Permalink
Commits on Feb 19, 2017
 1. Muutetaan PGP-avaimen osoitetta

  committed Feb 19, 2017
Commits on Nov 29, 2015
 1. Lisätään linkki PGP-avaimeen

  committed Nov 29, 2015
Commits on Jun 15, 2014
 1. Versio 2014.6.15

  committed Jun 15, 2014
Commits on May 17, 2014
Commits on Apr 21, 2014
 1. Poistetaan .el-liite loaderista

  Ilman liitettä Emacs kokeilee ensin .elc- ja sitten .el-tiedostoa.
  committed Apr 21, 2014
 2. Versio 2014.4.21

  committed Apr 21, 2014
 3. Poistetaan Marmalade-maininta READMEstä

  Marmalade ei tällä hetkellä toimi kunnolla, eikä tätä ohjelmaa saa
  sieltä.
  committed Apr 21, 2014
 4. Järjestetään merkkipäivät uudelleen

  Käytetään samalla määrittelyyn defconst'ia.
  committed Apr 21, 2014
 5. Poistetaan muut merkkipäivät

  committed Apr 21, 2014
 6. Parannetaan Makefilea

  committed Apr 21, 2014
Commits on Apr 20, 2014
 1. Versio 2014.4.20

  committed Apr 20, 2014
 2. Lisätään Apostoli Johanneksen päivä 27.12.

  Päivä merkitään kalentereihin vain, kun se sattuu sunnuntaille.
  committed Apr 20, 2014
 3. Hiotaan README-tiedostoa

  committed Apr 20, 2014
Commits on Apr 9, 2014
 1. Päivitetään kalenteri vastaamaan almanakkatoimiston kalenteria 2014

  Lisätään romanien kansallispäivä ja eräitä kirkollisia juhlapäiviä.
  Poistetaan eräitä muita päiviä, jotka eivät kuulu almanakkatoimiston
  kalenteriin.
  committed Apr 9, 2014
Commits on Apr 18, 2013
Commits on Apr 17, 2013
Commits on Apr 14, 2013
 1. Poistetaan Version-kohta

  committed Apr 14, 2013
Commits on Dec 26, 2012
 1. Yleiset ja muut merkkipäivät päinvastaiseen järjestykseen

  Muutoksen seuraus: Jos org-agendassa sattuu "yleinen" merkkipäivä
  samalle päivälle kuin "muu" merkkipäivä, näytetään yleinen merkkipäivä
  ensin. Ne ovatkin virallisempia.
  committed Dec 26, 2012
Commits on Dec 6, 2011
 1. Versio 2011.12.06

  committed Dec 6, 2011
Commits on Nov 21, 2011
Commits on Nov 20, 2011