Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Základy Pythonu 3 - materiály pro výuku

Instalace a spuštění

  1. Je třeba mít nainstalovaný Docker. Návod na instalaci pro Linux, Windows i Mac OS lze najít na oficiálním webu.
  2. Stáhněte si prosím tento repozitář. Zelené tlačítko "Clone or download" > "Download ZIP", alternativně git clone https://github.com/tomasbedrich/skoleni-python.
  3. Stačí spustit docker-compose up (uvnitř adresáře skoleni-python), chvíli počkat a pak kliknout na odkaz, který se objeví v konzoli: Or copy and paste one of these URLs: http://127.0.0.1:8888/?token=xxxxxx
You can’t perform that action at this time.