Permalink
Browse files

Initial commit.

  • Loading branch information...
1 parent d58344c commit a72cb49b5b0ebc33bcfff1ea5b52ba0b19dac547 @tonytomov committed May 1, 2009
View
@@ -0,0 +1,89 @@
+/*Grid*/
+.ui-jqgrid {position: relative; font-size:11px;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-view {position: relative;left:0px; top: 0px; padding: .0em;}
+/* caption*/
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-titlebar {padding: .3em .2em .2em .3em; position: relative; border-left: 0px none;border-right: 0px none; border-top: 0px none;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-title { float: left; margin: .1em 0 .2em; }
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-titlebar-close { position: absolute; right: .3em; top: 50%; width: 19px; margin: -10px 0 0 0; padding: 1px; height:18px;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-titlebar-close span { display: block; margin: 1px; }
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-titlebar-close:hover { padding: 0; }
+/* header*/
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-hdiv {position: relative; margin: 0em;padding: 0em; overflow: hidden; border-left: 0px none !important; border-top : 0px none !important; border-right : 0px none !important;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-hbox {float: left; padding-right: 20px;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-htable {table-layout:fixed;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-htable th {height:22px;padding: 0 2px 0 2px;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-htable th div {overflow: hidden;}
+.ui-th-column, .ui-jqgrid .ui-jqgrid-htable th.ui-th-column {overflow: hidden;white-space: nowrap;text-align:center; border-top : 0px none; border-left : 0px none; border-bottom : 0px none;}
+.ui-jqgrid .ui-th-div-ie {float:left;width:97%;white-space: nowrap;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-resize {position: relative; cursor :e-resize; height:15px;cursor :col-resize;width: 5px;float: right;display: block; margin: -1px -1px -1px 0px; overflow: hidden;}
+.ui-jqgrid .ui-grid-ico-sort {display:inline;float:none; height:16px;width:16px;margin:0;overflow:hidden;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-sortable {cursor:pointer;}
+/* body */
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-bdiv {position: relative;margin : 0em; padding:0; overflow: auto;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-btable {table-layout:fixed;}
+.ui-jqgrid tr.jqgrow td {border-right-width: 1px; border-right-color: inherit; border-right-style: solid;border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: inherit; border-bottom-style: solid;}
+.ui-jqgrid tr.jqgrow td {font-weight: normal; overflow: hidden; text-align:left; white-space: nowrap; height: 22px;padding: 0 2px 0 2px;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-resize-mark{ width:2px; left:0; background-color:#777; cursor: e-resize; cursor: col-resize; position:absolute; top:0; height:100px; overflow:hidden; visibility:hidden; border:0 none;}
+/* Pager*/
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-pager { border-left: 0px none !important;border-right: 0px none !important; border-bottom: 0px none !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; position: relative; height: 25px;white-space: nowrap;overflow: hidden;}
+.ui-jqgrid .ui-pager-control {position: relative;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-table {position: relative; padding-bottom:2px;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-table td {font-weight:normal; vertical-align:middle; padding:1px; overflow:hidden;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-button { height:19px !important;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-button span { display: block; margin: 1px; float:left;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-button:hover { padding: 0px; }
+.ui-jqgrid .ui-state-disabled:hover {padding:1px;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-input { height:13px;font-size:.8em;}
+.ui-jqgrid .ui-pg-selbox {font-size:.8em; line-height:18px; display:block; height:18px}
+.ui-jqgrid .ui-separator {height: 18px; border-left: 1px solid #ccc ; border-right: 1px solid #ccc ; margin: 1px; float: right;}
+.ui-jqgrid .ui-paging-info {font-weight: normal;height:19px; margin-top:3px;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-pager .ui-pg-div {padding:1px 0;cursor:pointer; float:left;list-style-image:none;list-style-position:outside;list-style-type:none;position:relative;}
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-pager .ui-pg-div span.ui-icon {float:left;margin:0 2px;}
+/*subgrid*/
+.ui-jqgrid .ui-jqgrid-btable .ui-sgcollapsed span {display: block;}
+.ui-jqgrid .ui-subgrid {margin:0em;padding:0em; width:100%; }
+.ui-jqgrid .ui-subgrid table {table-layout: fixed;}
+.ui-jqgrid .ui-subgrid tr.ui-subtblcell td {height:18px;border-right-width: 1px; border-right-color: inherit; border-right-style: solid;border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: inherit; border-bottom-style: solid;}
+/* loading */
+.ui-jqgrid .loading {position: absolute; top: 45%;left: 45%;width: auto;z-index:101;padding: 6px; margin: 5px;text-align: center;font-weight: bold;display: none;border-width: 2px !important;}
+.ui-jqgrid .jqgrid-overlay {display:none;z-index:100;}
+* html .jqgrid-overlay {width: expression(this.parentNode.offsetWidth+'px');height: expression(this.parentNode.offsetHeight+'px');}
+* .jqgrid-overlay iframe {position:absolute;top:0;left:0;z-index:-1;width: expression(this.parentNode.offsetWidth+'px');height: expression(this.parentNode.offsetHeight+'px');}
+/* end loading div */
+/* toolbar */
+.ui-jqgrid .ui-userdata {border-left: 0px none; border-right: 0px none; height : 21px;overflow: hidden; }
+/*Modal Window */
+.ui-jqdialog { display: none; width: 300px; position: absolute; padding: .2em; font-size:11px; overflow:visible;}
+.ui-jqdialog .ui-jqdialog-titlebar { padding: .3em .2em; position: relative; }
+.ui-jqdialog .ui-jqdialog-title { float: left; margin: .1em 0 .2em; }
+.ui-jqdialog .ui-jqdialog-titlebar-close { position: absolute; right: .3em; top: 50%; width: 19px; margin: -10px 0 0 0; padding: 1px; height: 18px; }
+.ui-jqdialog .ui-jqdialog-titlebar-close span { display: block; margin: 1px; }
+.ui-jqdialog .ui-jqdialog-titlebar-close:hover, .ui-jqdialog .ui-jqdialog-titlebar-close:focus { padding: 0; }
+.ui-jqdialog-content, .ui-jqdialog .ui-jqdialog-content { border: 0; padding: .3em .2em; background: none; overflow: auto; height:auto;}
+/* end Modal window*/
+/* Search window */
+.search, .ui-jqdialog .search {margin: 2px;width: 70px; }
+/*End search */
+/* Form edit */
+.ui-jqdialog-content .FormGrid {margin: 0px;}
+.ui-jqdialog-content .EditTable { width: 100%;}
+.ui-jqdialog-content td.EditButton {text-align: right;border-top: 0px none;border-left: 0px none;border-right: 0px none; padding-bottom:5px; padding-top:5px;}
+.ui-jqdialog-content td.navButton{text-align: center; border-left: 0px none;border-top: 0px none;border-right: 0px none; padding-bottom:5px; padding-top:5px;}
+.ui-jqdialog-content .CaptionTD{text-align: left; vertical-align: top;border-left: 0px none;border-right: 0px none; border-bottom: 0px none; padding: 1px;white-space: nowrap;}
+.ui-jqdialog-content .DataTD {padding: 1px;border-left: 0px none;border-right: 0px none; border-bottom: 0px none; vertical-align: top;}
+#nData, #pData { margin:3px;display: block; width: 15px; cursor:pointer; float:left; list-style-image:none;list-style-position:outside;list-style-type:none; position:relative;}
+/* End Eorm edit */
+.dirty-cell {
+ /*background: transparent url(dirty.gif) no-repeat 0 0; */
+}
+/*.ui-jqgrid .edit-cell {}*/
+.ui-jqgrid .selected-row, .ui-jqgrid .selected-row td {font-style : normal;border: 0px none;}
+/* Tree Grid */
+.ui-jqgrid .tree-wrap {float: left; position: relative;height: 18px;white-space: nowrap;overflow: hidden;}
+.ui-jqgrid .tree-minus {position: absolute; height: 18px; width: 18px; overflow: hidden;}
+.ui-jqgrid .tree-plus {position: absolute; height: 18px; width: 18px; overflow: hidden;}
+.ui-jqgrid .tree-leaf {position: absolute; height: 18px; width: 18px;overflow: hidden;}
+.ui-jqgrid .treeclick {cursor: pointer;}
+/* moda dialog */
+.jqmOverlay { background-color: #000; }
+* iframe.jqm {position:absolute;top:0;left:0;z-index:-1;width: expression(this.parentNode.offsetWidth+'px');height: expression(this.parentNode.offsetHeight+'px');}
View
@@ -0,0 +1,117 @@
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Bulgarian Translation
+ * Tony Tomov tony@trirand.com
+ * http://trirand.com/blog/
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+ defaults : {
+ recordtext: "{0} - {1} от {2}",
+ emptyrecords: "Няма записи",
+ loadtext: "Зареждам...",
+ pgtext : "Стр. {0} от {1}",
+ pagerpos: 'center',
+ recordpos: 'right'
+ },
+ search : {
+ caption: "Търсене...",
+ Find: "Намери",
+ Reset: "Изчисти",
+ odata : ['равно', 'различно', 'по-малко', 'по-малко или=','по-голямо','по-голямо или =', 'започва с','завършва с','съдържа' ]
+ },
+ edit : {
+ addCaption: "Нов Запис",
+ editCaption: "Редакция Запис",
+ bSubmit: "Запиши",
+ bCancel: "Изход",
+ bClose: "Затвори",
+ processData: "Обработка...",
+ msg: {
+ required:"Полето е задължително",
+ number:"Въведете валидно число!",
+ minValue:"стойността трябва да е по-голяма или равна от",
+ maxValue:"стойността трябва да е по-малка или равна от",
+ email: "не е валиден ел. адрес",
+ integer: "Въведете валидно цяло число",
+ date: "Въведете валидна дата"
+ }
+ },
+ del : {
+ caption: "Изтриване",
+ msg: "Да изтрия ли избраният запис?",
+ bSubmit: "Изтрий",
+ bCancel: "Отказ",
+ processData: "Обработка..."
+ },
+ nav : {
+ edittext: " ",
+ edittitle: "Редакция избран запис",
+ addtext:" ",
+ addtitle: "Добавяне нов запис",
+ deltext: " ",
+ deltitle: "Изтриване избран запис",
+ searchtext: " ",
+ searchtitle: "Търсене запис(и)",
+ refreshtext: "",
+ refreshtitle: "Обнови таблица",
+ alertcap: "Предупреждение",
+ alerttext: "Моля, изберете запис"
+ },
+ col : {
+ caption: "Колони",
+ bSubmit: "Запис",
+ bCancel: "Изход"
+ },
+ errors : {
+ errcap : "Грешка",
+ nourl : "Няма посочен url адрес",
+ norecords: "Няма запис за обработка",
+ model : "Модела не съответства на имената!"
+ },
+ formatter : {
+ integer : {thousandsSeparator: " ", defaulValue: 0},
+ number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: 0},
+ currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" лв.", defaultValue: 0},
+ date : {
+ dayNames: [
+ "Нед", "Пон", "Вт", "Ср", "Чет", "Пет", "Съб",
+ "Неделя", "Понеделник", "Вторник", "Сряда", "Четвъртък", "Петък", "Събота"
+ ],
+ monthNames: [
+ "Ян", "Фев", "Март", "Апр", "Май", "Юни", "Юли", "Авг", "Сеп", "Окт", "Ноем", "Дек",
+ "Януари", "Февруари", "Март", "Април", "Май", "Юни", "Юли", "Август", "Септември", "Октомври", "Ноември", "Декември"
+ ],
+ AmPm : ["","","",""],
+ S: function (j) {
+ if(j==7 || j==8 || j== 27 || j== 28) {
+ return 'ми';
+ }
+ return ['ви', 'ри', 'ти'][Math.min((j - 1) % 10, 2)];
+ },
+ srcformat: 'Y-m-d',
+ newformat: 'd/m/Y',
+ masks : {
+ ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+ ISO8601Short:"Y-m-d",
+ ShortDate: "n/j/Y",
+ LongDate: "l, F d, Y",
+ FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+ MonthDay: "F d",
+ ShortTime: "g:i A",
+ LongTime: "g:i:s A",
+ SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+ UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+ YearMonth: "F, Y"
+ },
+ reformatAfterEdit : false
+ },
+ baseLinkUrl: '',
+ showAction: '',
+ target: '',
+ checkbox : {disabled:true}
+ }
+}
+})(jQuery);
View
@@ -0,0 +1,112 @@
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid English Translation
+ * Tony Tomov tony@trirand.com
+ * http://trirand.com/blog/
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+ defaults : {
+ recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
+ emptyrecords: "No records to view",
+ loadtext: "Loading...",
+ pgtext : "Page {0} of {1}",
+ pagerpos: 'center',
+ recordpos: 'right'
+ },
+ search : {
+ caption: "Search...",
+ Find: "Find",
+ Reset: "Reset",
+ odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','ends with','contains' ]
+ },
+ edit : {
+ addCaption: "Add Record",
+ editCaption: "Edit Record",
+ bSubmit: "Submit",
+ bCancel: "Cancel",
+ bClose: "Close",
+ processData: "Processing...",
+ msg: {
+ required:"Field is required",
+ number:"Please, enter valid number",
+ minValue:"value must be greater than or equal to ",
+ maxValue:"value must be less than or equal to",
+ email: "is not a valid e-mail",
+ integer: "Please, enter valid integer value",
+ date: "Please, enter valid date value"
+ }
+ },
+ del : {
+ caption: "Delete",
+ msg: "Delete selected record(s)?",
+ bSubmit: "Delete",
+ bCancel: "Cancel",
+ processData: "Processing..."
+ },
+ nav : {
+ edittext: "",
+ edittitle: "Edit selected row",
+ addtext:"",
+ addtitle: "Add new row",
+ deltext: "",
+ deltitle: "Delete selected row",
+ searchtext: "",
+ searchtitle: "Find records",
+ refreshtext: "",
+ refreshtitle: "Reload Grid",
+ alertcap: "Warning",
+ alerttext: "Please, select row"
+ },
+ col : {
+ caption: "Show/Hide Columns",
+ bSubmit: "Submit",
+ bCancel: "Cancel"
+ },
+ errors : {
+ errcap : "Error",
+ nourl : "No url is set",
+ norecords: "No records to process",
+ model : "Length of colNames <> colModel!"
+ },
+ formatter : {
+ integer : {thousandsSeparator: " ", defaulValue: 0},
+ number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaulValue: 0},
+ currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaulValue: 0},
+ date : {
+ dayNames: [
+ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thr", "Fri", "Sat",
+ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"
+ ],
+ monthNames: [
+ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec",
+ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"
+ ],
+ AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+ S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+ srcformat: 'Y-m-d',
+ newformat: 'd/m/Y',
+ masks : {
+ ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+ ISO8601Short:"Y-m-d",
+ ShortDate: "n/j/Y",
+ LongDate: "l, F d, Y",
+ FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+ MonthDay: "F d",
+ ShortTime: "g:i A",
+ LongTime: "g:i:s A",
+ SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+ UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+ YearMonth: "F, Y"
+ },
+ reformatAfterEdit : false
+ },
+ baseLinkUrl: '',
+ showAction: '',
+ target: '',
+ checkbox : {disabled:true}
+ }
+};
+})(jQuery);
View
@@ -0,0 +1,67 @@
+function jqGridInclude()
+{
+ var pathtojsfiles = "js/"; // need to be ajusted
+ // set include to false if you do not want some modules to be included
+ var combineIntoOne = false;
+ var combinedInclude = new Array();
+ var combinedIncludeURL = "combine.php?type=javascript&files=";
+ var minver = false;
+ var modules = [
+ { include: true, incfile:'grid.locale-en.js',minfile: 'min/grid.locale-en-min.js'}, // jqGrid translation
+ { include: true, incfile:'grid.base.js',minfile: 'min/grid.base-min.js'}, // jqGrid base
+ { include: true, incfile:'grid.common.js',minfile: 'min/grid.common-min.js' }, // jqGrid common for editing
+ { include: true, incfile:'grid.formedit.js',minfile: 'min/grid.formedit-min.js' }, // jqGrid Form editing
+ { include: true, incfile:'grid.inlinedit.js',minfile: 'min/grid.inlinedit-min.js' }, // jqGrid inline editing
+ { include: true, incfile:'grid.celledit.js',minfile: 'min/grid.celledit-min.js' }, // jqGrid cell editing
+ { include: true, incfile:'grid.subgrid.js',minfile: 'min/grid.subgrid-min.js'}, //jqGrid subgrid
+ { include: true, incfile:'grid.treegrid.js',minfile: 'min/grid.treegrid-min.js'}, //jqGrid treegrid
+ { include: true, incfile:'grid.custom.js',minfile: 'min/grid.custom-min.js'}, //jqGrid custom
+ { include: true, incfile:'grid.postext.js',minfile: 'min/grid.postext-min.js'}, //jqGrid postext
+ { include: true, incfile:'grid.tbltogrid.js',minfile: 'min/grid.tbltogrid-min.js'}, //jqGrid table to grid
+ { include: true, incfile:'grid.setcolumns.js',minfile: 'min/grid.setcolumns-min.js'}, //jqGrid setcolumns
+ { include: true, incfile:'grid.import.js',minfile: 'min/grid.import-min.js'}, //jqGrid import
+ { include: true, incfile:'jquery.fmatter.js',minfile: 'min/jquery.fmatter-min.js'}, //jqGrid formater
+ { include: true, incfile:'json2.js',minfile: 'min/json2-min.js'}, //json utils
+ { include: true, incfile:'JsonXml.js',minfile: 'min/JsonXml-min.js'} //xmljson utils
+ ];
+ var filename;
+ for(var i=0;i<modules.length; i++)
+ {
+ if(modules[i].include === true) {
+
+ if (minver !== true) filename = pathtojsfiles+modules[i].incfile;
+ else filename = pathtojsfiles+modules[i].minfile;
+ if (combineIntoOne !== true) {
+ if(jQuery.browser.safari) {
+ jQuery.ajax({url:filename,dataType:'script', async:false, cache: true});
+ } else {
+ IncludeJavaScript(filename);
+ }
+ } else {
+ combinedInclude[combinedInclude.length] = filename;
+ }
+ }
+ }
+ if ((combineIntoOne === true) && (combinedInclude.length>0) ) {
+ var fileList = implode(",",combinedInclude);
+ IncludeJavaScript(combinedIncludeURL+fileList);
+ }
+ function implode( glue, pieces ) {
+ // http://kevin.vanzonneveld.net
+ //original by: Kevin van Zonneveld (http://kevin.vanzonneveld.net)
+ //example 1: implode(' ', ['Kevin', 'van', 'Zonneveld']);
+ //returns 1: 'Kevin van Zonneveld'
+ return ( ( pieces instanceof Array ) ? pieces.join ( glue ) : pieces );
+ };
+
+ function IncludeJavaScript(jsFile)
+ {
+ var oHead = document.getElementsByTagName('head')[0];
+ var oScript = document.createElement('script');
+ oScript.type = 'text/javascript';
+ oScript.charset = 'utf-8';
+ oScript.src = jsFile;
+ oHead.appendChild(oScript);
+ };
+};
+jqGridInclude();
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a72cb49

Please sign in to comment.