Skip to content
Permalink
Browse files

Upgrade libs and remove unused

  • Loading branch information...
gre committed Mar 5, 2019
1 parent 64cf3a4 commit a5a33b41d4e777f347b6cdf2efa8437f448b0fc6
Showing with 103 additions and 160 deletions.
  1. +5 −5 demo/package.json
  2. +63 −94 demo/yarn.lock
  3. +5 −6 package.json
  4. +0 −16 src/hw/getAddress/aeternity.js
  5. +0 −2 src/hw/getAddress/index.js
  6. +30 −37 yarn.lock
@@ -3,15 +3,15 @@
"version": "0.1.0",
"private": true,
"dependencies": {
"@ledgerhq/hw-transport": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-transport-u2f": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-transport-web-ble": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-transport-webusb": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-transport": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-transport-u2f": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-transport-web-ble": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-transport-webusb": "^4.43.0",
"@ledgerhq/live-common": "file:..",
"axios": "^0.18.0",
"babel-polyfill": "^6.26.0",
"bignumber.js": "^7.2.1",
"flow-bin": "^0.73.0",
"flow-bin": "^0.94.0",
"material-ui": "^1.0.0-beta.44",
"qrcode": "^1.3.0",
"react": "^16.8.3",
@@ -2,13 +2,6 @@
# yarn lockfile v1


"@aeternity/ledger-app-api@0.0.4":
version "0.0.4"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@aeternity/ledger-app-api/-/ledger-app-api-0.0.4.tgz#79d253b46cc6b0b18ef7cb57c3684bbe7e723c51"
integrity sha512-aXvCJX9fdT/EJbRKBdc2mu8fvvWu80A8JyFdfvS4bsaDOGjBaIfFFYbEpxaXef8TBE5zV8u7RN1PaXDPGeDUZg==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.21.0"

"@babel/code-frame@7.0.0", "@babel/code-frame@^7.0.0", "@babel/code-frame@^7.0.0-beta.35":
version "7.0.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/code-frame/-/code-frame-7.0.0.tgz#06e2ab19bdb535385559aabb5ba59729482800f8"
@@ -893,87 +886,86 @@
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@emotion/utils/-/utils-0.8.2.tgz#576ff7fb1230185b619a75d258cbc98f0867a8dc"
integrity sha512-rLu3wcBWH4P5q1CGoSSH/i9hrXs7SlbRLkoq9IGuoPYNGQvDJ3pt/wmOM+XgYjIDRMVIdkUWt0RsfzF50JfnCw==

"@ledgerhq/devices@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/devices/-/devices-4.41.1.tgz#a5bfa17aa9d0f0dc48506d765356d36edeef1fd9"
integrity sha512-8WDj38iR1Fow2JoEG9w8rJouJcXXObw3KeTrh3fUzZ0qap4o8Q3HIc8i1Hr6XGxAjX64YmtebTJil3HjiNNMtQ==
"@ledgerhq/devices@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/devices/-/devices-4.43.0.tgz#5a26b2d74df52677021796c389ac49b1ddf4bed4"
integrity sha512-vU3a3sSavcm8cHkBXHQnxYAm0fay/rigUvh4kam9dSf3wfJMFP/bnymGfjJQyupxroVtgmjw55juFuBQho38Cw==
dependencies:
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"

"@ledgerhq/errors@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/errors/-/errors-4.41.1.tgz#8047464bf81c755dc7239b0ffb73fbf17a1c97aa"
integrity sha512-MKYzYNT5AKKZu2Ss0QrMXUS7Zri1F0HpNI3yKGjnhXEVxtr2fvxFXKgqdw7sdo+cLtkbNTJhiclemt0e0HtL0Q==
"@ledgerhq/errors@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/errors/-/errors-4.43.0.tgz#f5dd100952ab7da384a06b1e213a2cb21c712677"
integrity sha512-XEO6XCvXskerddJinAraembl5dWdOV1My1JrclEAALvPdXuU+OVUdAjesXZV08WHnL8pIkixJIgk9QogcyA+NQ==

"@ledgerhq/hw-app-btc@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-btc/-/hw-app-btc-4.41.1.tgz#7fc4c3bf43b553131b21df7634277f3d3238e851"
integrity sha512-uFxY3D/WdYpJRX2uaunW05+gU/GMjO5vR+S6Y3pfimsNIRGG6ihyJTp6t7KfkChEbRw9eIKFhJwGkCli9um8qA==
"@ledgerhq/hw-app-btc@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-btc/-/hw-app-btc-4.43.0.tgz#99b20b0e85ffe8cc2eaf8b0de5bf7becf2feb8dc"
integrity sha512-fPIhIeSH1Z9hZP288MdKD7leRCe4iluulJeEpoTOgKrYWjb9EhnBdlTDsuqJcCs0Qw7lP1/arV2ToueOPSo9xw==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
create-hash "^1.1.3"

"@ledgerhq/hw-app-eth@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-eth/-/hw-app-eth-4.41.1.tgz#286777a5620fde5cfa23de3dab43600bcd95df55"
integrity sha512-G38appZPtScWZzgZnDo6+hh9MUwJxWIaAbTng0Y+ravulSjrwJgOYPUQ+rEbkt0tej5t7lcsev7CQHMxFageEQ==
"@ledgerhq/hw-app-eth@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-eth/-/hw-app-eth-4.43.0.tgz#fcbb162b044b80a140bc99562b5902a48b23e1a4"
integrity sha512-PjwOWPujQ3Mj3WhoQBUUOt8yoSKjgb7BRpfN/7V0xR4on2WvIJlgst30JT/occhkCPnqhfW/+veZuRa82I38Fg==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"

"@ledgerhq/hw-app-xrp@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-xrp/-/hw-app-xrp-4.41.1.tgz#9134cce5d53a6c904730d22f38c4c9c7f91311e0"
integrity sha512-HLtKGDXoBbUUPLh9t3Ah0jrD8xy1R/SVg+1L8h3LX2r3f7y0PHPFKP14LwNlNMFnzPyDXUZHzLlALsz5iciDpg==
"@ledgerhq/hw-app-xrp@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-xrp/-/hw-app-xrp-4.43.0.tgz#1963866829f3070d987cd545637bf1890f6ec981"
integrity sha512-3p8WXeBcGeaSc4jHwCr8BRoOmOWixRmmNOaKNZ1hbl5gZdeok+faobKgDT+wezOATgV/gtyTNaoLroHcTvm/uA==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
bip32-path "0.4.2"

"@ledgerhq/hw-transport-u2f@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport-u2f/-/hw-transport-u2f-4.41.1.tgz#b6e51063ed13204d26b44bb9a7034e1fb83800cd"
integrity sha512-dWfWR7hHJh6pMfytlwmnKtr/0Sm3XJ5D/Ml/oEVgBC7LtClO0fVIu1MmnBWcTB1it3G0aQgu/7ptjxHnUInlpA==
"@ledgerhq/hw-transport-u2f@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport-u2f/-/hw-transport-u2f-4.43.0.tgz#bccca5154745f37275a0a08a0f6456a7524b0670"
integrity sha512-YW4xOSMjf5s/KJuZj+4LXqhnNNT1Nb+Af9x0c2/eDAsHK9ISfuQMsZ8yVZ4YXC1uMfVDh7iBv3dTI3JwXitErw==
dependencies:
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
u2f-api "0.2.7"

"@ledgerhq/hw-transport-web-ble@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport-web-ble/-/hw-transport-web-ble-4.41.1.tgz#5d54eb1424ef45fc66c98cae07771a568c39e521"
integrity sha512-4XfZ1mCUQ1y+/VdXzHaDY5FQxIRrcmZqJeYh4LZQr7nZKoHClB2VkjnOmBO/fkh4asvgOp6fUqTg0DJCEzKsuw==
"@ledgerhq/hw-transport-web-ble@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport-web-ble/-/hw-transport-web-ble-4.43.0.tgz#d5f12074b41d2309904e410fe048d4140e4fd9d6"
integrity sha512-PFIvDnCnQKL9zwAwLpKBYuzEC/s6iQij3+SFX/CZot5PbKvNSnTLd23G7qcawsSh+szrV26KO3ZsQZxzPEPAxw==
dependencies:
"@ledgerhq/devices" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/devices" "^4.43.0"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
rxjs "^6.4.0"

"@ledgerhq/hw-transport-webusb@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport-webusb/-/hw-transport-webusb-4.41.1.tgz#4152598644822e4ae5a68b4130133b62b1fd22cf"
integrity sha512-nVYZRu4dbmlfcmxBOntc8XKYSN+JiXi3c38ZtMkkd5nv3W+lGtJVWsGGdgTNrDO8h7Od+OMp8O6lBjybrWdAzQ==
"@ledgerhq/hw-transport-webusb@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport-webusb/-/hw-transport-webusb-4.43.0.tgz#7fde5382b71fea9a11912cedd8f5aae86dea4bd4"
integrity sha512-EvRSVq94BW00hml0qAVvVeR5GiQAlj/X05mmojVuMzptQJSA7bFSm+r9w00L7nKGBT50kfAqaaqlvfpNDpLXpw==
dependencies:
"@ledgerhq/devices" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/devices" "^4.43.0"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"

"@ledgerhq/hw-transport@^4.21.0", "@ledgerhq/hw-transport@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport/-/hw-transport-4.41.1.tgz#1c5cfa38a87d58bbb9fcc9fa0b4e8763365afeb9"
integrity sha512-0Q4djKCebQ0EAtkrYtD5vN7az580RY0LG3hzDwUabN8EqLWdSJElgB6OfYJk+wHUZAnVNFwXKRZ15cCFdbXExw==
"@ledgerhq/hw-transport@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport/-/hw-transport-4.43.0.tgz#6d4d82250316b1d533f5bd291f254439c3964095"
integrity sha512-6Rox3yYLaZGANPgNeD1evSlnzYwCDIFLYx5As5A1swsXGwEtbXSlHf4RLwPKL+QDqcUNkInrDoOmb5a3ikg2ww==
dependencies:
"@ledgerhq/devices" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/devices" "^4.43.0"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"
events "^3.0.0"

"@ledgerhq/live-common@file:..":
version "4.21.0"
dependencies:
"@aeternity/ledger-app-api" "0.0.4"
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-app-btc" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-app-eth" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-app-xrp" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
version "4.22.0"
dependencies:
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-app-btc" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-app-eth" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-app-xrp" "^4.43.0"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
bignumber.js "^7.2.1"
compressjs gre/compressjs#hermit
eip55 "^1.0.3"
@@ -4474,10 +4466,10 @@ flatten@^1.0.2:
resolved "https://registry.yarnpkg.com/flatten/-/flatten-1.0.2.tgz#dae46a9d78fbe25292258cc1e780a41d95c03782"
integrity sha1-2uRqnXj74lKSJYzB54CkHZXAN4I=

flow-bin@^0.73.0:
version "0.73.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/flow-bin/-/flow-bin-0.73.0.tgz#da1b90a02b0ef9c439f068c2fc14968db83be425"
integrity sha512-fNk2zBPSQ7X3PbQC+SqG68zps7zs2V+IDoW/E8jm2nM5MfYtN0jJKsoBtN8FuQJ1yoIHxWTFNG04aEKgl7pM2A==
flow-bin@^0.94.0:
version "0.94.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/flow-bin/-/flow-bin-0.94.0.tgz#b5d58fe7559705b73a18229f97edfc3ab6ffffcb"
integrity sha512-DYF7r9CJ/AksfmmB4+q+TyLMoeQPRnqtF1Pk7KY3zgfkB/nVuA3nXyzqgsIPIvnMSiFEXQcFK4z+iPxSLckZhQ==

flush-write-stream@^1.0.0:
version "1.0.3"
@@ -8871,12 +8863,7 @@ react-inspector@^2.3.0:
babel-runtime "^6.26.0"
is-dom "^1.0.9"

react-is@^16.3.1:
version "16.4.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/react-is/-/react-is-16.4.1.tgz#d624c4650d2c65dbd52c72622bbf389435d9776e"
integrity sha512-xpb0PpALlFWNw/q13A+1aHeyJyLYCg0/cCHPUA43zYluZuIPHaHL3k8OBsTgQtxqW0FhyDEMvi8fZ/+7+r4OSQ==

react-is@^16.3.2:
react-is@^16.3.1, react-is@^16.3.2:
version "16.5.2"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/react-is/-/react-is-16.5.2.tgz#e2a7b7c3f5d48062eb769fcb123505eb928722e3"
integrity sha512-hSl7E6l25GTjNEZATqZIuWOgSnpXb3kD0DVCujmg46K5zLxsbiKaaT6VO9slkSBDPZfYs30lwfJwbOFOnoEnKQ==
@@ -9036,17 +9023,7 @@ react-transition-group@^2.2.1:
prop-types "^15.6.2"
react-lifecycles-compat "^3.0.4"

react@*:
version "16.6.3"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/react/-/react-16.6.3.tgz#25d77c91911d6bbdd23db41e70fb094cc1e0871c"
integrity sha512-zCvmH2vbEolgKxtqXL2wmGCUxUyNheYn/C+PD1YAjfxHC54+MhdruyhO7QieQrYsYeTxrn93PM2y0jRH1zEExw==
dependencies:
loose-envify "^1.1.0"
object-assign "^4.1.1"
prop-types "^15.6.2"
scheduler "^0.11.2"

react@^16.8.3:
react@*, react@^16.8.3:
version "16.8.3"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/react/-/react-16.8.3.tgz#c6f988a2ce895375de216edcfaedd6b9a76451d9"
integrity sha512-3UoSIsEq8yTJuSu0luO1QQWYbgGEILm+eJl2QN/VLDi7hL+EN18M3q3oVZwmVzzBJ3DkM7RMdRwBmZZ+b4IzSA==
@@ -9692,14 +9669,6 @@ saxes@^3.1.3:
dependencies:
xmlchars "^1.3.1"

scheduler@^0.11.2:
version "0.11.2"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/scheduler/-/scheduler-0.11.2.tgz#a8db5399d06eba5abac51b705b7151d2319d33d3"
integrity sha512-+WCP3s3wOaW4S7C1tl3TEXp4l9lJn0ZK8G3W3WKRWmw77Z2cIFUW2MiNTMHn5sCjxN+t7N43HAOOgMjyAg5hlg==
dependencies:
loose-envify "^1.1.0"
object-assign "^4.1.1"

scheduler@^0.13.3:
version "0.13.3"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/scheduler/-/scheduler-0.13.3.tgz#bed3c5850f62ea9c716a4d781f9daeb9b2a58896"
@@ -32,12 +32,11 @@
"react": "*"
},
"dependencies": {
"@aeternity/ledger-app-api": "0.0.4",
"@ledgerhq/errors": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-app-btc": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-app-eth": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-app-xrp": "^4.41.1",
"@ledgerhq/hw-transport": "^4.41.1",
"@ledgerhq/errors": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-app-btc": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-app-eth": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-app-xrp": "^4.43.0",
"@ledgerhq/hw-transport": "^4.43.0",
"bignumber.js": "^7.2.1",
"compressjs": "gre/compressjs#hermit",
"eip55": "^1.0.3",

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -7,13 +7,11 @@ import {
UserRefusedAddress
} from "@ledgerhq/errors";

import aeternity from "./aeternity";
import bitcoin from "./btc";
import ethereum from "./ethereum";
import ripple from "./ripple";

export const perFamily: { [_: string]: Resolver } = {
aeternity,
bitcoin,
ethereum,
ripple
@@ -2,13 +2,6 @@
# yarn lockfile v1


"@aeternity/ledger-app-api@0.0.4":
version "0.0.4"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@aeternity/ledger-app-api/-/ledger-app-api-0.0.4.tgz#79d253b46cc6b0b18ef7cb57c3684bbe7e723c51"
integrity sha512-aXvCJX9fdT/EJbRKBdc2mu8fvvWu80A8JyFdfvS4bsaDOGjBaIfFFYbEpxaXef8TBE5zV8u7RN1PaXDPGeDUZg==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.21.0"

"@babel/code-frame@7.0.0-beta.44":
version "7.0.0-beta.44"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/code-frame/-/code-frame-7.0.0-beta.44.tgz#2a02643368de80916162be70865c97774f3adbd9"
@@ -773,48 +766,48 @@
lodash "^4.17.10"
to-fast-properties "^2.0.0"

"@ledgerhq/devices@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/devices/-/devices-4.41.1.tgz#a5bfa17aa9d0f0dc48506d765356d36edeef1fd9"
integrity sha512-8WDj38iR1Fow2JoEG9w8rJouJcXXObw3KeTrh3fUzZ0qap4o8Q3HIc8i1Hr6XGxAjX64YmtebTJil3HjiNNMtQ==
"@ledgerhq/devices@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/devices/-/devices-4.43.0.tgz#5a26b2d74df52677021796c389ac49b1ddf4bed4"
integrity sha512-vU3a3sSavcm8cHkBXHQnxYAm0fay/rigUvh4kam9dSf3wfJMFP/bnymGfjJQyupxroVtgmjw55juFuBQho38Cw==
dependencies:
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"

"@ledgerhq/errors@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/errors/-/errors-4.41.1.tgz#8047464bf81c755dc7239b0ffb73fbf17a1c97aa"
integrity sha512-MKYzYNT5AKKZu2Ss0QrMXUS7Zri1F0HpNI3yKGjnhXEVxtr2fvxFXKgqdw7sdo+cLtkbNTJhiclemt0e0HtL0Q==
"@ledgerhq/errors@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/errors/-/errors-4.43.0.tgz#f5dd100952ab7da384a06b1e213a2cb21c712677"
integrity sha512-XEO6XCvXskerddJinAraembl5dWdOV1My1JrclEAALvPdXuU+OVUdAjesXZV08WHnL8pIkixJIgk9QogcyA+NQ==

"@ledgerhq/hw-app-btc@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-btc/-/hw-app-btc-4.41.1.tgz#7fc4c3bf43b553131b21df7634277f3d3238e851"
integrity sha512-uFxY3D/WdYpJRX2uaunW05+gU/GMjO5vR+S6Y3pfimsNIRGG6ihyJTp6t7KfkChEbRw9eIKFhJwGkCli9um8qA==
"@ledgerhq/hw-app-btc@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-btc/-/hw-app-btc-4.43.0.tgz#99b20b0e85ffe8cc2eaf8b0de5bf7becf2feb8dc"
integrity sha512-fPIhIeSH1Z9hZP288MdKD7leRCe4iluulJeEpoTOgKrYWjb9EhnBdlTDsuqJcCs0Qw7lP1/arV2ToueOPSo9xw==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
create-hash "^1.1.3"

"@ledgerhq/hw-app-eth@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-eth/-/hw-app-eth-4.41.1.tgz#286777a5620fde5cfa23de3dab43600bcd95df55"
integrity sha512-G38appZPtScWZzgZnDo6+hh9MUwJxWIaAbTng0Y+ravulSjrwJgOYPUQ+rEbkt0tej5t7lcsev7CQHMxFageEQ==
"@ledgerhq/hw-app-eth@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-eth/-/hw-app-eth-4.43.0.tgz#fcbb162b044b80a140bc99562b5902a48b23e1a4"
integrity sha512-PjwOWPujQ3Mj3WhoQBUUOt8yoSKjgb7BRpfN/7V0xR4on2WvIJlgst30JT/occhkCPnqhfW/+veZuRa82I38Fg==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"

"@ledgerhq/hw-app-xrp@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-xrp/-/hw-app-xrp-4.41.1.tgz#9134cce5d53a6c904730d22f38c4c9c7f91311e0"
integrity sha512-HLtKGDXoBbUUPLh9t3Ah0jrD8xy1R/SVg+1L8h3LX2r3f7y0PHPFKP14LwNlNMFnzPyDXUZHzLlALsz5iciDpg==
"@ledgerhq/hw-app-xrp@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-app-xrp/-/hw-app-xrp-4.43.0.tgz#1963866829f3070d987cd545637bf1890f6ec981"
integrity sha512-3p8WXeBcGeaSc4jHwCr8BRoOmOWixRmmNOaKNZ1hbl5gZdeok+faobKgDT+wezOATgV/gtyTNaoLroHcTvm/uA==
dependencies:
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.41.1"
"@ledgerhq/hw-transport" "^4.43.0"
bip32-path "0.4.2"

"@ledgerhq/hw-transport@^4.21.0", "@ledgerhq/hw-transport@^4.41.1":
version "4.41.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport/-/hw-transport-4.41.1.tgz#1c5cfa38a87d58bbb9fcc9fa0b4e8763365afeb9"
integrity sha512-0Q4djKCebQ0EAtkrYtD5vN7az580RY0LG3hzDwUabN8EqLWdSJElgB6OfYJk+wHUZAnVNFwXKRZ15cCFdbXExw==
"@ledgerhq/hw-transport@^4.43.0":
version "4.43.0"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/@ledgerhq/hw-transport/-/hw-transport-4.43.0.tgz#6d4d82250316b1d533f5bd291f254439c3964095"
integrity sha512-6Rox3yYLaZGANPgNeD1evSlnzYwCDIFLYx5As5A1swsXGwEtbXSlHf4RLwPKL+QDqcUNkInrDoOmb5a3ikg2ww==
dependencies:
"@ledgerhq/devices" "^4.41.1"
"@ledgerhq/errors" "^4.41.1"
"@ledgerhq/devices" "^4.43.0"
"@ledgerhq/errors" "^4.43.0"
events "^3.0.0"

"@octokit/rest@^15.2.6":

0 comments on commit a5a33b4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.