My Raspberry Pi utils and stuff.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
scripts
.gitignore
README.md

README.md

pishtron

Tohle je můj soubor s vtipy-tipy-tricky, kamaráde!

Hodí se vědět

Vlastní příkaz

sudo nano .bash_aliases a tam dát např: alias temp='/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp'

On startup script do crontabu

Pro editaci crontabu v nanu dáme (bez sudo, chcem pro uživatele pi, ne root): crontab -e A pak na konec souboru přidáme řádek (např): @reboot cd /home/pi/; ./scripts/on_startup.sh

Sprovoznovani TFGP

Java 8

V pohodě, na pi je defaultně, a je tam právě jedna alternativa pro javu, tzn v poho. Kdyby nebyla tak se dá vybrat, asi dobrý před installem mavenu dat správnou: sudo update-alternatives --config java

maven

Citlivky to můžou dělat nějak manuálně (spousta tuorialů de vygooglit, asi kvůli velikosti jsem pochopil), mě fungovalo ok klasický: sudo apt-get install maven

testovačka

cd TFGP mvn clean verify

Co jsem tu zatim nastavoval atd

  • Aby ty okraje zmizely v: sudo nano /boot/config.txt (jde ekvivalentně v configu disable overlay myslim)
  • Aby se forcenul jack na output v: sudo raspi-config
  • Aby bylo SSH
  • .. a heslo na pi ucet jiny nez default (t..)
  • crontab @reboot ...

Co chci udelat

  • Rozchodit lego robota krz python jako na zero
  • Udělat temp_logger cytřejc, aby "komprimoval" (tzn nevypisoval) po sobě jdoucí stejný teploty