Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
layout permalink section searchable title lang ref links
page
/tukikanavat/
Tuki
true
Tukikanavat
fi
support-channels

Avoimet kehittäjäyhteisöt toimivat Digitraffic-palvelun kehityksen tukena ja palautekanavana. Yhteisöt toimivat avoimien Google-keskusteluryhmien kautta. Fintrafficin asiantuntijat ja Fintrafficin sovellustoimittajat ovat mukana keskustelussa, joka on kokonaan julkista. Keskusteluryhmien kautta tiedotetaan myös rajapintojen kehityksestä ja käyttökatkoista.