Skip to content
Freeroam gamemode for San Andreas Multiplayer mod, which allows you to play Grand Theft Auto: San Andreas with others.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
database initial commit Apr 15, 2019
filterscripts initial commit Apr 15, 2019
gamemodes initial commit Apr 15, 2019
plugins initial commit Apr 15, 2019
scriptfiles initial commit Apr 15, 2019
.gitignore initial commit Apr 15, 2019
LICENSE.md initial commit Apr 15, 2019
README.md
geolocation.zip initial commit Apr 15, 2019
libmariadb.dll initial commit Apr 15, 2019
log-core.dll initial commit Apr 15, 2019
pawno.zip initial commit Apr 15, 2019
server.cfg initial commit Apr 15, 2019

README.md

Lithuanian Freeroam (SA-MP)

Viskas pritaikyta prie SA-MP 0.3.7 R2-2 Windows versijos, todėl jei norite atsinaujinti arba pasileisti ant CentOS/Debian, gausite susirasti visus reikalingus failus bei plugin'us patys.

Instrukcijos

 1. Susikurkite bei pasileiskite duomenų bazę ir į ją importuokite freeroam.sql failą.
 2. Pakeiskite arba nurodykite prisijungimo duomenis prie duomenų bazės "/gamemodes/main.pwn" faile.
 3. Išarchyvuokite geolocation.zip failą, ir tuomet įkelkite jame esančius geoip.db bei geoip_city.db failus į "/scriptfiles" folderį.
 4. Atsisiųskite SA-MP serverio failus iš SA-MP.com ir įkelkite announce.exe, samp-server.exe ir samp-npc.exe prie freeroam serverio failų.
 5. Galit bandyti pasileisti ir žaisti, jei viską padarėt gerai, turėtu veikti. Gero žaidimo.

Pawno rekomendacija

pawno.exe ir pawncc.exe reiktu paleisti administratoriaus teisemis, nes kitaip paleidus PAWNO gali mesti programines klaidas.

Credits

 • SA-MP Team
 • Rockstar Games
 • Take-Two Interactive
 • Zeex & Yashas (iZCMD Command Processor)
 • BlueG (MySQL Plugin)
 • Incognito (Streamer Plugin)
 • Yagu (Racing System)
 • Whitetiger (Geolocation Include)
 • OstGot (Map Fixes)
 • d0 (mSelection Previews)
 • Everybody else who contributed to this project (credited in main PWN file)
You can’t perform that action at this time.