendę:

lua getMudletHomeDir()

Polecenie /pobierz_mape zawsze ściągnie najnowszą mapę z serwera.

Jeśli zrobi się jakieś zmiany to mapę można zapisać poleceniem /zapisz_mape. Analogicznie, jest też /zaladuj_mape kiedy na przykład ktoś wyślę nam inną mapę i chcemy ją załadować w Mudlecie. Przed wykonaniem komendy załadowania, plik map_master.dat należy umieścić najpierw w katalogu profilu.

Key bindy

Jeśli używa się jakichkolwiek kombinacji klawiatorowych do chodzenia (czy to numeryczna czy to jakieś ALT+[klawisz] i tym podobne) to potrzebna jest drobna konfiguracja, gdyż Mapper korzysta z informacji jaki kierunek został wysłany. Tę procedurę wykonuje się tylko raz przy pierwszej instalacji skryptów.

Klikamy w Keys umieszczony na górnym pasku Mudleta, będzie to wyglądało tak:

Konfiguracja triggera

Klikamy Add Item na górnym pasku. UWAGA: key binda trzeba utworzyć w głównym katalogu. To znaczy, nie tworzy się go w katalogu skrypty_master, bo wtedy przy aktualizacji skryptów key bindy te zostaną usunięte. Po kliknięciu Add Item uzupełniamy następujące pola:

 • Name: zachod (dowolna nazwa binda)
 • Command: zostaw puste
 • Key Binding: jakakolwiek_kombinacja_klawiszy. Czyli może to być klawisz na numeryku, wasza kombinacja, cokolwiek co będzie wysyłało w do Arkadii. Przechwytuje się kombinację za pomocą przycisku "Grab New Key")
 • ponizsze biale pole: tutaj MUSI być to co ja mam, czyli:

amap:keybind_pressed("west")

Po wpisaniu tego wszystkiego, ważnym jest aby kliknąć Save Item w lewym górnym rogu oraz Activate - przy nazwie key binda, musi znajdować się zielony ptaszek, oznacza to, że key bind jest aktywny, czyli włączony.

Całość działa tak, że podczas naciśnięcia tego key binda, funkcja amap:keybind_pressed("west") będzie wywołana (nazwy angielskie są KONIECZNE!) i wyśle ona kierunek w do Arkadii. Tak wygląda cały key bind zachod u mnie:

Konfiguracja triggera

Teraz analogicznie trzeba stworzyć key bindy dla wszystkich pozostałych kierunków. Zatem, w key bindzie odpowiedzialnym za wschod, białe dolne pole będzie zawierało:

amap:keybind_pressed("east")

itp.

Poniżej lista tłumaczeń kierunków.

 • północ -> north
 • południe -> south
 • zachód -> west
 • wschód -> east
 • północny-zachód -> northwest
 • północny-wschód -> northeast
 • południowy-zachód -> southwest
 • południowy-wschód -> southeast
 • dół -> down
 • góra -> up

Po dodaniu wszystkich key bindów i ustawieniu pól kodu z odpowiednimi amap:keybind_pressed("[kierunek]"), Mapper będzie działał poprawnie kiedy będziecie używali tych key bindów.

Można sobie też dodać jakiś klawisz, który będzie wysyłał wyjście specjalne widoczne w róży wiatrów. Wystarczy zrobić sobie key bind na jakikolwiek klawisz oraz w polu kodu dać sobie:

compass_click("special1")

Konfiguracja triggera

Analogicznie można zrobić key bindy do 2 oraz 3 przejścia specjalnego z róży wiatrów robiąc key bindy z takimi wywołaniami

compass_click("special2")

albo

compass_click("special3")


TRYBY MAPPERA

Mapper wspiera trzy tryby, ustawia się je za pomocą /mm [nazwa_trybu]

 • draw - rysowanie. Dużo opcji, wszystkie są opisane w /mapper_rys. Rysowanie po kierunkach odbywa się ze standardowym skokiem 2 (/mapper_opcje).
 • follow - mapper będzie śledził chodzenie manualne i drużynę.
 • off - śledzenie i podążanie za drużyną wyłączone.

RYSOWANIE

Mapper dostarcze wiele opcji rysowania: przejścia normalne, specjalne, różne poziomy, notki, bindy, nazwy, opisy itp. Obowiązkowo do zapoznania się: /mapper_rys, /mapper_opcje.


CHODZIK

Pomoc w /mapper. Chodzik można uruchomić na trzy sposoby:

 • dwa razy klikając na lokacji, do której chce się iść (nie działa w opcji rysowania);
 • użyć /idz [nazwa skrotu] - o definiowanych skrótach poniżej;
 • użyć /idz [id lokacji] - id_lokacji można znać np. z wyszukiwarki. Będzie o tym poniżej - można wyszukiwać sobie lokacje poprzez /przeszukaj_mape i /przeszukaj_mape!).

Chodzik jest przerywany natychmiastowo gdy naciśnie się jakiegoś key binda lub cokolwiek na róży wiatrów.


SKRÓTY

/mapper_skroty. Można sobie zdefiniować skrót do poszczególnej lokacji (jej numeru) i ich używać, np.: /idz wyzima_poczta


BINDY

Można sobie bindować na lokacjach jakieś akcje, które są dostępne wtedy pod CTRL+p. Z /mapper_db:

/lok_bind [bind_tekst] ustawi binda do aktualnej lokacji.

UWAGA

Komendy są rozdzielone #, opóźnienia są rozdzielone *. Przykładowo: /lok_bind fuknij#westchnij#usmiech wykona wszystkie trzy komendy na raz.

/lok_bind fuknij#westchnij*0.7#usmiech*2 wykona najpierw fuknij, następnie po 0.7 sekundy wykona westchnij, następnie po 2 sekundach (od czasu wciśnięcia komendy) wykona usmiech. Opóźnienia są liczone względem naciśnięcia komendy. Dlatego jeśli używamy jakiejkolwiek wartości w jednej z komend to wtedy każda następna powinna mieć takie samo lub większe opóźnienie aby wykonała się w odpowiedniej sekwencji.

Domyślnie bindy są pokazywane po wejściu na lokację, można to wyłączyć w ustawieniach albo korzystając z /pokazuj_bindy.


BAZA

Cała pomoc dostępna w /mapper_db.

Nazwy i Opisy

Mapper posiada wsparcie do zapisywania nazw i opisów lokacji. Nazwa to najczęściej krótka nazwa jednoznacznie określająca lokację (np Kuznia w Novigradzie). Opis lokacji to tak naprawdę dobrowolność. Moją intencją przy tworzeniu opisów nie było do długich opisów lokacji, a do utrzymywania np. spisów co można kupić na danej lokacji. Weźmy na przykład Targ w Gelibolu, stoisko z warzywami. Tak to wygląda w mapie startowej:

Tytul lokacji: Targ w Gelibolu, Stragan z Warzywami Opis lokacji:

+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+
| Nazwa towaru                  | mt | zl | sr | md | Ilosc |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+
| zielone jablko                 | 0 | 0 | 2 | 9 |  *** |
| suszona sliwka                 | 0 | 0 | 7 | 7 |  *** |
| fioletowa sliwka                | 0 | 0 | 4 | 6 |  *** |
| zoltawa gruszka                | 0 | 0 | 5 | 7 |  *** |
| pachnaca dojrzala truskawka          | 0 | 0 | 8 | 11 |  *** |
| slodka czeresnia                | 0 | 0 | 1 | 10 |  *** |
| kisc zielonkawych winogron           | 0 | 1 | 13 | 5 |  *** |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+

Czyli jako opisu lokacji użylem 'przejrzyj' z tej lokacji.

To wszystko jest po to, aby móc wyszukiwać lokacje. Są dwie komendy do wyszukiwania: /przeszukaj_mape [tekst] oraz /przeszukaj_mape! [tekst]

/przeszukaj_mape! (wersja z !) różni się jedynie tym, że wypisze wszystkie numery i nazwy lokacji, które zostały znalezione. Wersja bez wykrzyknika wypisze tylko 5 lokacji. Lokacje są wypisywane w kolejności od najbliższej w odległości od tej na której aktualnie się znajduje Mapper. Czyli na przykład przeszukując:

/przeszukaj_mape kuznia

stojąc gdzieś w Novigradzie, uzyska się prawdopodobnie coś takiego:

(mapper): Znalazlem 9 lokacji, najblizszych 5:
5495   | Kuznia w Novigradzie          
5411   | Kuznia w Podgrodziu (Oxenfurt)             
6037   | Kuznia w Rinde            
5199   | Kuznia w Wyzimie             
7272   | Kuznia w Mariborze   

Pierwsza kolumna to numer lokacji, druga kolumna to nazwa lokacji. Można teraz użyc /idz 5495 i wystartuje się z aliasem podążającym do tej lokacji.

Całość oczywiście bazuje na tym, że kuźnie będą nazywane w taki sposób, dlatego warto trzymać sobie jakąś swoją stałą nomenklaturę.

Przeszukiwanie działa zarówno po nazwach jak i po opisach. Czyli na przyklad bazując na pierwszym przykładzie targu, jeśli teraz zrobię coś typu:

/przeszukaj_mape sliwka

to dostanę:

4489   | Targ w Gelibolu, Stragan z owocami  

Aby zobaczyć wszystkie dane lokacji: /lok 4489, wtedy zobaczymy coś takiego:

(mapper): ID lokacji: 4489
(mapper): Rejon lokacji: Polnocna Redania
(mapper): Koordynaty lokacji: 178, 6, 0
(mapper): Waga lokacji: 1
(mapper): Wyjscia z lokacji: 
{}
(mapper): Wyjscia specjalne z lokacji: 
{
 targ = 4478
}
(mapper): Nazwa lokacji: Targ w Gelibolu, Stragan z owocami
(mapper): Opis lokacji:
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+
| Nazwa towaru                  | mt | zl | sr | md | Ilosc |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+
| zielone jablko                 | 0 | 0 | 2 | 9 |  *** |
| suszona sliwka                 | 0 | 0 | 7 | 7 |  *** |
| fioletowa sliwka                | 0 | 0 | 4 | 6 |  *** |
| zoltawa gruszka                | 0 | 0 | 5 | 7 |  *** |
| pachnaca dojrzala truskawka          | 0 | 0 | 8 | 11 |  *** |
| slodka czeresnia                | 0 | 0 | 1 | 10 |  *** |
| kisc zielonkawych winogron           | 0 | 1 | 13 | 5 |  *** |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+
UWAGA

Kiedy dodajemy opis do lokacji który ma więcej niż jedną linię (np. jak ten stragan w Gelibolu), potrzebna jest drobna modyfikacja. Niestety, nie można tego przekleić w takiej formie jak jest drukowane (Mudlet po zobaczeniu końca pierwszej linii weźmie tylko to, wszystkie pozostałe linie wyśle jako komendy do MUDa, a tego nie chcemy). Najprościej można zrobić to tak: skopiować cały ten opis do jakiegoś edytora tekstowego i każdy znak nowej linii zastąpić znakiem \n. Wtedy taki jednolinijkowy tekst dać w argumencie do komendy do ustawiania opisu. Czyli, stojąc na tej lokacji z warzywami, aby ustawić taki opis jak powyżej trzeba użyć:

/lok_opis +------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+\n| Nazwa towaru                  | mt | zl | sr | md | Ilosc |\n+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+\n| zielone jablko                 | 0 | 0 | 2 | 9 |  *** |\n| suszona sliwka                 | 0 | 0 | 7 | 7 |  *** |\n| fioletowa sliwka                | 0 | 0 | 4 | 6 |  *** |\n| zoltawa gruszka                | 0 | 0 | 5 | 7 |  *** |\n| pachnaca dojrzala truskawka          | 0 | 0 | 8 | 11 |  *** |\n| slodka czeresnia                | 0 | 0 | 1 | 10 |  *** |\n| kisc zielonkawych winogron           | 0 | 1 | 13 | 5 |  *** |\n+------------------------------------------------+----+----+----+----+-------+

Ten długi opis (linia po linii) to jedna linijka tutaj. Symbole \n są w miejscu nowych linii. Teraz zadziała to tak, że gdy będziemy drukowali szczegóły lokacji to wszystkie \n zostaną zinterpretowane jako nowe linie, więc wydrukowane zostanie ładnie równy tekst (tak jak powyżej)

Przeszukiwanie działa bez względu na wielkość liter (mając nazwy kuźni jako Kuznia, wyszukiwanie zadziała zarówno po kuznia jak i Kuznia).

Notki

Notki to proste notatki przypominające o czymś. Domyślnie, jeśli wejdzie się na lokację, na której ma się zdefiniowaną notke to ona się pokaże. Aby to wyłączyć trzeba użyć /pokazuj_notki. Ustawienie domyślne można też zmienić korzystąjac z ustawień.

Przeszukiwanie lokacji nie dziala po notkach.


KONTAKT

 1. Na IRCNet: Kanał #arkadia, nick @dzordzyk
 2. Na forum: @Adremen
 3. Temat, w którym można uzyskać pomoc na forum
You can’t perform that action at this time.