Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks.

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.
base fork: tkbremnes/Kompendie-TDT4242
base: 9a6e2f5cdf
...
head fork: tkbremnes/Kompendie-TDT4242
compare: 35185cbb89
Checking mergeability… Don't worry, you can still create the pull request.
  • 2 commits
  • 2 files changed
  • 0 commit comments
  • 1 contributor
Showing with 18 additions and 12 deletions.
  1. +10 −5 Forelesning 08/8.2.md
  2. +8 −7 README.md
View
15 Forelesning 08/8.2.md
@@ -110,13 +110,18 @@ Skiller mellom:
#### Faser i outsourcing:
-_Seleksjon_ : Velge underleverandør.
-_Monitoring_ : Signere kontrakte og følge underleverandørens arbeid til produktet er levert.
-_Fullføring_ : Akseptanse og installering av produktet, og også vedlikehold av produktet i dets levetid.
+* _Seleksjon_ : Velge underleverandør.
+* _Monitoring_ : Signere kontrakte og følge underleverandørens arbeid til produktet er levert.
+* _Fullføring_ : Akseptanse og installering av produktet, og også vedlikehold av produktet i dets levetid.
#### Fordeler og ulemper
-_Fordeler:_ Kostnadsbesparende. Bedre tjenestelevering og kvalitet. Holde tritt med teknologisk innovasjon.
-_Ulemper:_ Firmaer mister kontroll over business-processes og inhouse ekspertise.
+* _Fordeler:_
+ * Kostnadsbesparende.
+ * Bedre tjenestelevering og kvalitet.
+ * Holde tritt med teknologisk innovasjon.
+
+* _Ulemper:_
+ * Firmaer mister kontroll over business-processes og inhouse ekspertise.
## Konklusjon
Flere måter å identifisere og behandle krav på, hver med sine iboende kompleksiteter og avhengigheter.
View
15 README.md
@@ -8,13 +8,14 @@ Kompendiets kapitler er nummerert etter forelesningsnummer. Benyttet syntaks er
Diskusjoner skjer på IRC - #etkultnavn på freenode.
## Kontributører
-[kartoffelmos](http://kartoffelmos.net)
-[ekun](http://glittum.org)
-[aeven](http://www.facebook.com/even.stene)
-[candygirl](https://www.facebook.com/profile.php?id=746475060)
-[Kalinikos](https://www.facebook.com/mathiamo)
-[sondref](https://www.facebook.com/sondre.frisvold)
-[kamuflars](https://www.facebook.com/lars.brovold)
+[kartoffelmos](http://kartoffelmos.net),
+[ekun](http://glittum.org),
+[aeven](http://tobe.atsomepointintime),
+[candygirl](https://www.facebook.com/profile.php?id=746475060),
+[Kalinikos](https://www.facebook.com/mathiamo),
+[sondref](https://www.facebook.com/sondre.frisvold),
+[kamuflars](https://www.facebook.com/lars.brovold) &
+[perry](https://www.facebook.com/alexander.perry)
## For å bygge
How to?

No commit comments for this range

Something went wrong with that request. Please try again.