Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
layout permalink section searchable title lang ref links published
page
/palvelun-esittely/
Tietoa Palvelusta
true
Palvelun esittely
fi
service-overview
Tieliikenne
/tieliikenne
Rautatieliikenne
/rautatieliikenne
Meriliikenne
/meriliikenne
Kehityssuunnitelma
/kehityssuunnitelma
Sovellukset
/sovellukset
Käyttöehdot
/kayttoehdot
Väyläviraston avoin data
true

Digitraffic on Fintrafficin (TMF) palvelu, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikennetietoa Suomen tieverkolta, rautatieliikenteestä ja meriliikenteestä. Liikennetiedot ovat avointa dataa, jota jaetaan avointen rajapintojen kautta. Digitraffic viittaa sanana digitaaliseen liikenteeseen eli liikennettä esittävään malliin.

Kelikamerakuva Tie 12 Tampere, Rantatunnelin suu, itä. Kelikamerakuva Tie 12 Tampere, Rantatunnelin suu, itä.

Digitrafficin kehitys alkoi vuonna 2002 VTT:n ja TKK:n projektista, jossa tavoitteena oli tuottaa entistä parempia liikennetelematiikan palveluja. Käynnistysvaiheen jälkeen Digitraffic siirtyi Tiehallinnon ja sittemmin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hoitoon. Liikennevirasto vastasi palvelun ylläpidosta ja kehityksestä vuosina 2014-2018, jolloin Digitrafficin hyödyntäjäsopimuksista luovuttiin, palvelu siirrettiin pilvipalveluun, tietosisällöstä tehtiin avointa dataa ja palvelu laajennettiin kattamaan rautatie- ja meriliikenteen tietoja.

Digitrafficin jakelemat tiedot perustuvat Fintrafficin, Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämään liikenne- ja olosuhdetietoon. Tietoja kerätään operatiivista toimintaa varten ja jaetaan hyödynnettäväksi avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Tietojen hyödyntäminen on maksutonta eikä edellytä sopimusta Fintrafficin kanssa, mutta tiedon hyödyntäjän on noudatettava avoimen datan [käyttöehtoja](/{{ site.t.terms-of-service.url[page.lang] | prepend:site.baseurl }}).