Skip to content

tompecina/legal

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===============
LEGAL.PECINA.CZ
===============

(C) 2011-18 Tomáš Pecina <tomas@pecina.cz>, GNU General Public License Version 3


LEGAL.PECINA.CZ je webová aplikace v Pythonu/Djangu realisující soubor pomůcek
pro právnickou praxi.

Pro instalaci musíte vytvořit soubor common/secrets.py, obsahujcí tyto dva
řádky:

	DBPASSWD = <heslo k vaší databasi>
	SECKEY = <tajný klíč pro aplikaci>
	MAPKEY = <klíč pro Google Maps API>

Rovněž budete pravděpodobně muset upravit soubor common/wsgi.py, jehož obsah je
závislý na konkrétních podmínkách instalace na vašem serveru, případně změnit
nastavení v souboru common/settings.py.

Pro správnou funkci systému je nutné volat každou minutu cron job:

        ./manage.py cron common run

Po rebootu (např. pomocí @reboot v crontab) je vhodné hromadně zrušit zámky:

        ./manage.py cron common unlock

Živá instalace aplikace je k disposici na adrese <https://legal.pecina.cz/>.

About

Právnické výpočty a pomůcky

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published