Materiály pro školení Základy Pythonu 3.
Jupyter Notebook Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Failed to load latest commit information.
data File formats, pickling and databases Jul 25, 2016
img New functions and exceptions examples, minor tweaks Apr 9, 2017
.gitignore Added .gitignore Jul 24, 2016
00-zaklady.ipynb Fixes for basics + new example Apr 9, 2017
01-funkce.ipynb Opraven překlep Apr 13, 2018
02-oop.ipynb Fixed typo Apr 20, 2018
03-vyjimky.ipynb Add context managers + example Feb 25, 2018
04-slozky-soubory-archivy.ipynb Add context managers + example Feb 25, 2018
05-generatory-iteratory.ipynb Rename files to CZ (close #2) Apr 9, 2017
06-dobre-zvyky.ipynb Rename files to CZ (close #2) Apr 9, 2017
07-retezce.ipynb Rename files to CZ (close #2) Apr 9, 2017
08-formaty-souboru.ipynb Rename files to CZ (close #2) Apr 9, 2017
09-databaze-perzistence.ipynb Rename files to CZ (close #2) Apr 9, 2017
10-interakce-os-uzivatel.ipynb Rename files to CZ (close #2) Apr 9, 2017
11-web.ipynb
LICENSE Changed license Feb 12, 2017
Pipfile Add Pipfile, upgrade requirements Feb 25, 2018
Pipfile.lock Add Pipfile, upgrade requirements Feb 25, 2018
README.md Updat readme (close #3) Feb 12, 2017
install.sh Added install script, updated requirements Sep 27, 2016
requirements.txt Add Pipfile, upgrade requirements Feb 25, 2018

README.md

Základy Pythonu 3 - materiály pro výuku

Instalace

Potřebný SW je:

 • Python >= 3.5 (ověříte napsáním python3 --version)
 • PIP >= 8 (ověříte napsáním pip3 --version)
 • Virtualenv (ověříte napsáním python3 -m venv)

Linux (Ubuntu, Debian a podobné)

sudo apt-get install -y git build-essential python3 python3-pip python3-venv
git clone https://github.com/tomasbedrich/skoleni-python
cd skoleni-python

Windows

Stáhněte si instalátor Pythonu z oficiálních stránek. Při instalaci nezapomeňte zaškrtnout Add Python to PATH.

Instalační obrazovka s volbou "Add Python to PATH"

 • Stáhněte si tento repozitář kliknutím na zelené tlačítko Clone or download > Download ZIP v hlavičce této stránky, archiv rozbalte.
 • Otevřete Příkazový řádek (Start > vyhledat: cmd)
 • Opakováním příkazů cd slozka vyhledejte složku se staženými materiály.

OS X

Je dobré mít nainstalované Apple Developer Command Line Tools.

xcode-select --install

Python pak lze nainstalovat buď podobně jako pro Windows, pomocí oficiálního instalátoru, nebo lze použít balíčkovací manažer Homebrew nebo MacPorts.

Instalace pomocí MacPorts:

sudo port selfupdate
sudo port install -y git python35 py35-pip py35-virtualenv
sudo port select --set python3 python35
git clone https://github.com/tomasbedrich/skoleni-python
cd skoleni-python

Spuštění

Tyto příkazy budou vysvětleny na školení. :-)

 • python3 -m venv venv - vytvoří virtuální prostředí
 • source venv/bin/activate - Linux + OS X: aktivuje virtuální prostředí
 • venv\Scripts\activate.bat - Windows: aktivuje virtuální prostředí
 • pip3 install -r requirements.txt - nainstaluje závislosti
 • jupyter notebook - spustí interaktivní prostředí Jupyter