Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
4 contributors

Users who have contributed to this file

@TomNuorivaara-Solita @teemu-solita @jouniso @jaakko-solita
27 lines (25 sloc) 764 Bytes
layout permalink section searchable lang ref title links
page
/ilmoita-oma-sovellus/
Tietoa Palvelusta
true
fi
ilmoita-oma-sovellus
Ilmoita oma sovellus
Sovellukset
/sovellukset
Käyttöehdot
/kayttoehdot

Voit ilmoittaa oman sovelluksesi toimittamalla esittelyn tiedot kuvineen sähköpostilla osoitteeseen digitraffic(a)tmfg.fi tai lähettämällä pull requestin GitHubiin.

Sovellusesittelyyn vaadittavat tiedot

 • Sovelluksen nimi
 • Johdanto
 • Sovellusesittely
 • Sovelluslogo
 • Kehittäjä / julkaisija (ja kotisivu)
 • Liikennetyyppi
 • Käyttöympäristö / sovellusalusta / järjestelmävaatimukset
 • Kieli
 • Hinta
 • Latauslinkki
 • Palautelinkki / -sähköposti
You can’t perform that action at this time.