Finnish national holidays for Emacs calendar
Emacs Lisp Makefile
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Makefile
README.md
loader.el
suomalainen-kalenteri-pkg.el
suomalainen-kalenteri.el

README.md

Suomalaiset merkkipäivät Emacsin kalenteriin

(Finnish national and Christian holidays for Emacs's calendar)

Tietoja

suomalainen-kalenteri.el on ohjelma tai asetustiedosto, jonka avulla Emacs-tekstieditorin kalenteriin saadaan suomalaiset merkkipäivät. Kalenteriin tulevat viralliset suomalaiset merkkipäivät, jotka on julkaistu Helsingin yliopiston almanakkatoimiston kalenterissa.

Asentaminen

Helpoin asennustapa on Melpa-pakettivaraston käyttäminen. Sitä kautta asennus on automaattinen eikä mitään erityistä tarvitse tehdä.

Asentamiseen on myös toinen tapa: suomalainen kalenteri tulee käyttöön, kun tiedoston suomalainen-kalenteri.el sisältämä Emacs Lisp -koodi suoritetaan. Lienee järkevintä asettaa Emacs tekemään se automaattisesti, kun calendar-osa ladataan. Emacsin käynnistystiedostoon ~/.emacs tai ~/.emacs.d/init.el voi lisätä esimerkiksi seuraavanlaisen lausekkeen:

(eval-after-load 'calendar
  '(load "~/hakemistopolku/suomalainen-kalenteri.el" t t))

Lähdekoodi

Ohjelman lähdekoodi ja tämä esittelyteksti on ladattavissa osoitteesta <https://github.com/tlikonen/suomalainen-kalenteri>.

Tekijä ja tekijänoikeus

Tekijä: Teemu Likonen <tlikonen@iki.fi>

PGP: 4E10 55DC 84E9 DFF6 13D7 8557 719D 69D3 2453 9450

Tämä ohjelma on yleistä omaisuutta, eli se on vapaa tekijänoikeuksista. Ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että siitä on hyötyä muille. Ohjelman tekijä ei anna mitään takuuta ohjelman toiminnasta, ei edes lupausta, että se sopii johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.