Právnické výpočty a pomůcky
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
collect
external
fonts
legal
lib
log
patches
repo
scripts
tests
.coveragerc
.gitignore
.travis.yml
.travis_id_rsa.enc
LICENSE
MANIFEST.in
README
activate
manage.py
requirements.txt
setup.py
sphinx.conf

README

===============
LEGAL.PECINA.CZ
===============

(C) 2011-18 Tomáš Pecina <tomas@pecina.cz>, GNU General Public License Version 3


LEGAL.PECINA.CZ je webová aplikace v Pythonu/Djangu realisující soubor pomůcek
pro právnickou praxi.

Pro instalaci musíte vytvořit soubor common/secrets.py, obsahujcí tyto dva
řádky:

	DBPASSWD = <heslo k vaší databasi>
	SECKEY = <tajný klíč pro aplikaci>

Rovněž budete pravděpodobně muset upravit soubor common/wsgi.py, jehož obsah je
závislý na konkrétních podmínkách instalace na vašem serveru, případně změnit
nastavení v souboru common/settings.py.

Pro správnou funkci systému je nutné volat každou minutu cron job:

        ./manage.py cron common run

Po rebootu (např. pomocí @reboot v crontab) je vhodné hromadně zrušit zámky:

        ./manage.py cron common unlock

Živá instalace aplikace je k disposici na adrese <https://legal.pecina.cz/>.