Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
layout permalink section searchable lang ref title links
page
/kayttoehdot/
Tietoa Palvelusta
true
fi
terms-of-service
Käyttöehdot
Käyttöehdot
/kayttoehdot

Fintrafficin avoimen datan aineistoja koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa. Se antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa aineistoja edelleen joko alkuperäisessä tai muutetussa muodossa. Aineistoja voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Ohjeita lähteen nimeämiseen

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan mukaan tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jaettaessa käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa edelleen, se on varustettava aineiston luojien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla. Nämä tiedot voivat sisältää nimen lisäksi tai sijasta esimerkiksi pseudonyymin tai tavaramerkin.

Fintraffic edellyttää, että nimeämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

Materiaaliin sisältyvä tekijänoikeusmerkintä (copyright notice) on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla . Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää myös materiaalin julkaisuajankohdan ja aineiston version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.

Materiaaliin sisältyvät tavanomaiset vastuuvapausehdot on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Jos materiaalia on muokattu, se täytyy varustaa tätä koskevalla merkinnällä ja liittää muokattuun materiaaliin hyperlinkki alkuperäiseen muokkaamattomaan materiaaliin.

Materiaaliin täytyy liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

Fintraffic voi aina pyytää nimeämistietojen ja tekijänoikeusmerkinnän poistamista niissä rajoissa, kun poistaminen on mahdollista.

Esimerkkejä nimeämiseen

esimerkki

Rata.digitraffic.fi -rajapinnan tietojen käyttö verkkosivulla tai sovelluksessa. Sivulle tai sovellukseen lisätään seuraava teksti linkkeineen:

Liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi CC 4.0 BY

Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.